VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Teisė ir teisingumo vykdymas

11.06. Seimo narės Rasos Budbergytės pranešimas: „Skaidresnis ir efektyvesnis turto valdymas savivaldybėse neįmanomas be išorės auditorių ir audito kokybės kontrolės stiprinimo“

Šiandien Seimo Audito komiteto narė Rasa Budbergytė lankysis Kupiškyje, kur susitiks su Panevėžio miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybų specialistais.

Susitikimo metu parlamentarė aptars savivaldos audito problemas ir iššūkius, taip pat pristatys Savivaldybių išorės audito sistemos tobulinimo modelio koncepcijas, kurios padėtų savivaldoje siekti efektyvesnio ir skaidresnio lėšų bei turto valdymo.

Seimo savivaldybių išorės audito modelio tobulinimo grupė vadovaujasi ir užsienio šalių patirtimi. Kuriant naują savivaldybių išorės audito koncepciją, gali būti siūloma stiprinti savivaldybių kontrolierių asociaciją, jai suteikiant daugiau įgaliojimų. Tokiu atveju asociacija būtų įpareigota kontroliuoti, ar savivaldybės kontrolieriai laikosi teisės aktų reikalavimų, o įvykus pažeidimams, galėtų priimti atitinkamus sprendimus. Be to, tokia asociacija organizuotų savivaldybės kontrolierių privalomus kvalifikacijos kėlimo kursus ir dalyvautų kontrolierių priėmimo į darbą atrankoje bei veiklos vertinime.

Tobulinant savivaldybių išorės audito sistemą, vadovaujamasi ir užsienio šalių patirtimi. Todėl svarstoma apie tris modelius:  regioninės audito institucijos, savivaldybių audito institucijos ar privačių auditorių. Šiuo metu Lietuvoje savivaldybių išorės auditą atlieka savivaldybių įsteigta audito institucija. Viena vertus, toks modelis efektyvus, nes savivaldybės audito institucija geriausiai žino vietos regiono problemas, todėl gali laiku atlikti rizikų auditą, kuris leistų pasiekti didesnį poveikį. Kita vertus, išlieka rizika, kad politikai gali daryti įtaką tokios organizacijos vykdomai veiklai. Taip pat savivaldybių audito institucijos dažniau stokoja išteklių ir kompetencijų.

Dėl šių priežasčių neatmetama galimybė Lietuvoje steigti savarankišką biudžetinę ar viešąją įstaigą, kuri būtų atsakinga už savivaldybių išorės auditą. Lenkijoje, Airijoje ir Jungtinėje Karalystėje egzistuoja regioninės audito institucijos, kurios atlieka ne tik savivaldybių, bet ir viso regiono auditus. Toks modelis leidžia identifikuoti sistemines regionų rizikas, o centralizuota institucija lengviau ir efektyviau valdo išteklius. Latvijoje, Estijoje ir Danijoje savivaldybių išorės auditą atlieka privatūs fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriuos parenka ir finansuoja savivaldybė. Tai leistų sutaupyti lėšas, kurios tektų valstybei, jei būtų steigiamos ir išlaikomos valstybės, regiono ar savivaldybės institucijos. Vis dėlto, nors išorinius savivaldybių auditus atliktų sertifikuoti auditoriai, pastarieji gali skirti nepakankamai dėmesio viešojo sektoriaus problemoms.

„Siekiant efektyvesnio ir skaidresnio lėšų bei turto valdymo savivaldoje, turime turėti stiprias ir kompetentingas audito kontrolės tarnybas. Nors tarnybose atliekamų finansinių auditų kokybė gerėja, atliekamus veiklos auditus reikėtų tobulinti. Dėl šios priežasties Savivaldybių kontrolierių asociacijos vaidmuo itin svarbus atskleidžiant ir nagrinėjant sistemines problemas savivaldybėse. Išorės auditų išvados ir rekomendacijos itin svarbios savivaldybėms siekiant apsisaugoti nuo ekonomiškai nenaudingų ir net rizikingų sprendimų priėmimų. Be to, ūkiškai valdomos lėšos savivaldybėse leistų sutaupyti, todėl papildomai galėtų būti panaudotos sprendžiant opias regionų socialines ir ekonomines problemas“, – teigė Rasa Budbergytė.

Atgal