VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Teisė ir teisingumo vykdymas

05 09. Seimas spręs dėl teismų tarėjų įteisinimo

Lietuvos Konstitucijoje siūloma įtvirtinti, kad teismai būtų sudaromi ne tik iš teisėjų, bet įstatymo nustatyta tvarka ir iš teismo tarėjų. Teismo tarėjai, kaip ir teisėjai bei teismai, vykdydami teisingumą, būtų nepriklausomi. 
Teismo tarėjus pagal įstatymą ketveriems metams, bet neilgiau nei dvi kadencijas iš eilės skirtų ir atleistų savivaldybės atstovaujamoji institucija - savivaldybės taryba. Jais galėtų būti Lietuvos piliečiai ir kiti nuolatiniai administracinio vieneto gyventojai. Reikiamą teismo tarėjų skaičių pagal įstatymą nustatytų teisingumo ministras Teisėjų tarybos pritarimu.
Pasak A. Paulausko, šiuo pasiūlymu siekiama mažinti nepasitikėjimą teismais, sudaryti visuomenei galimybes dalyvauti įgyvendinant teisingumą, skatinti bylų nagrinėjimo objektyvumą, bylas nagrinėti bešališkiau ir įvairiapusiškiau, efektyviau ginti žmogaus teises.
Kaip teigiama dokumento aiškinamajame rašte, užsienio šalių (Belgijos, Danijos, Prancūzijos, Suomijos, Švedijos, Vokietijos ir kitų) praktika liudija, kad visuomenės indėlis vykdant teisingumą yra didžiausias, jeigu tarėjams suteikiamas sprendžiamasis balsas ir jie nagrinėja atsakingai parinktų kategorijų bylas.
"Mano manymu, turime sekti užsienio valstybių praktika, kur vienokia ar kitokia forma yra įteisintas visuomenės dalyvavimas teisingumo vykdyme. Tad šiuo įstatymo projektu siūlome įteisinti tarėjų institutą, kuris šiuo metu Konstitucijoje nėra numatytas. Toks sprendimas duotų visapusiškos naudos, nes suvienytų profesionalus ir neprofesionalus bendram siekiui, tai yra, užtikrintų asmens teisę į tinkamą teisminę gynybą", - sako projekto iniciatorius, Darbo partijos frakcijos narys, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Artūras Paulauskas.
Jo teigimu, siekiama įteisinti tarėjų institutą tam, jog visuomenės atstovai į bylų nagrinėjimą įneštų gyvenimiškos patirties ir sprendimus priimtų remdamiesi ja. "Teismo tarėjai, kaip ir teisėjai, būtų nepriklausomi", - sako A. Paulauskas.

Atgal