VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

VISUOMENĖ, AKTUALIJOS

02.21. Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“

Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti kibernetinės erdvės atsparumą, užkirsti kelią nepatikimų gamintojų technologijų plitimui ir užbaigti šalies kibernetinių pajėgumų konsolidaciją  –  tai  svarbiausi LR Vyriausybės prioritetai  kibernetinio saugumo srityje.  Juos šiandien, vasario 19 d.  Kibernetinio saugumo tarybos  nuotoliniame posėdyje  pristatė  krašto apsaugos viceministras Margiris Abukevičius. 

„Kibernetinis saugumas yra aiškus šios LR Vyriausybės prioritetas, todėl kibernetinio saugumo stiprinimui Krašto apsaugos ministerija skirs ypač daug dėmesio: didinsime už kibernetinį saugumą atsakingų institucijų brandą  ir gebėjimą užkardyti ir reaguoti į kibernetinius incidentus“, –  sakė Tarybai pirmininkaujantis krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius.  Tuo pačiu jis pabrėžė, kad  kibernetinio atsparumo didinimas priklauso ne tik nuo  Krašto apsaugos ministerijos, bet ir  kitų institucijų bei organizacijų veiksmų, o tai parodo šiandien tiriami įvykiai dėl asmens duomenų nutekėjimo.

 Kibernetinio saugumo tarybos posedis

Pasak  viceministro, siekiant užtikrinti ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros ir valstybės informacinių išteklių valdytojų kibernetinio saugumo reikalavimų laikymąsi, bus  stiprinama reikalavimų stebėsena. 

 

Posėdžio dalyviams buvo pristatytas Europos Sąjungos (ES) teisėkūros paketas, skirtas didesniam kibernetiniam saugumui ES lygiu užtikrinti  ir siūlymai dėl naujos, tarptautiniais standartais grįstos, kibernetinio saugumo reikalavimų sistemos. Pasiūlymai dėl naujų kibernetinio saugumo reikalavimų atitinka naujausią Europos Komisijos direktyvos projektą dėl priemonių aukštam bendram kibernetinio saugumo lygiui visoje ES užtikrinti (taip vadinamą TIS2 direktyvą). Planuojama, kad šios TIS2 direktyvos įgyvendinimas 11.3 milijardų eurų sumažins dėl kibernetinių incidentų patiriamus nuostolius, tačiau, reikalaus ir papildomų išlaidų kibernetinio saugumo subjektams.

 

Tarybos nariai buvo supažindinti ir su naujausia informacija, susijusia su pastarosiomis dienomis paviešintais nutekintais vartotojų asmens duomenimis („CityBee“, „Orakulas.lt“).

 

Kibernetinio saugumo taryba yra nuolatinė kolegiali nepriklausoma patariamoji institucija. Ji įkurta 2015 m., siekiant kartu su kitais viešojo ir privataus sektorių atstovais, mokslo ir studijų institucijomis analizuoti kibernetinio saugumo užtikrinimo būklę Lietuvoje ir teikti pasiūlymus kibernetinio saugumo dalyviams dėl kibernetinio saugumo užtikrinimo būklės gerinimo.

 

Nuotraukos aut. Giedrė Maksimovicz-Alkema

Atgal