VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Švietimas ir mokslas

05 09. Vyriausybė 2011 m. daug dėmesio skyrė ir mokslinių tyrimų bei technologijų plėtrai

Vilius Dovydaitis

2011 m., kuriant palankią inovacijoms aplinką ir vykdant mokslinių tyrimų ir technologijų plėtrą, sudarytos 437 sutartys, pagal kurias iš Ūkio ministerijos administruojamos Europos Sąjungos struktūrinės paramos paskirstyta 434,1 mln. litų, o išmokėta 151,2 mln. litų, rašoma Vyriausybės veiklos ataskaitoje.

 Įgyvendinant šiuos projektus, iki 2011 m. pabaigos įsteigta 110 ilgalaikių tyrėjų ir pagalbinio personalo darbo vietų (iš jų 2011 m. - 44 darbo vietos), 110 gaminių (paslaugų, procesų) prototipų, 45 naujos technologinės įmonės, o 2 tūkst. 29 tyrėjai ir pagalbinis personalas atliko mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros darbus, numatytus projektų planuose.

 Lietuvos mokslininkų aukšto tarptautinio lygio moksliniams tyrimams skatinti skirta 20 subsidijų, viešajame sektoriuje įdarbinta 50 mokslininkų ir kitų tyrėjų (2011 m. skirta 7,659 mln. litų), o mažose ir vidutinėse įmonėse pagal darbo sutartis įdarbinti 5 mokslininkai ir kiti tyrėjai.

 Anot dokumento, kuriant ir įgyvendinant verslo ir mokslo bendradarbiavimo mechanizmus, didinamas mokslinių tyrimų institutų bendradarbiavimas su verslu. Suinteresuotiems mokslo, studijų ir verslo subjektams sudarytos atviros prieigos prie mokslo ir studijų institucijų mokslinių tyrimų ir ekonominės plėtros infrastruktūros galimybės.

 Vyriausybės teigimu, siekiant skatinti mokslinius tyrimus, skirtus Lietuvos gerovę ir konkurencingumą ateityje lemsiančioms prioritetinėms ūkio sritims, parengtas bendrų mokslo ir verslo projektų finansavimo modelis ir paskelbtas Jungtinių tyrimų programų projektų idėjų konkursas. Aktyviai ir toliau finansuojami bendri mokslinių tyrimų ir verslo projektai biotechnologijos, informacinių technologijų, nanotechnologijų, lazerių ir mechatronikos srityse. Šiems tikslams Aukštųjų technologijų plėtros 2011-2013 metų programos ir pramoninės biotechnologijos plėtros projektams 2011 metais skirta 3,569 mln. litų.

 Švietimo ir mokslo ministerija, siekdama skatinti universitetus, mokslinių tyrimų institutus ir įmones apsaugoti savo intelektinę nuosavybę, glaudžiau bendradarbiauti kuriant inovacijas ir prisidėti prie didelės pridėtinės vertės gaminių atsiradimo, 2011 metais skyrė finansinę paramą - 359 tūkst. litų - patentams registruoti 14 mokslo ir studijų institucijų bei įmonių.

Atgal