VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Teisė ir teisingumo vykdymas

06.20. Birželio 20 d. streikuos visų Lietuvos įkalinimo įstaigų medicinos darbuotojai

Birželio 18 d., Įkalinimo įstaigų medicinos darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkės pareigas atliekanti Vita Subačiutė nusiuntė Kalėjimo departamento direktoriui Virginijui Kulikauskui pranešimą, kad nevykdant Įkalinimo įstaigų medicinos darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas“ reikalavimų, kurie buvo įteikti 2019 m. birželio 3 d., Įkalinimo įstaigų medicinos darbuotojų profesinė sąjunga „Solidarumas“ 2019 m. birželio 3 d. paskelbtą įspėjamąjį dviejų valandų streiką surengs 2019 m. birželio 20 d. nuo 9 val. iki 11 val.

Įspėjamas streikas vyks šių įstaigų sveikatos priežiūros skyriuose: Alytus pataisos namuose, Marijampolės pataisos namuose, Panevėžio pataisos namuose, Pravieniškių pataisos namuose- atviroje kolonijoje, Vilniaus pataisos namuose, Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje – pataisos namuose, Šiaulių tardymo izoliatoriuje, Kauno tardymo izoliatoriuje.

Įspėjamojo streiko metu nuteistiesiems bus teikiama tik pirmoji ir neatidėliotina medicininė pagalba.

Kalėjimo departamento direktorius V. Kulikauskas padėkojo profesinei sąjungai už informavimą ir atsakė, apgailestaujantis „dėl nepagrįstų priekaištų, jog nebuvo atsižvelgta į profesinės sąjungos reikalavimus“. Jo nuomone, 2019 m. birželio 13 d. susitikime su profesinės sąjungos atstovais Kalėjimų departamentas (KD), „atsižvelgė į profesinės sąjungos reikalavimus ir įvertinęs kitas svarbias aplinkybes, įvykdė visus jo kompetencijoje esančius reikalavimus, nes įkalinimo įstaigų sveikatos priežiūros pertvarka yra atidėta iki spalio 1 d., taip pat sutikta su reikalavimu, kad būtina sulaukti ir įvertinti Teisingumo ministerijos atliekamo Laisvės atėmimo vietų ligoninės vidaus audito išvadas. Kiti reikalavimai yra ne KD kompetencijoje“.

Primenama, kad birželio 20 d. įspėjamajam streikui besirengianti Įkalinimo įstaigų medicinos darbuotojų profesinė sąjunga „Solidarumas“ reikalauja:

1) stabdyti pradėtą įkalinimo įstaigų sveikatos priežiūros skyrių pertvarką,
2) atlikti išorinį, o ne vidinį įkalinimo įstaigų ir Laisvės atėmimo vietų ligoninės veiklos auditą,
3) skirti trūkstamas lėšas atlyginimams didinti,
4) įtraukti kalėjimų medikus į trūkstamų profesijų sąrašą,
5) nustatyti atskirą sveikatos priežiūros paslaugų biudžetą, kurio lėšos būtų panaudojamos tik nuteistųjų sveikatos priežiūros paslaugoms ir medikų atlyginimams, bei užtikrintų, kad jos būtų panaudotos pagal paskirtį, o ne kitoms su sveikatos priežiūra nesusijusioms reikmėms finansuoti.

Iš penkių minėtų reikalavimų dalinai įvykdytas tik pirmasis streikuoti besirengiančių medicinos darbuotojų reikalavimas, tačiau sveikatos priežiūros pertvarka, kuriai nepritaria beveik visi kalėjimo medikai  ir kuri neišspręs mažų kalėjimo medikų atlyginimų, ne stabdoma, o tik atidedama.

2019 m. birželio 13 d. susitikimo su Kalėjimo departamento atstovais metu, paaiškėjo, kad nepaisant profesinės sąjungos prieštaravimų ketinama įgyvendinti būtent tokią pertvarką, kuriai profesinės sąjungos atstovai ir specialistai nepritaria, nes ji sukels painiavą įkalinimo įstaigų sveikatos priežiūros sistemoje ir paskatins masinį medikų išėjimą iš darbo ir perėjimą dirbti į laisvėje esančias gydymo įstaigas.

Dar prieš metus, pernai vasarą, Įkalinimo įstaigų medicinos darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas“ atstovai naujam Teisingumo ministrui Elvinui Jankevičiui pranešė, kad būtina ieškoti lėšų kalėjimo medikų atlyginimams didinti, nes pradėjus juos kelti laisvėje dirbantiems medikams, kalėjimo medikams atlyginimai nebuvo didinami.

2018 m. rudenį Kalėjimo departamento sudaryta darbo grupė paskaičiavo, jog tam, kad kalėjimo medikų atlyginimai būtų konkurencingi ir sustabdytų juos nuo perėjimo dirbti į laisvėje esančias įstaigas, būtina jų algoms papildomai skirti 2 360 000 eurų per metus.

Teisingumo ministerijai neieškant šių lėšų Įkalinimo įstaigų medicinos darbuotojų profesinė sąjunga „Solidarumas“ nutarė pati kreiptis pagalbos į Seimą, besvarstantį ateinančių metų biudžetą, ir surengti piketą.

Tačiau Teisingumo ministras Elvinas Jankevičius įkalbėjo profesinę sąjungą nepiketuoti, o 2018 m. lapkričio 23 d. susitikime pažadėjo rasti lėšų medikų atlyginimams didinti iš „vidinių resursų“, „optimizuojant“ sveikatos priežiūros sistemos darbą kalėjimuose.

Deja, po susitikimų Teisingumo ministerijoje profesinės sąjungos atstovai pasijuto apgauti, nes paaiškėjo, kad rasti „vidinių resursų“ chroniškai prasiskolinusioje kalėjimų sveikatos priežiūros sistemoje, kurioje dėl skolų net pacientai dažnai negauna vaistų, yra neįmanoma, o pakeisti galiojančius įstatymus, kurie leistų didinti medikams atlyginimus, kaip žadėjo Teisingumo ministerijos atstovai, užtruks ne vienerius metus, tuo labiau, kad neaišku ar iš viso pavyktų tuos įstatymus pakeisti.

Tada 2019 m. sausio 24 d. Įkalinimo įstaigų medicinos darbuotojų profesinė sąjunga „Solidarumas“ įsteigė streiko komitetą ir pradėjo rengtis streikuoti.

Tai sužinojęs Teisingumo ministras Elvinas Jankevičius 2019 m. vasario 5 d. sutarė su profesine sąjunga, kad siekiant rasti lėšų atlyginimams bus eksperimento tvarka, laikinai, nors tai prieštarauja tarptautinių organizacijų rekomendacijoms, atsisakyti naktinių budėjimų Kauno tardymo izoliatoriuje ir Vilniaus bei Pravieniškių pataisos namuose, taip pat atleisti tokius perteklinius darbuotojus, kaip dezinfektoriai, pulmonologai ir dermatovenerologai.

Tačiau susitarimo nebuvo laikomasi ir 2019 m. balandžio 1 d. pažeidžiant europinius socialinio dialogo principus buvo pradėtas susidorojimas su profesine sąjunga, prisidengus pertvarka, kuriai profesinė sąjunga nepritaria. Siekiant, kad profesinės sąjungos pirmininkas ir beveik visi tarybos nariai išeitų iš darbo savo noru, net nesakant koks bus būsimas atlyginimas jiems buvo pasiūlyta atsisakyti mediko licenzijos, dirbti trijų-keturių darbuotojų darbą, o už tai gauti savaite trumpesnes atostogas!

2019 m. balandžio 2 d. Įkalinimo įstaigų medicinos darbuotojų profesinė sąjunga „Solidarumas“ surengė piketą prie Vyriausybės, kurio metu pareikalavo stabdyti šią pertvarką, kuri sukels chaosą sveikatos priežiūros sistemoje, ir iš esmės spręsti mažų kalėjimo medikų atlyginimo klausimą.

2019 m. balandžio 13 d. profesinės sąjungos atstovai susitiko su Teisingumo ministru ir Kalėjimo departamento atstovais. Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Kristina Krupavičienė ir Laisvės atėmimo vietų ligoninės (LAVL) direktoriaus Ramūnas Šilobritas pasirašė protokolinį susitarimą, kurio daugumos straipsnių LAVL direktorius neįvykdė ir nepateikė žadėtos pertvarkos ekonominės naudos paskaičiavimo!

Dar daugiau, LAVL direktorius Ramūnas Šilobritas toliau platino įkalinimo įstaigų medikams atleidimo lapelius, kuriuose nurodė, kad neva ši pertvarka vykdoma  vadovaujantis balandžio 11 d. susitarimu su Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininke Kristina Krupavičienė.

Tą patį teigė Teisingumo ministras Elvinas Jankevičius, lankydamasis įkalinimo įstaigose savo susitikimuose su medikais ir Seimo Sveikatos komitete:

Todėl 2019 m. balandžio 29 d. Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Kristina Krupavičienė išsiuntė Teisingumo ministrui Elvinui Jankevičiui ir LAVL direktoriui Ramūnui Šilobritui raštą, kuriame kvietė elgtis atsakingai ir stabdyti pertvarką, kuriai profesinė sąjunga nepritaria, nes 70% kalėjimo medicinos darbuotojų ketina dėl šios pertvarkos išeiti iš darbo.

85-ki iš 90-ies pirminės sveikatos priežiūros grandies t.y. įkalinimo įstaigose dirbančių darbuotojų, pasipiktinę tokiais Teisingumo ministro ir LAVL diektoriaus veiksmais,  pasirašė protestus prieš šią pertvarką ir išsiuntė juos Teisngumo ministrui ir Kalėjimo departamentui.

Profesinė sąjunga taip pat negavo jokios informacijos apie Vyriausybės vicekanclerio Deivido Matulionio per balandžio 2 d. piketą žadėtos balandžio 19 d. vyriausybinės darbo grupės posėdžio kalėjimo medikų problemoms spręsti rezultatus.

Todėl  Įkalinimo įstaigų medicinos darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas“ taryba neapsikentųsi nevykdomų pažadų, laužomų susitarimų ir siekdama gelbėti įkalinimo įstaigų sveikatos priežiūros sistemą nuo griūties, kai rugsėjį laisvėje dirbančių medikų atlyginimams pakilus 15%, kalėjimo medikai masiškai pradės išeiti iš darbo, o mokesčių mokėtojai turės sumokėti milžiniškas sumas kaliniams už jiems nesuteiktą medicinę pagalbą, birželio 3 d. posėdyje nutarė 2019 m. birželio 20 d. surengti įspėjamąjį dviejų valandų streiką.

LR Kalėjimų departamento direktoriui

Virginijui Kulikauskui, 2019-06-18 Nr.-17S

Pranešimas dėl įspėjamojo streiko:

Informuojame Jus, kad nevykdant Įkalinimo įstaigų medicinos darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas“ reikalavimų, kurie buvo įteikti 2019 m. birželio 3 d., Įkalinimo įstaigų medicinos darbuotojų profesinė sąjunga „Solidarumas“ 2019 m. birželio 3 d. paskebtą įspėjamąjį dviejų valandų streiką surengs 2019 m. birželio 20 d. nuo 9.00 val. iki 11.00 val.

Įspėjamas streikas vyks šių įstaigų sveikatos priežiūros skyriuose: Alytus pataisos namuose, Marijampolės pataisos namuose, Panevėžio pataisos namuose, Pravieniškių pataisos namuose- atviroje kolonijoje, Vilniaus pataisos namuose, Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje – pataisos namuose, Šiaulių tardymo izoliatoriuje, Kauno tardymo izoliatoriuje.

Įspėjamojo streiko metu nuteistiesiems bus teikiama tik pirmoji ir neatidėliotina medicininė pagalba.

Pagarbiai,

Įkalinimo įstaigų medicinos darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas” pirmininkės pareigas atliekanti

Vita Subačiutė
tel.+370 68740760

Kalėjimų departamento direktoriaus Virginijaus Kulikausko atsakymas:

Laba diena.

Dėkoju už informavimą.

Tenka tik apgailestauti dėl nepagrįstų priekaištų, jog nebuvo atsižvelgta į profesinės sąjungos reikalavimus.

Kaip ir buvo minėta 06-13 vykusio susitikimo metu- Kalėjimų departamentas, atsižvelgęs į Jūsų pateiktus reikalavimus ir įvertinęs kitas svarbias aplinkybes, įvykdė visus jo kompetencijoje esančius reikalavimus, tai yra- reforma atidėta iki spalio 1 d., taip pat sutikta su reikalavimu, kad būtina sulaukti ir įvertinti Teisingumo ministerijos atliekamo Laisvės atėmimo vietų ligoninės vidaus audito išvadas. Kiti reikalavimai yra ne KD kompetencijoje. Esame pasiruošę tolimesniam konstruktyviam bendradarbiavimui.

Gražios dienos ir gerų darbų.

Pagarbiai

Virginijus Kulikauskas
Direktorius

Atgal