VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Teisė ir teisingumo vykdymas

04 22. Prezidentė teikia Teismų įstatymo pataisas, kuriomis siekiama didesnio teismų atvirumo

Prezidentė Dalia Grybauskaitė teikia Seimui Teismų įstatymo ir susijusių įstatymų pataisas, kuriomis siekiama didesnio teismų atvirumo. Teikiamų projektų rengimą inicijavo Aukščiausiasis Teismas, jiems pritarė ir Teisėjų taryba. 
Įstatymų projektuose siūloma įtvirtinti galimybę transliuoti, filmuoti ar fotografuoti teismo sprendimo paskelbimą, daryti jo garso ar vaizdo įrašą, jei tai būtina visuomenės informavimo, mokslo ar mokymo tikslais. Tokia galimybė būtų sudaroma esant asmens prašymui, išskyrus, jei tai galėtų trikdyti teismo darbą, rodyti nepagarbą teismui arba pažeisti žmogaus teises. 
Pasak Prezidentės spaudos tarnybos, šios pataisos užtikrins skaidresnį ir kokybiškesnį teismų darbą, nes įpareigos teisėjus atsakingiau ir suprantamiau motyvuoti, formuluoti ir pristatyti visuomenei sprendimus. Viešas ir tikslus sprendimų pristatymas padidins žmonių pasitikėjimą teisingumu. 
"Teismų atvirumas ir jų veiklos viešumas - vienas svarbiausių demokratinės valstybės bruožų. Todėl visuomenei turi būti sudaryta kuo daugiau galimybių susipažinti su teismų sprendimų motyvais. Visuomenė turi teisę gauti informaciją apie tai, kas ir kaip vyksta teismuose, kokie sprendimai yra priimami valstybės vardu, kaip vykdomas teisingumas", - Prezidentę cituoja jos Spaudos tarnyba. 
Šiuo metu teismų procesus fiksuoti techninėmis priemonės yra draudžiama, išskyrus garso įrašus išimtiniais atvejais. Tai riboja visuomenės galimybes susipažinti su teismų sprendimais. Toks griežtas ribojimas nėra objektyviai pagrįstas ir pateisinamas, todėl teikiamomis pataisomis siūloma leisti fiksuoti teismo sprendimų paskelbimą ir sudaryti sąlygas visuomenei plačiau susipažinti su teismų sprendimais ir jų argumentais. 
Techninių priemonių naudojimas teismuose su apribojimais leidžiamas daugelyje Europos valstybių, pavyzdžiui, Didžiojoje Britanijoje, Italijoje, Belgijoje, Danijoje, Estijoje ir kitur.

Atgal