VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Teisė ir teisingumo vykdymas

07.01. Stiprinant prekybos naftos produktais priežiūrą, mažinamas šešėlis

Nuo liepos 2 d. keisis prekybos naftos produktais reguliavimo tvarka, kuri prisidės prie šešėlio prekyboje naftos produktais mažinimo.

Energetikos ministras ketvirtadienį (birželio 27 d.) pasirašė įsakymą, kuriuo keičiama leidimų verstis prekyba naftos produktais išdavimo tvarka. Naujoje tvarkoje numatoma, kad tokius leidimus išduos Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) (iki 2019 m. birželio 30 d. – Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija). Ši tvarka priimta, įgyvendinant balandžio pabaigoje Seime priimtą įstatymą.

„Siekiame įtvirtinti aiškesnę ir skaidresnę tvarką, kuri leis užtikrinti efektyvesnę sektoriaus kontrolę – šį darbą pavedame naujai, sustiprintai energetikos kontrolės institucijai. Tai ne tik leis panaikinti galimybes nesąžiningai konkurencijai bei mažinti šešėlinės ekonomikos mastus naftos produktų prekybos srityje, bet taip pat padės efektyviau surinkti mokesčius į biudžetą“, – sako energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.

Nuo 2019 m liepos 2 d. naujus leidimus verstis prekyba naftos produktais išduos VERT. Iki šiol tokius leidimus išduodavo savivaldybių administracijos, todėl jų direktoriai ne vėliau kaip iki 2020 m. sausio 2 d. privalės VERT pateikti informaciją apie išduotus ir galiojančius leidimus. Gavusi šiuos duomenis, VERT per metus turės įvertinti gautą informaciją bei, prireikus, stabdyti išduotų leidimų galiojimą arba net juos panaikinti.

Naujoji tvarka taip pat nustato griežtesnius reikalavimus asmenų, veikiančių didmeninėje prekybos nefasuotais naftos produktais rinkoje, patikimumui ir reputacijai. Tai reiškia, kad leidimą gauti pretenduojantis subjektas privalės atitikti minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus, nustatytus Mokesčių administravimo įstatyme. Šią informaciją iki 2019 m. rugsėjo pradžios Valstybinė mokesčių inspekcija turės pateikti VERT.

Nustačius tam tikrus reguliuojamos veiklos pažeidimus, tokius, kaip mokesčių nemokėjimas, neregistruotų talpų naudojimas ar tam tikrų dokumentų neturėjimas, VERT turės teisę nedelsiant stabdyti leidimo galiojimą.

Įsigaliojus naujajai tvarkai, savivaldybės sutaupys lėšas, kurios iki šiol būdavo numatytos jų biudžetuose šiai licencijavimo veiklai vykdyti.

FNTT duomenys rodo, kad tarptautinės organizuotos grupės, vykdydamos prekybą nefasuotais naftos produktais bei siekdamos išvengti mokesčių už realizuotą kurą (PVM ir kai kuriais atvejais akcizų), sukuria dirbtines sandorių grandines. Tokiose grandinėse dažnai veikia realios ekonominės veiklos nevykdančios, tačiau leidimus verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais turinčios įmonės.

Skaičiuojama, kad vien 2016–2018 m. FNTT pradėtų ikiteisminių tyrimų metu nustatyta žala dėl nesumokėtų mokesčių viršija 32 mln. eurų.

Šaltinis: Energetikos ministerija

Atgal