VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Teisė ir teisingumo vykdymas

2022.04.09. E. Dobrovolska: kartu su Ukraina sieksime Rusijos atsakomybės Tarptautiniame Teisingumo Teisme

Baltijos šalių teisingumo ministrų susitikimas

Teisingumo ministrė Evelina Dobrovolska Rygoje susitiko su Latvijos teisingumo ministru Jānis Bordāns ir Estijos teisingumo ministre Maris Lauri. Susitikimo metu Baltijos šalių teisingumo ministrai aptarė koordinuotas pastangas dėl paramos Ukrainai. Priimta vieninga pozicija reikalauti Rusijos atsakomybės ir siekti įstoti į Tarptautiniame Teisingumo Teisme pradėtą bylą (Ukraina prieš Rusijos Federaciją) dėl įtarimų genocidu pagal JT Konvenciją dėl kelio užkirtimo genocido nusikaltimui ir baudimo už jį. 

Atgal