VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Tautos mokykla

05 28. Pirmoji personalinė skapiškietės Laimutės Papučkaitės paroda

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Skapiškis (Kupiškio r.) žinomas ne tik savo lankomais istoriniais objektais, bet ir meno žmonėmis – tautodailininkais, garsinančiais šį kraštą. Apie juos rašyta „Lietuvos aide“. Tai tautodailininkas medžio drožėjas Bronius Bickus (2013 liepos 31, Nr. 166, 167, 168. P. 6–7, 9; Rugpjūčio 7. Nr. 172, 173, 174. P. 6–7; Rugpjūčio 21. Nr. 184, 185, 186. P. 6–7), rankdarbių siuvinėtoja Vlada Klimkaitė (2011 lapkričio 12. Nr. 253, 254, 255. P. 6; Lapkričio 16. Nr. 256, 257, 258. P. 4), iš Skapiškio krašto kilusi Genovaitė Kiaulėnaitė–Šimėnienė (2015 liepos 21. Nr. 160, 161, 162. P. 6–7), mamos, žinomos audėjos, atminimą saugojantį audimo raštų kūrėją Pauliną Kaluiną (2012 rugsėjo 22. Nr. 217, 218, 219. P. 8; Spalio 20. Nr. 238, 239, 240. P. 7).

Malonu susėsti prie stalo padengto Laimutės Papučkaitės išausta staltiese. Iš kairės: Skapiškio seniūnijos vyresnioji specialistė Regina Beleckienė, Aleksandras Vaitoška, Skapiškio miestelio bibliotekininkė vyr. specialistė Roma Bugailiškienė, Skapiškio seniūnas Valdas Juškevičius (stovi), Vlada Klimkaitė, Laimutė Papučkaitė ir Irena Pavilonienė

Į minėtų liaudies menininkų gretas įsilieja naujas vardas, būtent, skapiškietės Laimutės Papučkaitės, pirmąsyk personalinėje parodoje Skapiškio bibliotekoje pristačiusios savo kūrybinius darbus – nertus vąšeliu ir siuvinėtus kryželiu.

Parodos Skapiškio miestelio bibliotekoje

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Skapiškio padalinyje nuo 2004 metų spalio pabaigos darbuojasi Roma Bugailiškienė – iniciatyvi, kūrybinga vyr. specialistė. Todėl Skapiškio bibliotekoje sistemingai vyksta įspūdingi knygų pristatymai, įvairių tipų parodos, kaip antai: personalinės (Vlados Klimkaitės, Genovaitės Kiaulėnaitės-Šimėnienės) ir bendros – kelių autorių meno kūrinių pristatymas bendruomenei. 2008 m. visus intrigavo organizuota „Skapiškio auksarankių“ paroda. Be to, bibliotekoje eksponuojami įvairios tematikos mokinių darbai (piešinių, Naujametinių eglučių, puokščių kompozicijų), vyko ekslibrisų konkursas. Vykusios parodos bei kiti renginiai (knygų pristatymai, literatūrinės popietės, susitikimai su žymiais asmenimis ir kt.) aprašyti „Skapiškio bibliotekos metraštyje“, o nuo 2011 metų – jį pakeitusiose „Skapiškio bibliotekos kronikose“ . Išsamiai aprašomi faktai pagyvinti nuotraukomis.

Laimutė Papučkaitė su padėkomis

2016 m. gegužės 12 d. Skapiškio literatų grupės „Liktarna“ popietėje buvo atidaryta pirmoji personalinė Laimutės Papučkaitės rankdarbių paroda.

Pažintis su Laimute Papučkaite

Skapiškio miestelyje Pandėlio gatvėje 22 numeriu pažymėtame name Emilijos Veversytės (1920–2001) ir Kazio Papučkos (1925–1994) šeimoje 1967 m. gegužės 2 d. gimusi antroji dukra buvo pakrikštyta Laimutės vardu. Pirmagimė – Violeta (Greviškienė), gimusi 1962 m. gruodžio 18 d., įgijusi siuvėjos, vėliau buhalterės-ekonomistės specialybes, dabar gyvena Vilniuje, dirba Ligonių kasose. Su vyru Sauliumi augina du sūnus Gintarą ir Evaldą.

Laimutė Papučkaitė prie savo rankdarbių (nėrinių ir išsiuvinėtų paveikslėlių) eksponuojamų parodoje

Aštuonerių metų mergaitė pradėjo lankyti Skapiškio vidurinę mokyklą. Pasak Laimutės, pirmoje klasėje buvo apie 20 vaikų, kuriuos mokė mokytoja Bronė Burokienė. 1985 m. gavusi brandos atestatą, L. Papučkaitė įstojo į 22-ają Kauno profesinę technikos mokyklą ir per metus įgijo radijo aparatūros laidinio ryšio kontrolierės specialybę. Dvejus metus pagal paskyrimą dirbo Kauno radijo gamykloje. Mokydamasi gyveno bendrabutyje, pradėjusi dirbti – samdėsi kambarį. Laimutę sužavėjo šeimininkės nertos servetėlės. Ji sako: „Labai patiko ir pati panorau turėti tokių. Šeimininkės darbai man tapo pavyzdžiu. Maždaug nuo 1988 metų pradėjau ir patinerti vąšeliu“.

Laimutė Papučkaitė (dešinėje) ir Vlada Klimkaitė (kairėje) domisi spauda – į Skapiškį autorės atvežamu „Lietuvos aidu“

Dėl aukštos radiacijos gamykloje sušlubavo L. Papučkaitės sveikata, ant rankų atsirado pūslės, tad turėjo palikti darbą.

Grįžusi į gimtinę, įsidarbino Kupiškio taupomajame banke. Penkerius metus dirbo sekretore – mašininke. Į darbą kasdieną važinėjo iš Skapiškio. Grįžusi imdavosi vąšelio. Apie 1993 metus, mažinant etatus, Laimutė Papučkaitė buvo atleista iš darbo. Prisiregistravo darbo biržoje, tad teko dirbti pas ūkininkus, ravint daržus, cukrinius runkelius, miškuose sodinant eglutes.

Tėveliui Kaziui Papučkai susirgus, slaugė jį – niekur nedirbo. Tėveliui mirus, po 5 metų mamą ištiko insultas – Laimutė ėmėsi slaugyti mamą. Tačiau jokių tėvelių slaugymo pažymų neturi.

Mirus motinai Emilijai Papučkienei, Laimutė pasuko prie miško darbų – galvojo, kad dirbdama pas savininkus užsidirbs pinigėlių, tačiau ne tik neužsidirbo jų, bet patyrė nelaimingą nuotykį ir prarado sveikatą. Pasak Laimutės, į aulinius batus įkritusi gyvatė įgėlė koją. Medikai neteikė didelių vilčių išgyventi: pradėjo tinti rankos, kaklas. Ištyrus kraują, buvo nustatytas didelis kiekis nuodų. Kupiškio gydytojai, išrašę vaistų, ragino ją daug melstis ir prašyti stebuklo. Laimutė džiaugiasi, kad Dievas išklausė jos maldas – vaistai ėmė veikti. Lankėsi pas psichologus, atvykstančius į Kupiškį, gulėjo ligoninėse ne tik Vilniuje, bet kelis kartus ir Rokiškyje. Nuo 2013 metų turi II invalidumo grupę, vartoja daug vaistų, džiaugiasi iš Rokiškio konsultacijoms į Kupiškį atvykstančia psichiatre Genovaite Markevičiūte, kuri sustiprina, kaip sako pati Laimutė, jos išbalansuotą nervų sistemą.

Laimutė Papučkaitė su Kupiškio rajono savivaldybės Kultūros centro Skapiškio padalinio kultūrinės veiklos vadybininku Valdu Bačansku

Laimutė Papučkaitė gyvena Skapiškyje, tėvelių namuose. Jokių gyvulėlių nelaiko. Mirus netolimai kaimynei močiutei, kurią Laimutė lankydavo, dabar pas ją persikėlė ir prisiglaudė keturi tos močiutės katinėliai: dvi katytės ir du katinai.

Laimutė Papučkaitė labai dėkinga ir džiaugiasi savo sese, kuri padeda išgyventi, nes ji tegauna tik 121 Eur. pensijos, kurios vos užtenka įvairiems mokesčiams bei priedams prie kompensuojamų vaistų. Kad sudurtų pragyvenimo galus su galais, parduoda nėrinius, megztas puskojines, kojines, kryželiu ant kanvos (speciali siuvinėjimo medžiaga) išsiuvinėtus paveikslėlius. Juos žmonės dažniausiai perka dovanom, be to, ir pati Laimutė daug savo dirbinių išdovanoja geriems žmonėms.

Laimutės Papučkaitės tautodailės darbeliai

Kaip minėta, nuo 1988 m. pradėjusi nerti, Laimutė Papučkaitė niekada neskaičiavo, kiek nunėrė servetėlių, staltiesėlių ar staltiesių, kiek jų pagražino apnerdama pakraštėlius, kiek išsiuvinėjo paveikslėlių ar numezgė kojinaičių.

Stenduose esančią Laimutės Papučkaitės parodą ukrainiečiams kunigams pristato Roma Bugailiškienė (viduryje). Kairėje stovi t. Pavlo (Petro) Jachimecas OSBM, dešinėje – t. Joakymas (Jaroslavas) Kovalčukas OSBM, stovi prie skapiškėno tautodailininko Broniaus Bickaus išdrožtos skulptūros „Bibliotekininkė“

Raštų įvairovės savo darbams ieško knygelėse, išleistose lenkų ar vokiečių kalba. Minėtų kalbų nemoka, jų jai ir nereikia, nes gausu nupieštų pavyzdžių, kuriais Laimutė naudojasi, be abejo, nemažai pridėdama ir savo išmonės.

Laimutė džiaugiasi, kad buvo paraginta savo darbelius parodyti žmonėms, tad yra dalyvavusi bendrose parodose Laičiuose, Noriūnuose, Skapiškyje. Džiaugiasi, kad ji išmokė kryželiu siuvinėti savo draugę Vladą Klimkaitę.

Laimutė Papučkaitė dėkinga Skapiškio pagrindinės mokyklos bibliotekininkei Reginai Stanienei, padovanojusiai daug siūlų, medžiagos siuvinėjimui, dėkinga ir Skapiškio kaimų žmonėms, kurie atneša lininių siūlų. Be to, priemonių – medžiagos darbui, perka ir pati. Įsigyja padėvėtų megztukų – juos ardo ir mezga kojines.

2016 m. gegužės 12 d. Skapiškio bibliotekoje atidaryta personalinė Laimutės Papučkaitės rankdarbių paroda buvo įvertinta Labdaros ir paramos fondo „Baltasis balandis“ literatų klubo Skapiškio grupės „Liktarna“ padėka, kurioje įrašyta: „Laimutei Papučkaitei už dalyvavimą literatūrinėje popietėje su rankdarbių paroda“. Tai jau antroji gauta padėka. Pirmoji padėka įteikta prieš aštuonerius metus. Tai Skapiškio bendruomenės tarybos padėka už dalyvavimą 2008 m. spalio 18 d. atidarytoje parodoje „Skapiškio auksarankės“.

Ukrainiečių dėmesys Laimutės Papučkaitės rankdarbiams

Skapiškio miestelio bibliotekoje 2016 m. gegužės 16 d. atidarytoje personalinėje Laimutės Papučkaitės darbų parodoje eksponuojami 9 kryželiu siuvinėti paveiksliukai ir 17 vąšeliu nertų darbelių ir darbų.

Šia paroda domėjosi „XX tarptautinio kartų teatrų festivalio“, vykusio gegužės 20–22 dienomis, dalyviai – svečiai iš įvairių Lietuvos vietų, Lenkijos bei Ukrainos.

Laimutės Papučkaitės paroda neliko be dėmesio ir pasibaigus festivaliui.

Į Skapiškį dažnai atvykstantys ukrainiečiai stengiasi sužinoti kuo daugiau apie Skapiškio pagrindinės mokyklos gyvenimą, dalyvauja mokyklos renginiuose, susitinka ne tik su pedagogais, Skapiškio seniūnų Valdu Juškevičiumi, miestelio žmonėmis, bet domisi ir Skapiškio miestelio bibliotekos naujovėmis. 2016 m. gegužės 24 d. Skapiškyje viešėję vienuoliai bazilijonai – Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčios kunigai t. Pavlo (Petro) Jachimecas ir t. Joakymas (Jaroslavas) Kovalčukas, išvykdami iš dr. A. Vasiliauskienės sodybos, užsuko į Skapiškio miestelio biblioteką, kur jų jau laukė vyr. specialistė Roma Bugailiškienė, papasakojusi apie bibliotekoje organizuojamas parodas, kalbėjo apie parodų tematiką: „Bibliotekoje yra erdvė, tad norisi ją užpildyti besikeičiančiais tautodailės darbais, nuotraukomis, ne tik skapiškėnų, Kupiškio rajono, bet ir kitų Lietuvos vietų“. Pasidžiaugė, kad domimasi ir Laimutės Papučkaitės gražiais darbais.

T. Joakymas Kovalčiukas OSBM pasakojo, kad ir Ukrainoje neriama ir siuvinėjama, pastebėjo raštų panašumų. Abu ukrainiečiai kunigai džiaugėsi galėdami pasigrožėti skapiškietės darbais. T. Pavlo prisiminė, kad Laimutė Papučkaitė kartu su keletu Skapiškio parapijiečių dalyvavo 2016 m. lapkričio 12 d. susitikime su į Lietuvą iš Romos atvykusiu ir Skapiškyje apsilankiusiu ukrainiečiu vyskupu Irinėju (Ihoriu Bylik) OSBM. T. Pavlo dėkojo Romai Bugailiškienei už pastangas iškelti savo kraštiečius, parodyti visuomenei jų darbus.

Ši personalinė paroda jos autorei Laimutei Papučkaitei yra labai svarbi ir tekia džiaugsmo ne tik jai, bet ir parodos lankytojams.

2008 m. spalio 18 d. Laimutės Papučkaitės gautoje Padėkoje įrašytas moto labai prasmingas kiekvienam kuriančiajam:

Auksu spindi Gimtinės klevai

Brandus grūdas aruoduos supiltas

Žmogų puošia Jo kuklūs darbai

Ir į ateitį tiesiamas tiltas...

 

Nuotraukos iš dr. Aldonos Vasiliauskienės archyvo

 

 

 

 

Atgal