VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Švietimas ir mokslas

08 24. Elektroninį dienyną naudoja jau beveik 80 proc. mokyklų

Jūratė  Minckutė

Šiais mokslo metais, paslaugų teikėjų duomenimis, beveik 1000 bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo mokyklų naudos elektroninį dienyną vietoje įprasto popierinio.
Pastaraisiais metais sparčiai daugėjo mokyklų, kurios pradėjo taikyti šiuos dienynus. 2008 m. tokių mokyklų buvo dvi, pernai - per pusę tūkstančio.
Elektroninio dienyno, kaip ir popierinio, pagrindinė funkcija - kaupti duomenis apie mokinių mokymąsi: fiksuoti pažymius, lankomumą, pamokų turinį. Mokinių tėvai operatyviai gali stebėti, kaip jų vaikui sekasi mokykloje, gauti mokyklos administracijos, klasės vadovo informaciją ir pranešimus. Sumažėja darbo krūvis ir mokytojams - nebereikia tikrinti ar pildyti popierinių mokinio pasiekimų knygelių, greičiau galima paruošti klasės ataskaitas ir kita.
Elektroninis dienynas nėra privalomas. Pačios mokyklos, suderinusios su steigėju, priima sprendimą dėl tokio dienyno naudojimo ir pasirenka paslaugos teikėją. Jei mokykla sudaro sutartį su tokiu teikėju, kurio paslauga mokama, tam galima naudoti mokinio krepšelyje numatytas lėšas.
Mokiniui per metus skiriama 20 litų informacinėms ir komunikacinėms technologijoms diegti ir naudoti, taip pat ir elektroniniams dienynams tvarkyti.
Iš elektroninio dienyno tėvai nemokamai sužino pažymius, pamokos turinį, pamokų lankomumą. Pageidaujant galima teikti papildomas paslaugas, pavyzdžiui, SMS žinutes, tačiau už jas elektroninio dienyno paslaugų teikėjai gali nustatyti atskirą mokestį.
Jei šeima neturi prieigos prie elektroninio dienyno, mokykla privalo tėvus informuoti apie mokinių mokymosi pasiekimus kitais būdais, pavyzdžiui, atspausdinti pasiekimų įvertinimų suvestines ir įteikti jas tėvams.
Nuo šių mokslo metų mokyklos savo mokiniams galės išduoti ir elektroninius mokinio pažymėjimus, kurie galės būti naudojami ne tik kaip mokinio identifikacijos kortelė, bet ją galima bus naudoti bibliotekoje, mokinių lankomumo, nemokamo maitinimo, neformalaus ugdymo ar kitai apskaitai. Taip pat kortelėje, jei ji būtų susieta su banku, galėtų būti įdėti pinigai mokinių maitinimui ir t. t.

 

Atgal