VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Teisė ir teisingumo vykdymas

07.04. Europos teisės departamento prijungimas prie Teisingumo ministerijos užtikrins sklandesnę teisėkūrą

Europos teisės departamentas integruojamas į Teisingumo ministeriją, kuri perima atsakomybę užtikrinti tinkamą ES teisės įgyvendinimą Lietuvoje ir atstovauti jos interesams ES Teisingumo Teisme ir Europos laisvosios prekybos asociacijos teisme. Šiandien Vyriausybės posėdyje pritarta Teisingumo ministerijos parengtiems teisės aktų pakeitimams, užtikrinantiems sklandų departamento prijungimą.

 „Teisingumo ministerija, sutelkdama ES teisės perkėlimo, jos koordinavimo funkcijas, siekia  užtikrinti darnią nacionalinės teisės sistemos plėtrą. Tai garantuos ir nuoseklesnį teisėkūros procesą“, – sako teisingumo ministras Elvinas Jankevičius.

Europos teisės departamentas įsteigtas 1998 metais, ruošiantis narystei ES. Kaip Teisingumo ministerijai pavaldi institucija departamentas veikia nuo 2004 m., kai Lietuva tapo visateise ES nare. Nuo liepos 10 d., visos departamento funkcijos bus perduotos steigiamam savarankiškam ministerijos padaliniui.

Prijungus šią instituciją prie Teisingumo ministerijos, bus sutaupyta apie 70 tūkst. eurų per metus darbo užmokesčio fondo. Numatoma, kad dėl reorganizavimo sutaupytas darbo užmokesčio lėšas būtų galima panaudoti skatinant aukštos kvalifikacijos darbuotojus, dirbančius Europos teisės departamente ir Teisingumo ministerijoje.

Taip pat bus atsisakyta šiuo metu Europos teisės departamento naudojamų patalpų, o darbuotojai dirbs Teisingumo ministerijos administracijos pastate. Taip bus sutaupoma nuo 5 iki 10 tūkst. eurų per metus.

Prijungiant Departamentą prie ministerijos taip pat atsižvelgta į Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gaires, kuriose numatyta siekti, kad nebūtų biudžetinių įstaigų, turinčių patvirtintą mažesnį nei 20 pareigybių skaičių. Europos teisės departamentui buvo skirta 17 pareigybių.

Atgal