VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Teisė ir teisingumo vykdymas

04.29. Seimas pritarė pataisoms dėl „šešėlio“ mažinimo naftos produktų prekyboje

Seimas priėmė Energetikos įstatymo pataisas, kurių tikslas - mažinti šešėlinėsekonomikos mastą naftos produktų prekybos srityje bei užtikrinti reguliuojamos prekybos naftos produktais veiklos sąlygų laikymąsi.

Už balsavo 88 Seimo nariai, prieš ir susilaikiusiųjų nebuvo.Energetikos ministerijos parengtu įstatymo projektu pasiūlyta centralizuoti esamą prekybos naftos produktais licencijavimo modelį, perduodant savivaldybių administracijų šiuo metu vykdomą leidimų verstis prekybos naftos produktais išdavimo funkciją Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai.

Juo taip pat numatyta užtikrinti leidimų stabdymo procedūrų efektyvumą, kai netenkinamos reguliuojamosios veiklos sąlygos, ir reguliuojamosios veiklos sąlygų pažeidimus, kuriems esant leidimą išduodanti institucija stabdytų leidimo galiojimą nedelsiant.

Siekiama ir didinti asmenų, veikiančių didmeninėje prekybos nefasuotais naftos produktais rinkoje, patikimumą ir reputacijos reikalavimus, numatant papildomą reguliuojamosios veiklos sąlygą - atitiktį minimaliems patikimo mokesčių mokėtojo kriterijams, nustatytiems Mokesčių administravimo įstatyme.

Pataisų rengėjai teigia, kad priimtu įstatymu bus užtikrinta efektyvi rinkos priežiūra, laiku priimti sprendimai dėl leidimų stabdymo ar jų galiojimo nutraukimo, o tai leistų laiku reaguoti ir pasiekti, kad būtų sumokami mokesčiai.

Atgal