VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Teisė ir teisingumo vykdymas

07.16. Seimas nustatė, kaip piliečiai galės kreiptis į Konstitucinį Teismą

Seimas priėmė Konstitucinio Teismo įstatymo ir lydimųjų teisės aktų pataisas, kuriomis įtvirtinama piliečių kreipimosi į Konstitucinį Teismą tvarka.

Seimas šioje pavasario sesijoje priėmė Konstitucijos pataisas, suteikiančias teisę nuo rugsėjo 1 d. kiekvienam asmeniui tiesiogiai kreiptis į Konstitucinį Teismą. Pagal priimtus pakeitimus asmuo turės teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl įstatymo ar kito Seimo akto, Respublikos prezidento ar Vyriausybės akto, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves. Šią galimybę asmuo turės tik pasinaudojęs visomis teisinės gynybos priemonėmis.


Galimybę kreiptis į Konstitucinį Teismą asmuo turės tik pasinaudojęs visomis teisinės gynybos priemonėmis. Stasio Žumbio nuotr.
Pagal priimtus pakeitimus nuspręsta, kad individualus konstitucinis skundas šiam teismui turės būti paduotas per 4 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

Naujos pataisos išimtinais atvejais, kai dėl teismo sprendimo vykdymo būtų neatitaisomai pažeistos pareiškėjo konstitucinės teisės ar laisvės arba kai tai būtina dėl viešojo intereso, Konstituciniam Teismui leis sustabdyti teismo sprendimo vykdymą.

Jeigu dėl asmens kreipimosi Konstitucinis Teismas priims sprendimą, kad įstatymas arba kitas Seimo aktas (ar jo dalis), Respublikos prezidento aktas, Vyriausybės aktas (ar jo dalis) prieštarauja Konstitucijai, tokiu atveju bus pagrindas įstatymo nustatyta tvarka atnaujinti procesą dėl pažeistų to asmens konstitucinių teisių ar laisvių įgyvendinimo.

Antradienį už pagrindinio teisės akto pakeitimus balsavo 91 Seimo narys, susilaikė 13 parlamentarų.

Atgal