VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Visuomenė

2011-12-13
Nedarbas - sparčiai auganti baimė pasaulyje, parodė "BBC World Service" organizuota apklausa, kurioje dalyvavo 11 tūkst. žmonių iš 23 šalių. Plačiau
2011-12-09
Lietuva, stovėdama Baltijos kelyje, tikėjosi labai daug. Ir iš tikro: Lietuvoje įvyko daug nuostabių dalykų, bet tuo pačiu metu įvyko žymiai daugiau įvykių, kurie neatitiko žmonių lūkesčių, kažkas panašaus pasikartojo su naryste ES, nėra tikėto šalies augimo, atlyginimų kilimo ir kt. Plačiau
2011-12-06
Arvydas Puodžiukas, Klerkas ministerijos, Nesivargindamas siunčia Mums tą pačią rašliavą (Padėtį paaštrina). Vis bukai kartojasi: Gali, gali, galima, Lyg plokštelei užsikirtus, Vietoje „privaloma“. Plačiau
2011-12-06
Žiniasklaida informuoja, kad 2011 metais iš Lietuvos išvyko per 40 tūkstančių lietuvaičių. O į Lietuvą atvyko apie 13 tūkstančių svetimtaučių. Vilniuje esą apie 42 procentai gyventojų, kurių gimtoji kalba nėra lietuvių kalba. Taigi po 10 - 20 metų lietuviai Lietuvoje sudarys mažumą. Planuojamas Lietuvos žemės pardavimas užsieniečiams (taip numatyta Europos Sąjungos programoje). „Kas pinigus moka, tas ir muziką užsako“ - sakydavo mūsų senoliai. Lietuviai ūkininkai Lietuvoje taps svetimųjų žemvaldžių samdiniais. Plačiau
2011-12-02
  Gyventojų skaičius apskrityse sumažėjo nuo 5 iki 19 procentų Lietuvos statistikos departamentas praneša, kad išankstiniais 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo duomenimis, 2011 m. kovo 1 d. Lietuvoje buvo 3 mln. 54 tūkst. nuolatinių gyventojų. Plačiau
2011-11-29
Kauno pilies sutvarkymo konkurse pristatyti šeši projektai, iš kurių nei vienas neketina atkurti tikroviškos pilies. Tačiau kitaip ir negalėjo būti, nes konkursą organizuojanti Kauno architektūros ir urbanistikos ekspertų taryba (KAUET) iš anksto paskelbė, kad vertinant projektus daugiau balų gaus tie, kurių projektai bus originalesni, naujoviškesni. Taigi tokiu būdu, norintys pilį atkurti tikroviškai, iš konkurso buvo eliminuoti jam dar neprasidėjus. Plačiau
2011-11-29
Neseniai per Lietuvą nuvilnijęs garsas dėl „Snoro“ banko galimo likvidavimo, o prieš kelias dienas ir paskelbta bankroto bylos pradžia pastūmėjo daugybę žmonių tapti kitų bankų klientais. Bankai, viliodami buvusius „Snoro“ klientus, net ilgina savo darbo laiką, todėl nėra nieko stebinančio, jog stipriai auga ir augs kitų bankų klientų skaičius. Vis dėlto, šiais laikais bankai yra pagrindinės žmonių pinigų saugyklos. Bet šį kartą ne apie tai... Plačiau
2011-11-22
Beveik du trečdaliai Ignalinos bei Zarasų rajono, Visagino miesto gyventojų pritaria, kad Visagine, šalia uždaromos Ignalinos AE, būtų statoma nauja atominė elektrinė (AE). Ypač branduolinės energetikos plėtrą palaiko Visagino miesto gyventojai - daugiau nei 88 proc. apklaustų visaginiečių už šios rūšies energiją pasisako teigiamai. Plačiau
2011-11-15
Nuo 2009 m. tyrimų bendrovė RAIT pradėjo matuoti vartotojų nuotaikos indeksą (VNI). VNI matuoja vartotojų gyvenimo kokybės, materialinės padėties bei vartojimo pokyčius. Šis indeksas atskleidžia ne tik kaip pasikeitė vartotojų padėtis, elgsena, bet ir kokie jų ateities lūkesčiai. Kiekvieną mėnesį apklausiama po 1000 Lietuvos gyventojų. Paskutinė apklausa atlikta š.m. spalio 2-18 d. Plačiau
2011-11-11
Vadovaudamiesi viešojo intereso principais, supažindiname su peticija (autorius – Lietuvių kalbos gynimo sąjunga; http://peticijos.lt/visos/5912), kurią, palyginti, per trumpą laiką (2011-03-08–04-30), kurią pasirašė 3560 Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių lietuvių ir nelietuvių. Plačiau
2011-11-11
Ar įmanoma iš vandens stiklinės atspėti, kokios paslaptys slepiasi jūroje, ežere? Arba iš gilaus žemės sluoksnyje, atkasto su nesuprantamais ženklais, paženklintų akmenų sužinoti čia gyvenusių seniausių Europos gyventojų - latvių ir lietuvių - gyvenimo būdą, papročius, tradicijas? Taip, galima. Dauguma įsitikinusių žmonių tiki stebuklais. Ne vienam teko skaityti apie žmonių gebėjimus nuspėti įvykius. Yra ekstrasensų ir žiniuonių, kurie ne tik gali, bet ir išpranašauja, kokiose vietose reikia ieškoti dingusių laivų ar kokiose vietose kils cunamis, netikėtos audros sunaikins klestintį miestą. Arba kurie pilkapiai slepia buvusių šventviečių, ankstesnių laikų baltų bendruomenių telkinius, buvusius miestus ir gyvenvietes, klestėjusias dar 3-4 tūkstančiai metų prieš Kristų. Plačiau
2011-11-11
Kai prasidėjo krizė, valdžia strimgalviais puolė mažinti darbuotojų skaičių, visiškai nesusimąstydama, kur jie galėtų pasidėti, gauti kitą darbą. Apie tai niekas nė žodžiu neužsiminė, tačiau garsiai skaičiavo, kiek milijonų bus sutaupyta. Ir dabar, deja, taip elgiamasi. O juk turėtų būti atvirkščiai. Nelaimės atveju, kokia yra krizė, valdžia privalėtų, svarbiausia, galvoti, kaip išlaikyti, išsaugoti žmones, rūpintis jų galimybėmis išgyventi. Nusiplovė rankas daugeliu atvejų ir verslas. Plačiau
2011-10-28
Globalizacija, tautiškumas, tapatybė - dažnai girdimi žodžiai (Globalus – visuotinis, visiems bendras). Globalizacijos pasekmės ryškiai matomos, aptariamos ir vertinamos skirtingai. Globalizacija daugiaplanis procesas, kuris vyksta ne tik nuo mūsų noro ar valios, bet... norėdami ir mokėdami daug ką galime pakreipti sau rūpima linkme. Minimi klausimai aktualūs visiems, tai šiek tiek apie juos. Plačiau
2011-10-28
Šių metų spalio 25 dieną Lietuvos Respublikos Seime parlamentarė, Socialinių reikalų ir darbo komiteto narė, Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos pirmininko pavaduotoja Rima Baškienė suorganizavo konferenciją Lietuvos Respublikos Konstitucijos dienai paminėti. Konferencijos pavadinimas - „Iššūkiai konstitucinėms vertybėms šiandien“. Plačiau
2011-10-21
Pirmoji didžioji nuodėmė - puikybė. Po jos pasipila kitos - pavydas, godumas - iki žudynių. Šlėktiškas "co to ja, co to moje komizelka" užvaldė mūsų krašto gyventojus. Tokio daikto kaip drovumas, kuklumas - nė kvapo, o tai žmogaus puošmena. Plačiau
2011-10-21
Nors konservatoriai 2011-uosius metus įvardijo kaip Laisvės gynimo ir didžiųjų netekčių atminimo metus, tačiau viešoje erdvėje toliau propaguojami sovietiniai simboliai. Deja, kalbu ne privačius tinklapius, o Lietuvos Respublikos valdiškas institucijas, kurios dėl joms priskirtų funkcijų turi didelę įtaką gyventojams. Lietuvos Respublikos administracinių teisių pažeidimo kodekso 188 str. vienareikšmiškai teigia, kad nacistinių ar komunistinių organizacijų simbolių (…) naudojimas (…) užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų. Dar keisčiau atrodo sovietinės simbolikos propagavimas, kai ruošiamasi sovietinio periodo neįtraukti į pensijų skaičiavimo schemą. Kaip bebūtų, pensijos nieko bendro su sovietinės simbolikos propaganda neturi. Plačiau
2011-10-18
Lietuvių tauta nuo raudonųjų ir rudųjų okupantų patyrė ne tik milžiniškus materialinius, bet ir dvasinius nuostolius. Tų netekčių jūroje išliko kovose užgrūdintas, dvasiškai sveikas lietuvių tautos branduolys. Užtenka perskaityti Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaraciją, kad lengvai pastebėtum, kokį lietuvio orumą, kokią tvirtą žmogaus dvasią, Lietuvos Laisvės pašlovinimą širdyje talpino kovojančios Tėvynės sūnūs, dukros, jųjų Motinos, jųjų išugdyti partizanai-lyderiai: LLKS Tarybos Prezidiumo pirmininkas Jonas Žemaitis-Vytautas, Tauro apygardos vadas Aleksandras Grybinas-Faustas, Vakarų Lietuvos partizanų srities štabo viršininkas Vytautas Gužas-Kardas, LLKS Visuomeninės dalies viršininkas Juozas Šibaila-Merainis, Prisikėlimo apygardos štabo viršininkas Bronius Liesis-Naktis, Prisikėlimo apygardos vadas Leonardas Grigonis-Užpalis, einantis Pietų Lietuvos partizanų srities vado pareigas Dainavos apygardos vadas Adolfas Ramanauskas-Vanagas, LLKS Tarybos Prezidiumo sekretorius Petras Bartkus-Žadgaila. Plačiau
2011-10-18
Veltui šalau rudeninio Vilniaus gatvėse. Revoliucija, apie kurią daug kalbėta pastarosiomis dienomis, mūsų kraštą aplenkė. Ir ne šiaip aplenkė, o net nebuvo priartėjusi prie Lietuvos sienų. Tylu Latvijoje, tylu Baltarusijoje, tylu Rusijoje, ir tik turtingųjų Vakarų valstybių piliečiai laiko savo gyvenimo sąlygas tokiomis blogomis, kad yra pasiruošę reikalauti geresnių net su Molotovo kokteiliais. Plačiau
2011-10-11
Pastaraisiais mėnesiais europarlamentaras profesorius Leonidas Donskis aktyviai pasireiškė Lietuvos spaudoje įvairiais visuomenę dominančiais klausimais. Norėčiau išsakyti savo nuomonę dėl dviejų ryškesnių. Vienu atveju gerbiamam profesoriui pritariu visu šimtu procentų (nors daug kas tam energingai prieštarauja), kitu – visiškai nepritariu. Plačiau
2011-10-07
Koks įvairiaspalvis ir viliojantis suaugusiųjų pasaulis, ne vieną paauglį suklaidinęs! Olandijoje Vyriausybė ir įvairios socialinės-visuomeninės organizacijos skiria daug dėmesio jaunimo problemoms. Olandijos media propaguoja saugų seksą ir perspėja apie narkotikų žalą, tačiau ar ne per vėlai... Plačiau