VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

VISUOMENĖ, AKTUALIJOS

02.26. Vyriausybei siūloma susitelkti į mokyklų, inovacijų ir viešojo valdymo reformas

Patariamoji taryba, kuri svarsto ir teikia pasiūlymus dėl Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės plano, pateikė Vyriausybei rekomendacijas. Jomis vadovaujantis būtų galima vykdyti reformas, kurios turės reikšmingą ir ilgalaikį poveikį ekonomikai, socialinei, sveikatos apsaugai, švietimui ir kitoms sritims. 80 procentų šių reformų sėkmės – efektyvus jų įgyvendinimas.

Ekspertai pažymi, kad ilgalaikių reformų tikslas – išsilavinęs ir sveikas žmogus saugioje visuomenėje, noriai tobulinantis savo žinias, įgūdžius ir gebėjimus visą gyvenimą. Tam būtini pažangūs, adaptyvūs ir atsparūs privatus ir viešasis sektoriai bei infrastruktūra, leidžiantys tvariai kurti aukštą pridėtinę vertę.

Numatomos penkios pirminės pokyčių sritys: švietimas, aukštos pridėtinės vertės ekonomika, viešasis valdymas, sveikata ir tvari infrastruktūra. Taip pat nurodomi penki horizontalūs prioritetai: žaliasis kursas, skaitmenizacija, inovacijos, atsparumas ir socialinė įtrauktis.

Patariamosios tarybos ekspertai, be prioritetinių reformų, išskiria TOP 3 šios kadencijos Vyriausybės reformas: mokyklos, inovacijos ir viešasis valdymas.

Vykdant mokyklų reformą, pagrindinis dėmesys bus skiriamas mokytojui, jo ugdymui, atlygiui, karjerai, vadybai. Mokyklų programos turi ruošti gyvenimui, o ne egzaminui, jos turi atitikti tarptautinius standartus.

Būtina tobulinti skaitmeninę platformą, ji turi būti adaptyvi, skirta visiems lygiams, prieinama visiems – ir mokiniams, ir mokytojams.

Siūloma išgryninti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei savivaldybių teises ir funkcijas švietimo srityje – pokyčius pakelti į nacionalinį lygį.

Inovacijų reforma nukreipta į Mokslinių tyrimų, plėtros ir inovacijų ekosistemą (RDI (Research/Development/Innovation). Čia kalbama apie atsakingą savininką, aiškų ekosistemos prioritetą – tai, ko reikia aukštos pridėtinės vertės ekonomikai. Tikėtina, jog tai paskatins galvoti apie fundamentinio mokslo pritaikymą. Skatintinas mokslo komercializavimas, produktų kūrimas ir privačios RDI investicijos.

Viešojo valdymo srityje rekomenduojama pakeisti veiklos modelį ir paskatų sistemą valstybės tarnyboje, ugdyti vadybines kompetencijas, duomenimis grįstą sprendimų priėmimą ir naują kultūrą.

Siūloma iš esmės peržiūrėti Valstybės tarnybos įstatymą ir kitus viešąjį valdymą reglamentuojančius teisės aktus. Esminiai dalykai turi būti taikomi skaitmenizavimui: tiek valdymo struktūrai, tiek viešosioms paslaugoms.

 

 

 

Atgal