VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Tautos mokykla

06 18. Telšiuose atidengtas unikalus paminklas tremties aukoms

Donata Kazlauskienė, viešųjų ryšių specialistė

Birželio 14 dieną įvyko Gedulo ir vilties dienos minėjimas prie Telšių geležinkelio stoties. Simboliška, kad kartu su išvykstančio keleivinio traukinio gausmu atidengtas naujai pastatytas jaunos menininkės Birutės Saulės sukurtas paminklas tremties aukoms atminti.

Telšiai – išskirtinis menų miestas, kuriame gausu meno ženklų. Paminklas tremtiniams – dar vienas išskirtinis projektas, papuošęs miestą ir įamžinęs skaudžius Lietuvos tautos praeities įvykius. Vyresnioji karta džiaugiasi, kad jaunimas atsigręžia į praeitį ir domisi savo istorija.

Tai VDA TF Taikomosios skulptūros bakalauro studijų programos studentės Birutės Saulės baigiamasis darbas. Idėjas paminklo tremtiniams eskizams padiktavo Marcelijaus Martinaičio kūrinys „Mes gyvenome“ ir jame aprašyti pagrindiniai lietuvių kasdienybės būties elementai: stalas, lininis rankšluostis ir kryžius. Diplominio darbo vadovas – VDA TF dėstytojas Osvaldas Neniškis.

Atidengtas Birutės Saulės sukurtas paminklas tremties aukoms atminti

Eiles, išvežtiems į tremtį ir negrįžusiems, minėjime skaitė poetė Elena Borusevičiūtė – Šidlauskienė, prie paminklo ji padėjo gėlių. Jų taip pat įteikė skaudžią patirtį išgyvenusiam tremtiniui Stanislovui Bidvai.

Istoriniams įvykiams atminti Telšių politinių kalinių ir tremtinių prašymu Telšių rajono savivaldybės iniciatyva ir Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto (VDA TF) pastangomis atidengtas naujas paminklas tremties aukoms atminti. Jį pašventino Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ.

Prie pašventinto paminklo telšiškiai vieni po kitų dėjo gėles ir žemai lenkėsi Amžinybėn išėjusiųjų atminimui.

Vilties ir gedulo dienos minėjime dalyvavo Telšių rajono savivaldybės meras Petras Kuizinas, LR aplinkos ministras Kęstutis Trečiokas, Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Urbonas ir kiti.

Tremties metai nepalyginami su niekuo, tai buvo skaudus lietuvių genocidas. Rajono meras P. Kuizinas jaunajai kūrėjai, VDA TF absolventei įteikė padėką, gėlių ir sidabrinį Telšių – Lietuvos kultūros sostinės 2016 ženklelį. Mero padėkos ir gėlės taip pat įteiktos O. Neniškiui bei VDA TF dekanui Ramūnui Baniui. „Pastatyta skulptūra – stalas su kryželiu – simbolizuos priminimą, kad jis niekada neliktų tuščias“, – kalbėjo ministras.

„Sukurti šį paminklą mintis kilo perskaičius M. Martinaičio knygą. Čia jautriai perteikiamos mintys apie stalo šventumą, svarbą ir pagarbą jam lietuvių gyvenime. Tai inspiravo mane sukurti šį paminklą. Stalas su kryžiumi – tarsi namų altorius, šventa vieta, prie kurio susirenka visa šeima. Paminklinė skulptūros forma tarsi užklota tautiniu audiniu – rankšluosčiu, kurio autentiškame rašte įsilieja tragiško įvykio atminimo tekstas“, – pasakojo B. Saulė. Apie šį meno kūrinį kalbėjo ir jos darbo vadovas O. Neniškis.

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Telšių skyriaus pirmininkė Regina Chmieliauskienė dėkojo už pastatytą skulptūrą, linkėjo visiems būti vieningiems, darniems, gyventi viltimi ir meile. „Norėtųsi prisiminti poetės Teklės Kryževičiūtės eiles apie stalą. Jis sugeria viską, prie jo vienijasi šeima, vyksta visos metų šventės, paminėjimai. Žaviuosi B. Saule. Tokia gležnutė skulptorė sukūrė tokį darbą, į kurį įdėjo daug širdies“, – atkreipė dėmesį R. Chmieliauskienė.

Pašventinus paminklą, prie geležinkelio stoties aukotos šv. Mišios, giedojo chorai „Žemaičiai“ ir „Tremties aidai“. Po minėjimo tremtinių artimieji neskubėjo skirstytis, bendravo vieni su kitais, dalijosi prisiminimais.

Vilties ir gedulo diena visoje šalyje pradėta minėti iš vakaro, kuomet birželio 13 – ąją prie žuvusiųjų atminimui skirtų vietų uždegtos žvakelės su išdėliotu žodžiu „LIETUVA“. Taip Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga kvietė dalyvauti „Juodojo atminimo“ akcijoje.

Metalinės STALO kojos

Atgal