VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Teisė ir teisingumo vykdymas

11.14. Krašto apsaugos viceministras V. Umbrasas: „Kalbėdami apie šalies saugumą neturėtume apsiriboti vien karinėmis temomis“

Lapkričio 10 d. Krašto apsaugos ministerijoje konferencijoje „Lietuvos saugumas ir gynybos politika“  aptariami Lietuvos nacionalinio saugumo, jos užsienio ir gynybos politikos problemų tyrimų rezultatai.  

Krašto apsaugos viceministras Vytautas Umbrasas, sveikindamas  Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Mokslo centro  organizuotos konferencijos dalyvius,  pabrėžė, jog kalbėdami apie šalies saugumą neturėtume  apsiriboti vien karinėmis temomis. „Saugumas priklauso tiek nuo išorės veiksnių, tokių kaip tarptautinės saugumo tendencijos, vykstančių konfliktų, kaimyninių valstybių veiksmų ir geopolitinės padėties, tiek nuo vidaus situacijos – kriminogeninės padėties, žiniasklaidos veiklos, visuomenės kultūrinių tendencijų.  Šiuolaikinės grėsmės apima ne vieną šalį ar net visą regioną, todėl būtina bendradarbiauti gynybos klausimais. Šios priežastys lemia, kad modernioji gynybos politika tampa vis sudėtingesnė ir visa apimanti“, – kalbėjo viceministras. Jis taip pat pabrėžė Lietuvos karo akademijos indėlį šioje srityje, kadangi ji siekia suburti įvairių sričių šalies saugumo ir gynybos ekspertus, skatina diskusijas.

Pasak Lietuvos karo akademijos prorektorės mokslui ir studijoms prof. dr. Jūratės Novagrockienės, kiekviena tokia konferencija yra žingsnis pirmyn, bandant išsiaiškinti, kaip grėsmes šalies saugumui galima paveikti ar įveikti. „Šiandien tikrai gausime kai kuriuos atsakymus arba bent jau nutiesime tiltą į tolesnes ir išsamesnes diskusijas, nagrinėdami bendras mums labai svarbias problemas“, – kalbėjo prorektorė.

Šių metų konferencijoje gvildenamos šios aktualios temos: Rusijos karinio planavimo ypatumai, hibridinių grėsmių analizė, Kaliningrado vaidmuo Europos saugumo kontekste po Krymo aneksijos, organizuotas nusikalstamumas ES, geopolitinė Baltijos valstybių ateitis, Lietuvos indėlis į ES vykdomas operacijas ir misijas, teritorinė gynyba ir partizaninis pasipriešinimas, Lietuvos jaunuolių pritraukimo į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą galimybės.

Renginio akimirkos. A.Pliadžio nuotraukos

Susitikime dalyvauja ir pranešimus skaito mokslininkai ir tyrėjai, analizuojantys šiandieninės geopolitinės padėties iššūkius: Lietuvos karo akademijos, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto, Vytauto Didžiojo universiteto, Klaipėdos universiteto ir Rytų Europos studijų centro atstovai, politologai, ekspertai. Taip pat atvyko svečių iš Latvijos universiteto, Vadybos ir ekonomikos universiteto (ISM University of Managment and Economics).

Konferencijoje skaitytų pranešimų pagrindu Lietuvos karo akademijos Mokslo centro iniciatyva parengti moksliniai straipsniai bus publikuojami  akademijos leidžiamoje „Lietuvos metinėje strateginėje apžvalgoje“. 

Šios dienos renginyje pristatomas neseniai išleistas 15-asis „Lietuvos metinės strateginės apžvalgos“ tomas, kurio temos buvo nagrinėjamos pernai vykusioje konferencijoje. Moksliniame periodiniame leidinyje apžvelgiami ir analizuojami pokyčiai, vykstantys tarptautiniu, regioniniu ir nacionaliniu lygmenimis, taip siekiant plačiau atskleisti Lietuvos nacionalinio saugumo problematiką ir išsamiai pristatyti ją platesnei auditorijai šalyje ir užsienyje.

Akademijos vienas iš uždavinių yra vykdyti nacionaliniam saugumui ir gynybai reikšmingus mokslinius tyrimus, siūlyti ir diegti pažangius sprendimus ir naujoves. Mokslo centras nuolat stebi Lietuvos strateginę aplinką, skirdamas ypatingą dėmesį karinio pobūdžio informacijai, atlieka kvalifikuotas nepriklausomas ekspertizes Lietuvos saugumo ir gynybos politikos klausimais.

 

 

Atgal