VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Teisė ir teisingumo vykdymas

05 03. Seminaras apie teisėtų lūkesčių apsaugą subūrė teisininkus iš visos Europos

Tarptautiniai seminarai įvairia teisine tematika – vieni iš tradicinių ACA-Europe kartu su jos narėmis organizuojamų renginių. Ruošiantis seminarui, visoms valstybės narėms pateikiami su seminaro tema susiję klausimynai, kurie vėliau tampa pagrindu apibendrinti valstybėse vyraujančią praktiką tam tikrais teisiniais klausimais. Prieš Vilniuje vykusį renginį buvo gauti dvidešimt atsakytų klausimynų, pagal kuriuos parengtas ACA-Europe narių praktikos teisėtų lūkesčių apsaugos srityje apibendrinimas.

Pirmąją seminaro dieną visus susirinkusiuosius pasveikino laikinai einantis LVAT pirmininko pareigas Irmantas Jarukaitis. Jis taip pat pradėjo ir seminaro pranešimų ciklą, pristatydamas bendras teisėtų lūkesčių apsaugos tendencijas Europoje bei apžvelgdamas pagrindinius šio principo taikymo Lietuvos teisėje aspektus. Vėliau Vokietijos federalinio administracinio teismo pirmininkas Klaus Rennert savo pranešimo metu analizavo teisėtų lūkesčių apsaugos principo taikymą Vokietijos teisėje. Susirinkusiųjų diskusijas ypač paskatino Prancūzijos valstybės tarybos atstovės Marie Gautier-Melleray pristatymas – ji kėlė klausimą dėl teisėtų lūkesčių apsaugos principo tikslingumo ir reikalingumo, atsižvelgiant į tai, jog Prancūzijos teisėje toks institutas neįtvirtintas. Pirmosios seminaro dienos moderatorei LVAT teisėjai Skirgailei Žalimienei pakvietus, renginio dalyviai diskutavo apie teisėtų lūkesčių apsaugos principo taikymo skirtumus Europos valstybėse, svarstė dėl juos lemiančių kalbinių, istorinių ir kitų veiksnių.

Antroji renginio diena prasidėjo Europos Sąjungos Teisingumo Teismo generalinio advokato Michal Bobek pranešimu, kuris pristatė Europos Sąjungos teisės bei Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikos aktualijas seminaro temos kontekste. Vėliau Airijos aukščiausiojo teismo teisėjas Frank Clarke kalbėjo apie teisėtų lūkesčių apsaugą Airijoje. Po jo pranešimo Čekijos vyriausiojo administracinio teismo teisėjas Tomáš Langašek pristatė Čekijoje vyraujančią praktiką. Olandijos valstybės tarybos teisėjas Peter van Buuren savo pranešimo metu kalbėjo apie teisėtų lūkesčių apsaugą Olandijoje, kurią iliustravo gausiais praktiniais pavyzdžiais iš šios valstybės gyvenimo. Kaip ir pirmąją, taip ir antrąją seminaro dieną svečiai diskusijų metu dalinosi savo įžvalgomis ir patirtimi, ieškodami panašumų bei skirtumų tarp įvairių Europos teisinių sistemų – daugiakultūrė aplinka bei nuomonių įvairovė neabejotinai buvo vienas ryškiausių renginio ypatumų.

Renginiui pasibaigus, laikinai einantis LVAT pirmininko pareigas I. Jarukaitis džiaugėsi Lietuvai suteikta galimybe šiemet organizuoti tokio pobūdžio renginį: „Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas beveik nuo pat jo įkūrimo aktyviai įsiliejo į tarptautinių teismų bendruomenių veiklą ir nuolat teikė didelį dėmesį tarptautinių ryšių plėtojimui. Tai, jog šį kartą į ACA-Europe seminarą vykome ne kaip dalyviai, o patys tapome renginio šeimininkais, rodo, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas šiandien yra stiprus ir patikimas ilgametes demokratijos tradicijas turinčių Europos valstybių teismų partneris. Toks tarptautinis pasitikėjimas ne tik džiugina, tačiau ir įpareigoja išlaikyti bei ateityje didinti sau patiems keliamus standartus“.

Atgal