VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Teisė ir teisingumo vykdymas

11.17. Trijose pataisos įstaigose dalis nuteistųjų atsisakė maisto

2018 m. lapkričio 15 d. Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje apie 150 nuteistųjų pateikė raštiškus pareiškimus atsisakydami valgyti pataisos namuose gaminto maisto, skelbdami bado akciją - taip reikšdami nepasitenkinimą vidaus tvarkos taisyklių pakeitimais. Šis nuteistųjų masinis badavimas yra nepagrįstas ir jų veiksmai yra neteisėti.

Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, nuo šiandien Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriaus įsakymu, vadovaujantis Bausmių vykdymo kodekso 119 straipsnio nuostatomis, kai nuteistieji imasi neteisėtų grupinių veiksmų, šiurkščiai pažeidžiančių pataisos įstaigos vidaus tvarką, Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje maisto atsisakiusiems nuteistiesiems laikinai sustabdytas laiškų išsiuntimas, taip pat gautų laiškų, pašto bei perduodamų siuntinių ir smulkiųjų paketų įteikimas, pasimatymų suteikimas, maisto produktų ir būtiniausių reikmenų pirkimas, paskatinimo priemonių skyrimas, leidimas skambinti telefonu, kultūros, sporto ir kitų masinių renginių organizavimas. Šiuo metu Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje laisvės atėmimo bausmes atlieka 2112 nuteistųjų.

Alytaus pataisos namai

Alytaus pataisos namuose šiandien maisto atsisakė 149 nuteistieji.

Marijampolės pataisos namuose maisto atsisakė 74 nuteistieji, sprendžiamas klausimas dėl Bausmių vykdymo kodekso 119 straipsnio pritaikymo.

Kalėjimų departamentas disponuoja informacija, kad kitose įkalinimo įstaigose nuteistieji gali skelbti ne tik bado akcijas, bet ir gali inicijuoti savęs žalojimą, siekiant priversti atšauti naująsias Teisingumo ministerijos patvirtintas įstaigų vidaus tvarkos taisykles.

Kalėjimų departamentas ir pavaldžių įstaigų vadovai tikrina informacijos pagrįstumą ir imsis visų reikiamų priemonių užtikrinti stabilią režiminę veiklą įstaigose. 

Atgal