VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Teisė ir teisingumo vykdymas

05 08. Konstitucinis Teismas įgyvendins Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos finansuojamą projektą

Konstitucinis Teismas įgyvendins Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos finansuojamą projektą "Pagalba stiprinant Gruzijos, Moldovos Respublikos, Ukrainos konstitucinių teismų vaidmenį užtikrinant teisinės valstybės principų įgyvendinimą ir apsaugą".
Šio projekto tikslas - su Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos konstitucinių teismų atstovais dalijantis gerąja ir aktualiąja patirtimi stiprinti šių institucijų vaidmenį užtikrinant ir vieno iš pamatinių Europos Sąjungos principų - teisinės valstybės principo įgyvendinimą ir apsaugą. Kartu bus sudarytos prielaidos joms daugiau prisidėti prie pamatinių demokratijos principų diegimo ir įtvirtinimo Rytų partnerystės regione.
Stimulu vykdyti tokį projektą tapo Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos, šiuo metu įgyvendinančių Europos lygmens reformas, konstitucinių teismų poreikis aktyviau bendradarbiauti teisinės valstybės principų įgyvendinimo ir apsaugos srityje.
Įgyvendinant projektą bus surengtas Gruzijos, Lietuvos, Moldovos ir Ukrainos konstitucinių teismų teisėjų forumas. Taip pat bus išleistas bendras projekto dalyvių leidinys, skirtas teisinės valstybės principų įgyvendinimo ir apsaugos problematikai.
Projektą numatyta įgyvendinti iki šių metų gruodžio mėnesio.

Atgal