VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Švietimas ir mokslas

04 17. Konkurso “Mūsų eksperimentas” laimėtojams - kelionė į Koperniko mokslo centrą Varšuvoje

Leonas Mieliauskas

Švietimo ir mokslo ministerija iki balandžio 23 dienos rengia gamtos mokslų - biologijos, chemijos, fizikos - konkursą “Mūsų eksperimentas”. Konkurse gali dalyvauti įvairaus dydžio 9-11 klasių mokinių komandos. Konkursinį darbą galima atlikti per gamtos mokslų pamokas, jį nufilmuoti, užpildyti anketą ir nusiųsti į Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centrą. Komanda nugalėtoja bus apdovanota kelione į Koperniko mokslo centrą Varšuvoje, kiti laimėjusieji gaus vertingas leidyklos “Šviesa”, žurnalo “Iliustruotasis mokslas” dovanas. Konkurso tikslas - skatinti mokinius gamtos mokslus mokytis kūrybiškiau, domėtis gamtamoksline tiriamąja veikla ir patiems joje dalyvauti. Konkurso dalyviai kviečiami naudoti gamtos mokslų priemones, gautas iš ES struktūrinių fondų projekto “Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra”. Įgyvendinant projektą šiais mokslo metais visus Lietuvos gimnazijų bei daugumos vidurinių, profesinių mokyklų fizikos, chemijos ir biologijos kabinetus pasiekė šiuolaikiškų mokymosi priemonių komplektai.
Mokyklos galėjo rinktis modernius mikroskopus ir biologijos preparatus, chemijos regentus, mini laboratorijas, kompiuterinę įrangą su įtampos, slėgio, triukšmo lygio, temperatūros ir kitais jutikliais, įvairius rinkinius laboratoriniams darbams atlikti.
Naujos priemonės ir laboratorinė įranga leidžia mokytis fizikos, chemijos, biologijos atliekant įvairius stebėjimus ir praktinius bandymus. Mokytojai skatinami kurti mokymo metodikas, jas išbandyti, dalytis su kolegomis.
Darbus vertins atitinkamų mokslo krypčių ekspertų komisijos. Bus atsižvelgiama į darbo idėjos ar jos įgyvendinimo originalumą, atlikimo moksliškumą, socialinį reikšmingumą, aktualumą gyveniškame kontekste, meistriškumą bei kruopštumą, tyrimo metodikos naujumą, kūrybiškumą, gamtos mokslų integralumą (jei taip buvo pasirinkta) ar kompleksinį sprendimo būdą.
Geriausi konkurso darbai bus publikuojami Lietuvos mokinių profesinio orientavimo ir techninės kūrybos centro interneto tinklalapyje www.lmitkc.lt.

Atgal