VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Teisė ir teisingumo vykdymas

10.25. Migracijos departamente susiformavusi ydinga praktika: formaliai teisės aktams nenusižengta, bet žala valstybei įžvelgiama

Vidaus reikalų ministerijos Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyrius, baigęs tirti Migracijos departamento veiklą, daro išvadą, kad Migracijos departamente susiformavusi ydinga praktika - dėl didelio darbo krūvio neatliekamos taisyklėse numatytos procedūros. Darbo organizavimą siūloma įvertinti per Migracijos departamento direktorės Evelinos Gudzinskaitės metinį tarnybinės veiklos vertinimą kitų metų sausį. 

Tyrimą VRM Skyrius atliko vidaus reikalų ministro Eimučio Misiūno pavedimu. Ministras nurodė išsiaiškinti aplinkybes, susijusias su galimu riboto naudojimo informacijos atskleidimu trečiosioms šalims, taip pat ištirti žurnalisto Jevgenijaus Titovo prieglobsčio nesuteikimo aplinkybes bei Rusijos piliečio Antono Treušnikovo leidimo gyventi Lietuvoje išdavimo bei panaikinimo aplinkybes. 
Tyrimo išvadose konstatuojama, kad Migracijos departamentas, nurodydamas aplinkybes apie sprendimą į Lietuvą neįleisti Rusijos Konstitucinio teismo teisėjų, trečiajai šaliai suteikė perteklinę informaciją: nurodė dokumentų numerius, informacijos tikrinimo procedūras (duomenų bazių pavadinimus ir sistemines tikrinimo detales), nurodė raštų iniciatorius (tarp jų ir Lietuvos Konstitucinio Teismo pirmininką), tačiau neatskleidė įslaptintos informacijos, pažymėtos žyma „Riboto naudojimo".
Išvadose konstatuojama, kad susiformavusi ydinga praktika pakeista dar šių metų vasario mėnesį. VRM specialistai konstatuoja, kad nors formaliai teisės aktams nenusižengta, įžvelgiama padaryta žala valstybei (Lietuvos piliečiai sulaukė trečiosios šalies sankcijų). 
„Įstaigos vadovas nėra tik teisininkas, nuo jo priklauso formuojama praktika, jis turi turėti platesnį matymą. Tai yra vadovo kompetencijos klausimas. Vadovė bus įvertinta per metinį tarnybinės veiklos vertinimą", - sako vidaus reikalų ministras E. Misiūnas. 
Aiškinantis prieglobsčio nesuteikimo aplinkybes žurnalistui J. Titovui, paaiškėjo, kad galima įžvelgti formalių trūkumų (dėl J. Titovo pateiktos informacijos vertinimo), tačiau procedūra atlikta laikantis galiojančių įstatymų. Taip pat pažymėtina, kad VRM teisė koordinuoti ir kontroliuoti Migracijos departamento veiklą nėra susijusi su sprendimais, kuriuos Migracijos departamentas priima pagal savo kompetenciją. 
Tarnybinio patikrinimo metu išsiaiškintos ir aplinkybės dėl laikino leidimo gyventi Lietuvoje suteikimo Rusijos piliečiui A. Treušnikovui. Išvadose teigiama, kad specialistai nesilaikė visų nustatytų reikalavimų patikrinti, ar interesanto įmonė nėra fiktyvi. Vis dėlto tarnybinio nusižengimo senaties terminas (6 mėnesiai) jau suėjęs, todėl taikyti atsakomybės tarnautojams nėra teisinio pagrindo. Taip pat paaiškėjo, kad Migracijos departamentas neturi galimybių patikrinti kai kurių finansinių užsieniečių įmonių duomenų, todėl negali gauti visos informacijos be atskiro kreipimosi į Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą. 
Išvadose departamento vadovei rekomenduojama nedelsiant inicijuoti susitarimo su Valstybine mokesčių inspekcija pasirašymą, kuris įgalintų tarnautojus gauti reikalingą informaciją nesikreipiant į Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą. 
„Išvadose konstatuojama, kad darbuotojai dėl itin didelio darbo krūvio nesilaiko kai kurių numatytų taisyklių. Tačiau darbo krūvis negali būti pasiteisinimas viskam. Mūsų specialistai kalba ir apie darbo organizavimo kokybę", - teigia E. Misiūnas. 
VRM iniciatyva šią savaitę Migracijos departamente pradėjo dirbti 10 policijos migracijos skyrių tarnautojų, kurie padeda spręsti klausimus, kilusius dėl vizų prašančiųjų eilių. Į departamentą taip pat buvo siunčiami ministerijos darbuotojai. Taip mažinamas darbo krūvis Migracijos departamento tarnautojams. Kitų metų Valstybės biudžeto projekte prašoma papildomo finansavimo 12-os naujų pareigybių įsteigimui Migracijos departamente. Planuojama ir departamento pertvarka.
„Netrukus ketiname pateikti Migracijos departamento pertvarkos gaires. Aukščiausiu lygiu sutariama, kad departamentui reikia esminių pertvarkų", - sako vidaus reikalų ministras E. Misiūnas.

Atgal