VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Visuomenė

10.20. Be skambios patriotinės retorikos

Darius  Kuolys

"Laisva Lietuva yra, o kur laisvas lietuvis?" - prisiminiau Amerikoje užaugusių savo bičiulių žodžius, kai kartu su kun. Antanu Saulaičiu, Arūnu Pemkumi, Dalia Cidzikaite, Juozu Skiriumi M. Mažvydo bibliotekoje aptarinėjome Reginos Narušienės, buvusios JAV lietuvių bendruomenės ir Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkės, sudarytą ir tik ką išleistą dokumentų rinkinį.

Knyga "JAV lietuvių indėlis atkuriant Lietuvos valstybingumą" be patetikos, be skambios patriotinės retorikos, vien kruopščiai surinktų dokumentų kalba liudija, kiek daug asmeninių Amerikos lietuvių pastangų sudėta remiant, pasaulyje įtvirtinant 1918-aisiais atstatytą mūsų valstybę, kiek nuveikta siekiant 1990-aisiais atkurtos Lietuvos Respublikos pripažinimo ir saugumo.   

Pauliaus Lileikio nuotraukoje - Piliečių Santalkos sueiga

Būtent šiuo liudijimu Reginos Narušienės knyga tampa ypatingai aktuali. 

Mat vis dažniau Lietuvoje susiduri su nuomone, kad mūsų istorinį likimą, mūsų bendruomenės gyvenimo lūžius nulėmė ir šiandien tvarko "bendri dėsningumai". O paskelbti dokumentai ir juos lydėję kolegų komentarai rodo: nebūtume turėję laisvos Lietuvos be konkrečių žmonių išminties, įsipareigojimų, sprendimų, atkaklaus darbo, kryptingos veiklos. Dokumentai mums sako: tik asmeniniai įsipareigojimai, apsisprendimai ir ateityje bus patikimiausia Lietuvos Respublikos atrama. 

Todėl nėra šiandien svarbesnio politinio uždavinio, kaip sukurti sąlygas laisviems lietuviams, savarankiškai visuomenei rastis, stiprėti. Be jų laisva Lietuva tebus laikina.

Kadaise to siekėme per pirmąją prezidento Valdo Adamkaus kadenciją. Vėliau - kartu su Andriumi Navicku, Romu Sakadolskiu, Ginte Damušyte, Algirdu Jonu Kronkaičiu, Vaiva Žukiene, Diana Vilyte ir kitais kurdami Piliečių Santalką.

Veik prieš dešimtmetį, paprašytas patarti, siūliau savarankiškos visuomenės, laisvų lietuvių auginimo siekį išsikelti prezidentei Daliai Grybauskaitei. Deja, ji nutarė remtis ne tiek laisva visuomene, kiek nuo įstatymo grandinės paleistomis slaptosiomis tarnybomis.

Ar rasis šiandien tarp kandidatų į prezidentus, pasiryžusių atkakliai grumtis už laisvą lietuvį ir laisvą visuomenę? Gitanas Nausėda, Aušra Maldeikienė, Vygaudas Ušackas, Naglis Puteikis, Ingrida Šimonytė, Arvydas Juozaitis.

Ar rasis tarp kandidatų į Vilniaus, į Kauno merus tokių, kurie telktų laisvus vilniečius, laisvus kauniečius į laisvas Vilniaus ir Kauno bendruomenes - kurtų garbingus miestus respublikas? Liutauras Stoškus, Audrys Karalius 

 

 

Atgal