VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Teisė ir teisingumo vykdymas

06 07. Avantiūra ar afera?

Dr. Rūta Gajauskaitė

Kriminologė

Tai politikoje labai dažnai pasitaikantys tiek epitetai, tiek ir realūs veiksmai. Beje, šie du žodžiai – nors ir skamba panašiai, tačiau nėra tapatūs, vienok labai išmoningai naudojami kaip priedanga.

Antai, avantiūra, išvertus iš prancūzų kalbos, būtų – nuotykis. Bet ne bet koks nuotykis, o gana rizikingas, abejotinas, tačiau tikintis nepagrįstos sėkmės. Kitaip tariant, iš anksto žinant, kad reikalas pasmerktas žlugti, nes neturi jokių realių galimybių, vis tiek azartiškai rizikuojama.

Taigi, avantiūristas – tai sėkmės džentelmenas.

Tuo tarpu afera, išvertus iš prancūzų kalbos, būtų – verslas. Ir ne bet koks, o sukčiavimo, apgaudinėjimo ar kitokios abejotinos moralės veiklos verslas – su planuotu tikslingu ir negarbingu savanaudiško pasipelnymo tikslu.

Taigi, aferistas – tai abejotinos sąžinės asmuo – apgavikas ar sukčius.

Jau vien šie du apibrėžimai aiškiai atskiria du galgi net priešingus dalykus – nuotykį nuo nedoro verslo (avantiūrą nuo aferos) ir azartiškos sėkmės siekiantįjį nuo apgaviko ar sukčiaus.

Tačiau politikoje šie du žodžiai labai dažnai sukeičiami vietomis, tikslu pridengti blogį azartiškos sėkmės siekiu...

Antai, ar ne avantiūra buvo siekis pratęsti Ignalinos AE darbą, tikintis, akivaizdžiai rizikuojant tikintis, dar gauti papildomos naudos, ignoruojant inžinierinius reaktoriaus darbo terminus? Fukušimos AE darbo pratęsimas parodė tokio azarto kainą. Ir parodė ne tik preciziškajai Japonijai, bet ir visam Pasauliui, kurio Šiaurės pusrutulio vidutinę juostą jau 3 mėnesiai kaip smaugia radioaktyvusis šleifas.

Pedantiškoji Vokietija pirmoji priėmė teisingą sprendimą – net ne moratoriumą AE – o iškart kategorišką visų šalies atominių elektrinių uždarymą, viešai paskelbiant tikslius terminus ir visos energetinės politikos perorientavimą į alternatyviąją!!!

Tuo tarpu Lietuvoje iš visų valdžios tribūnų skamba taip pat kategoriški, bet atvirkštiniai pareiškimai – mes be AE nenurimsim!!? Ir tai tikrai ne avantiūra (na, pabandysim – jei nepavysim, tai nors sušilsim...), o tikrų tikriausia afera!

Valstybei neturint pinigų, neturint AE statymo ir montavimo specialistų, neturint profesionalių AE vadybininkų, neturint branduolinio kuro ir neturint saugių radioaktyvių atliekų laidojimo saugyklų – o svarbiausia – ignoruojant tektoninę zoną – trūks-plyš skubama susigrąžinti atominės valstybės įvaizdį!?

Ne, ne įvaizdį, nes kiškiui visai netinka dramblio straublys. Skubama, apgaudinėjant Tautą ir aplinkines valstybes (investuotojus), išbandytu būdu (pvz., Mažeikių, Alytaus, Leo aferas), argi ne nusavinti skubama milijardines sumas? Pasirodo, Leo „nufiskalintų“ finansinėmis skaičių manipuliacijomis 1,4 milijardo buvo per mažai? Ir ne tik per mažai, bet atvirkščiai – tik sužadino apetitą?

Ir nors Lietuvos Konstitucijoje įtvirtinta nuostata, kad svarbiausieji šalies klausimai sprendžiami referendumu, A.Kubilius be Tautos pritarimo pasiskolino iš JAV 40 milijardų naujos AE statybai! Pasiskolino už 10 proc. palūkanų, nors buvo galima iš ES – už 3 proc., bet... Bet apmokestinant nekilnojamąjį turtą kaip visoje Europoje.

Ne! Ir dar kartą ne!!!

Milijonierių, žemių ir latifundijų, didesnių už Anglijos karalienės, negalima apmokestinti. Ir dvarų, rūmų bei vilų – taip pat. Tegul geriau Tautos vaikai ir vaikų vaikaičiai moka 10 proc. palūkanas bei skolas!

Tai vaikai ir išsibėginėjo iš Lietuvos po visą Pasaulį nuo elitinių skolų...

Skaičiuojame: tektoninę zoną turime, pasiskolintų pinigų turime, svetimų statybininkų turime – tai kas, kad ES nepatenkinta jųjų darbais radioaktyviųjų atliekų kapinyno statybos srityje? Tai kas, kad tas nepasitenkinimas iškart „užsuko“ europinės pagalbos „kranelį“? Taigi amerikonai dar paskolins už 10 proc. palūkanų! Ir koks skirtumas tarp dabar jau esamos 73 milijardų ir galimos 80 milijardų skolos? Vis tiek ją išmokės ne A.Kubilius, o kiti...

O gal ta Ignalinos AE tik pretekstas skolinimuisi? Gal ji jau planinėje stadijoje buvo pasmerkta kaip stadionas ant Šeškinės kalno?

Tai dar būtų visai neblogai, bet ar nebuvo ši avantiūra su dvigubu-trigubu šūviu politikoje, atveriant duris 3 AE statybai (lenkų, baltarusių ir Kaliningrado srities) Lietuvos pasieniuose?

Ar čia kartais ir nebus Rusijos siekio „Lietuva be lietuvių“ įgyvendinimo pats žiauriausias variantas, sukūrus atominės grėsmės „Bermudų trikampį“ aplink Lietuvą, aiškiai ant tektoninės zonos? O svarbiausia – visa kaltė būtų priskirta gamtinei nelaimei, kaip ir Fukušima...

O tuo pačiu nubaudžiant lietuvių Tautą gyvenimu branduoliniame poligone, su kraupia perspektyva pranykti nuo Planetos paviršiaus per pirmą žemės drebėjimą?! Ir ne tik Lietuvą, bet ir aplinkines valstybes, parėmusias Tautos išsilaisvinimo siekį!!!

Argi tai ne dar neišryškintų Lietuvos valdžios institucijose KGB rezervistų šaunaus darbo rezultatų? Po Černobylio ir Fukušimos žiaurių pasekmių milijonams žmonių – vis tiek neuždrausti statyti AE tektoninėje zonoje, turint elektros perteklių ir neturint kam perteklinę elektrą parduoti?

Jau turime „Mažeikių naftą“ („Orlen Lietuva“), o benziną kanistrais vežamės iš Kaliningrado ir Baltarusijos! Jau šiandien nuo mūsų plėšia už elektros energiją 10 kartų daugiau nei pardavinėjome Kaliningradui, Baltarusijai ar Latvijai! Ir tai dar ne pabaiga, mes jau pratinami prie minties, kad mokėsime ne 40, o 80 ct/kWh, kai elito pelnui gauti nutiesime iš savo kišenių jungtis su ES!

Tai dar labai abejotinas pelnas laukia, kai konkurenciją sudarys Kaliningrado ir Baltarusijos AE, turinčios savo branduolinį kurą, o kur dar Lenkija? Matyt, kad tiek nuostolius, tiek pelną ir skolas su 10 proc. palūkanomis padengti turės Lietuvos vartotojai...

Jau šiandien už daug ką mokame brangiau nei ES, nors gauname išmokas (algas, pašalpas, pensijas) daug mažesnes nei Europoje. Ir tai vis netinkamos energetinės politikos dėka?! O gal atvirkščiai – dėl abejotinos energetinės politikos ir abejotinų asmenų, formuojančių tokią politiką?

Juk Lietuva turi Žemaitijos terminius vandenis, kurių dėka 50-100 metų galėtume išvis be „ivano vamzdžio“ gyventi. Šią švarios energijos įsisavinimo jėgainės plėtrą remia ES. Tai mūsiškiai ją visokeriopai ignoruoja (jei ne blogiau?) ir vaizduoja, kad šito nežino. Kaip kad „nežinojo“ galimybės iš skalūnų gauti dujas – tai JAV „pasufleravo“...

Tuo tarpu Geologijos institute yra ir daugiau žinių apie Lietuvos ekonominės nepriklausomybės nuo tiekėjų galimybių, tik Vyriausybė, matyt, nežino, esant tokiems specialistams.

Juk Lietuva turi ir 47 naftos gręžinius, kurių naftos aukšta kokybė perdengia autotransporto benzino poreikius. Ir vėl – nereikia „ivano vamzdžio“. Lietuva turi ir vėjo bei bangų mūšos įsisavinimo neribotas galimybes, bet valdžia netgi planuoti tokias uždraudė?

Tai dar kartą kyla labai neramus ir juodas įtarimas, kad Lietuvos valdžios institucijose kažkas (neišryškintas KGB rezervistas?) labai sėkmingai dirba Rusijos naudai?

Dar kartą susiskaičiuokime:

Turėjome naftos platformą D-6 ties Nida – atidavėme Kaliningrado sričiai už 9 kv. km žemės ties Vištyčiu.

Konstitucijos pažeidimas? Taip.

Buvo bandyta tą patį padaryti ir su jūros šleifu šalimais Latvijos – tik nepasisekė. Už tai visi 47 žemyne esantys naftos bokšteliai kažkaip „išslydo“ iš Lietuvos rankų, nors įstatymai tai draudžia?

Turėjome „Mažeikių naftos“ perdirbimo gamyklą? Tai dabar jau ne – nors yra nepakeistas Seimo nutarimas dėl strateginių Lietuvos objektų nepardavimo?

Turėjome Kauno HES, o dabar kam jis priklauso?

Tuoj žemių atidėto pardavimo terminas baigsis – bus parduota ir valstybės teritorija.

Ir viso šito „vsio zakonno“ per 20 metų niekaip avantiūra nepavadinsi - tik afera. Ir persikrikštiję komunistai – visai ne sėkmės džentelmenai. Nes Mažosios Amerikos – Lietuvos – virtimas Didžiąja Ubage – visai ne sėkmingas nuotykis. Tai pati tikrų tikriausia komunistų politinė afera – suplanuotas nedoras verslas, įgalinęs apskaičiuotai su negarbingu pasipelnymo tikslu – komunistams tapti kapitalistais ir išlikti toliau valdžioje!

Kelis kartus persikrikštijant, išvengiant desovietizacijos, pristabdant turto restituciją bei paspartinant „prichvatizaciją“ - „proletariato vedliai“ tapo Lietuvos milijonieriais!

Ir afera tapo kasdieniniu verslu Lietuvoje. Ar tai būtų nekilnojamos žemės perkėlimas į brangesnius sklypus – nekompensuojant tikriesiems savininkams 32 milijardų žalos!

Ar tai būtų 1/3 pensijų sumažinimas Pensijų reformos priedanga – ar ir visos atėmimas dirbantiems (10 proc.) pensininkams! Ar tai būtų 50 milijonų „sutaupymas vaikų maitinimo“ sąskaita ir už juos namo ambasadai Londone nupirkimas! Kaip tik tuo metu, kai Užsienio reikalų ministras – KGB rezervistas – tuo metu buvo!!!

Ar tai būtų Ligonių kasos 700 milijonų padėjimas į banką taupomuoju indėliu, priverčiant ligonius patiems pirktis būtiną tvarsliavą, vaistus ar net „padėkos vokelius“ gydytojams dėl sumažintos algos...

O ką bekalbėti apie „pinigų skalbyklas“ XXI amžiaus statybose, kaip, pradedant Valdovų rūmais – išskiriant 4 kartus daugiau lėšų nei prašyta (?!), ir nebaigiant Ignalinos AE, kurios tik „investuotojų komplektavimo stadijoje“, Leo „nufiskalino“ 1,4 milijardo, kažkokių tai dividendų vardu...

O eilėje dar lūkuriuoja 40 pasiskolintų iš JAV milijardų!!!

Kažin, ar už juos A.Kubilius dabar nupirks dėl Fukušimos katastrofos nupigusius reaktorius, o paskui susiprotės juos pelningai parduoti Lenkijai, Baltarusijai ar Kaliningrado sričiai?

O čia tai būtų tikra avantiūra! Avantiūra, bet ne afera.

O kadangi avantiūra – abejotinas nuotykis, tai greičiausiai mūsų valdžia laikysis planingo, tegul ir nedoro verslo – aferos?! Amžiaus vertos 40 milijardų aferos. Ant tektoninės zonos, už skolintus pinigus, su svetimu kuru, svetimų statybininkų rankomis, svetimų valstybių naudai – statys AE – ES prapulčiai. Ir ne šiaip sau pastatys, o suformuos „Bermudo trikampio“ branduolinį poligoną Europos vidury!

Ar dar yra abejonių, kam tai naudinga?

Tik viena viltis, kad kaip ES privertė uždaryti Ignalinos jėgainę, taip uždraus ir naujos atominės statybą. „Bermudų trikampį“ – teks ilgai ir sunkiai ardyti politinėmis priemonėmis. O mums teks išmokėti A.Kubiliaus 53 milijardus skolos.

Tai geriausiu atveju.

Atgal