VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Tautos mokykla

06 18. Įveiktų darbų ir pasiekimų šventė Skapiškio pagrindinėje mokykloje

Dr. Aldona Vasiliauskienė

2016 m. birželio 3 d. Skapiškio (Kupiškio r.) pagrindinėje mokykloje  buvo ne eilinė diena, o tikrų tikriausia  dviejų dalių šventė: nominacijų „Mokyklos garbė“  ir  mokyklos baigimo pažymėjimų įteikimas.  Renginys vyko išradingai  išpuoštoje  aplinkoje, kurion susirinko  ir mokiniai, ir pedagogai, ir į nepaprastą  renginį atskubėję tėveliai.

Garsus, gausių aplodismentų palydėtas signalas paskelbė iškilmių pradžią, o pakilumo bei šventiškumo  renginiui suteikė devintokės Ievos Giedrytės pianinu atliktas muzikinis kūrinys.

Nominaciją „Metų pažanga“ iškilmingai laiko pirmokas Rokas Žilinskas. Už jo sėdi Ričardas Kiaulėnas ir mokyklos direktorė Birutė Zaborskienė

Skapiškio pagrindinėje mokykloje jau trečią kartą iškilniai buvo įteiktos nominacijos „Mokyklos garbė“  pagal amžių grupes, būtent,  žemesniųjų, t. y.  I–IV , ir vyresniųjų, arba V–X klasių, mokiniams.

2015 / 2016 mokslo metų „Mokyklos garbė“ nominacijos

Garbė – viena pačių aukščiausių žmogaus dorovinių vertybių. Kiekvieno asmens, įskaitant ir moksleivio, garbė priklauso nuo jo nuopelnų kasdieninėje veikloje. Dėl moksleivių, kuriuos ugdo savo profesijai atsidavę pedagogai, laimėjimų  gali būti išskiriama mokyklos garbė, bet ji neįmanoma be tėvų rūpesčio ir palaikymo. Todėl kiekvieno moksleivio pasiekimų vienoje ar kitoje veiklos srityje išryškinimas / išaukštinimas kartu yra ir šeimos  pagerbimas, kurį galima būtų įvardyti žodžiais „šeimos garbė“.

Dainuoja mokyklos žvaigždės Ligita Rudokaitė (kairėje) ir Eglė Lesmonavičiūtė (dešinėje)

Būtina susumuoti šių mokslo metų mokinių subrandintą derlių“, – pranešė nominacijų įteikimo ceremonijai vadovavusi  vyr. mokytoja Nijolė Bagdonavičienė ir paskelbė pirmosios nominacijos „Metų protas“ kandidatus, t. y. penkių I–IV klasės mokinių, pasiekusių puikių ir labai gerų mokymosi rezultatų, pavardes. Mokyklos direktorės pavaduotoja Audronė Liudvinavičienė, atkirpusi voką, rado jame lapą su  IV klasės mokinės Agnės Matusevičiūtės pavardės įrašu.

Iš keturių V–X klasių mokinių  pretendentų „Metų proto“ nominacija įteikta V klasės mokinei Orintai Aleknaitei.

Antroji nominacija „Metų pažanga“  buvo skirta didžiausią mokymosi pažangą padariusiems mokinimas. Iš trijų I–IV klasių kandidatų  ją gavo pirmokas Rokas Žilinskas, iš keturių vyresniųjų klasių mokinių – devintokas Lukas Uldukis. Nominacijas įteikė mokyklos tarybos narė Rima Baltrūnienė.

Tylūs, susimąstę ir susikaupę dešimtokai. Dešinėje – klasės  vadovė  mokytoja metodininkė Auksė Jankevičienė

Trečioji nominacija –„Metų pasiekimas“ – įsteigta  aktyviausiai olimpiadose, konkursuose dalyvavusiems ir geriausių rezultatų  pasiekusiems V–X klasių mokiniams pagerbti. Apdovanojimui buvo pasiūlyti penki kandidatai: Rokas  Puciata (V–VIII klasių informacinių technologijų turnyre laimėjęs 3 vietą), Orinta Aleknaitė (V–VIII klasių informacinių technologijų turnyre laimėjusi 1 vietą; V–VIII klasių lietuvių gimtosios kalbos olimpiadoje laimėjusi 1 vietą;  V–VIII klasių gamtos mokslų olimpiadoje – 2 vietą; matematikos konkurse „Kengūra“ –1 vietą. Be to, ji dalyvavo Šiaurės Lietuvos regiono V–VIII klasių moksleivių gamtos mokslų – biologijos olimpiados III ture ir Panevėžio krašto V–IX klasių jaunųjų matematikų olimpiadoje), Ernesta Poškaitė (V–VIII klasių lietuvių gimtosios kalbos olimpiadoje laimėjusi 2 vietą; Matematikos konkurse „Kengūra“ – 8 vietą rajone); Lukas Aleliūnas (V–VIII klasių lietuvių gimtosios kalbos olimpiadoje laimėjęs 2 vietą); Irena Kucinaitė (Lietuvos mokinių geografijos olimpiadoje – 2 vietą; Matematikos konkurse „Kengūra“ –2 vietą rajone). Nominacijos „Metų pasiekimas“ laimėtoją paskelbė dr. Aldona Vasiliauskienė. Tai penktokė Orinta Aleknaitė. Jai straipsnio autorė įteikė ne tik nominaciją, bet ir savo knygą.

Orinta Aleknaitė su mokyklos padėka „Už puikų mokymąsi,  aktyvų dalyvavimą klasės ir mokyklos gyvenime, aktyvų dalyvavimą rajoninėse olimpiadose“. Šalia jos – mokyklos direktorė Birutė Zaborskienė, kairėje – pavaduotoja Audronė Liudvinavičienė

Ketvirtosios  nominacijos  – „Metų sportininkė“ –  savininkėsElijos Petuchovaitės pavardę paskelbė ir nominaciją įteikė Mokinių tarybos pirmininkas Robertas Jasiūnas. Kandidatėmis į šią geriausių sportinių rezultatų pasiekusių I–IV klasių mokinių nominaciją buvo  išrinktos keturios  moksleivės.

„Metų sportininko“nominacija turėjo atitekti vienam iš dviejų geriausių sportinių rezultatų pasiekusių I–V klasių kandidatų. Ja pagerbtas buvo Titas Bakanas. Nominaciją jam įteikė Kupiškio rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio tyrėjas Ričardas Kiaulėnas. Jis taip pat įteikė ir kitas su sportu sietinas nominacijas

       „Metų sportininkės“ nominacija  vyresniųjų klasių mokinių  grupėje (buvo 4 kandidatės) atiteko Laurai Vizbickaitei. Ji – mokyklos ir seniūnijos stalo teniso čempionė, mokyklos futbolo, krepšinio, tinklinio rinktinių lyderė.

Už gerą mokymąsi mokyklos padėkos įteiktos antros klasės mokinėms sesutėms Elijai (kairėje) ir Emilijai (dešinėje) Petuchovaitėms. Jas pasveikinusi direktorė Birutė Zaborskienė ir pavaduotoja Audronė Liudvinavičienė (kairėje)

R. Kiaulėnas  vyresniųjų klasių mokinių  „Metų sportininko“ nominaciją įteikė dešimtokui Pauliui Talaišiui, kuris yra mokyklos futbolo rinktinės narys, rajono futbolo lygos varžybose užėmęs 2 vietą, rajono salės futbolo varžybose  – 1 vietą. Be to, yra mokyklos krepšinio rinktinės narys, mokyklos tinklinio rinktinės narys, gerai žaidžia stalo tenisą, tinklinį. Šiai nominacijai gauti  buvo pristatyti 6 kandidatai.

Penktosios  nominacijos pavadinimas  „Metų sėkmė“. Ji skirta aktyviausiai įvairiuose konkursuose (šokių, muzikos, dailė sir kt.) dalyvavusioms ir geriausių rezultatų pasiekusioms mokinių komandoms.  Iš pradinių klasių mokinių trijų grupinių kandidatų  nominacija įteikta Rajoninio skaitymo skatinimo konkurso 3-os vietos laimėtojų komandai, kurią sudarė  Titas Bakanas, Mantas Juzėnas, Brigita Meilutė, Rugilė Rimavičiūtė, Dovydas Uldukis, Evelina Žiaugrytė).

Dešimtokus sveikina pirmokėliai

Iš vyresnių klasių mokinių 4 kandidatų nominacija įteikta grupei, laimėjusiai rajoniniame technologijos konkurse 2 vietą. Komandos nariai: Eglė Lesmonavičiūtė, Ligita Rudokaitė ir Tomas Girūnas. „Metų sėkmės“ nominacijas įteikė mokyklos tarybos narys Laimis Burokas.

Šeštoji nominacija – „Metų renginys“. Iš trijų pradinių klasių kandidatų  nominaciją laimėjo projektas „Rudenėlio pėdomis“ – jie savo projektą pristatė respublikinėje gamtamokslinėje konferencijoje „Gamta šalia mūsų“.

        V–X klasių mokinių „Metų renginio“ nominaciją (pristatyti trys projektai) laimėjo projektas „Diena – mokomės būti kartu“. „Metų renginio“ nominacijas įteikė mokyklos tarybos narė Regina Žiaugrienė.

Kiekvieną nominaciją lydėjo muzikiniai intarpai: mokinių ansambliai ir solistai  dainavo, šoko...

Kadangi ši diena,skirta geriems žodžiams,tai jie dar nesibaigė, – įteikus nominacijas kalbėjo vyr. mokytoja N. Bagdonavičienė – nemažas būrys mokinių jų taip pat nusipelnė.

Renginio vedančioji žodžiui pakvietė mokyklos direktorę Birutę Zaborskienę ir jos pavaduotoją Audronę Liudvinavičienę. Už puikius pasiekimus moksle, gerą lankomumą  buvo įteiktos mokyklos direktorės padėkos pradinių ir vyresniųjų klasių mokiniams. Jų gavo ir ne vienas nominantas. Tarkim, „Metų pasiekimo“ nominantė penktokė Orinta Aleknaitė gavo Skapiškio pagrindinės mokyklos padėką  „Už puikų mokymąsi,  aktyvų dalyvavimą klasės ir mokyklos gyvenime, aktyvų dalyvavimą rajoninėse olimpiadose“, pirmokėlis Rokas Žilinskas, be nominacijos „Metų pažanga“, irgi gavo padėką.

„Štai jau skambutis  nuaidėjo...

... ir skubėt pamokon į savąją klasę jis daugiau nebešauks vienuolikos dešimtokų / „absolventų“ – Egidijaus Antanaičio, Eimanto Baltrūno, Skirmantės Baltrušytės, Mato Belecko, Roberto Jasiūno, Ingridos Kucinaitės, Prano Nakrošio, Petro Rulio, Aurelijos Sokaitės, Pauliaus Talaišio, Ginto Tuskos. Tasai skambutis nebekvies į susitikimą su jais lietuvių kalbos  / literatūros pamokoje   ir klasės vadovės – mokytojos metodininkės Auksės Jankevičienės.

Devintokai humoristinę dainą – palinkėjimus skyrė dešimtokams. Su gitara devintos klasės auklėtoja Nijolė Greibuvienė

      Kaip  minėta, antroji šventės dalis – Skapiškio pagrindinės mokyklos baigimo pažymėjimų įteikimas dešimtokams, kurie,  susėdę prieš mokyklos kolektyvą ir svečius, buvo iškilmingi, susimąstę, gal kiek ir liūdnoki,  nes jau paskutinė pamoka praėjo čia, šioje gimtinės mokykloje.

     Pirmiausia išeinančiuosius į naują gyvenimo kelią sveikino pirmokai. Dėkodami, kad šių mokslo metų rugsėjo 1-ąją buvo palydėti  į klasę, jie dešimtokams padovanojo įdomų vaidinimą apie abėcėlę, taip sugrąžindami vyresniuosius  į prisiminimais nuspalvintus pirmuosius jų pačių mokslo metus. 

      Mokyklos „absolventus“ sveikino tėvų komiteto atstovai, pedagogai, linkėdami atkaklumo, didelių darbų ir mokėjimo tiesti ranką šalia esančiajam, kai šiam bus sunku. Straipsnio autorė kiekvienam dešimtokui ir klasės auklėtojai padovanojo po knygelę, primindama, kad knygų skaitymas susideda iš trijų stadijų, būtent: skaitoma ir nesuprantama, skaitoma ir suprantama, skaitoma ir suprantama net tai, kas neparašyta.

     Savo auklėjamuosius labai gražiai charakterizavo klasės vadovė  mokytoja metodininkė Auksė Jankevičienė.

Mokyklos direktorės padėkas gavusieji ir „Metų garbės“ nominantai

O devintokai sukūrė dainą, kurios žodžiais iš savo pozicijos taikliai charakterizavo kiekvieną dešimtoką, palinkėdami  aliai vienam kažko neįprasto – specifinio. Devintokų atliekama daina – gitara pritarė jų auklėtoja Nijolė Greibuvienė – sulaukė gausių aplodismentų.

Mokyklą paliekantieji perskaitė  savo įpėdiniams-devintokams skirtą testamentą, kuris šventės dalyviams sukėlė gražaus juoko, švelninusio atsisveikinimo su mokykla įtampą.

Mokyklos direktorės palinkėjimai

Mokyklos direktorė Birutė Zaborskienė nuoširdžiai dėkojo mokiniams, kurie žinių rezultatais ir pasiekimais garsino mokyklą, dėkojo mokytojams, kurie nuoširdžiai ir atsakingai dirbo, ugdydami mokinius, dėkojo tėveliams, kurie kartu su mokyklos pedagogais siekė bendro tikslo – vaikų ūgties. Dėkojo socialiniams partneriams ir perdavė nuoširdžius sveikinimus nuo Skapiškio seniūno Valdo Juškevičiaus  ir miestelio bendruomenės pirmininkės Romos Bugailiškienės, dėl svarbių priežasčių negalėjusių dalyvauti šventėje.

Dešimtokams linkėjo susikurti savo sėkmės istoriją: Lai jums netrūksta noro, energijos, ambicijų. Tikiu, kad jus visur lydės sėkmė ir jūs pasieksite to,ko labiausiai trokštate.

 

Nuotraukos iš asmeninio dr. A. Vasiliauskienės archyvo

Atgal