VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Visuomenė

10.21. Popiežiaus dovanotą aukso rožę bus galima išvysti Trakuose

Lietuvos vyskupų kvietimu sekmadienį tikintieji rinksis vyskupijų katedrose ir kitose šventovėse padėkoti popiežiui Pranciškui už apaštališkojo vizito metu gautas malones.

Vilniaus arkivyskupijos tikintieji kviečiami atvykti į Trakų baziliką, kur vidurdienį padėkos Šv. mišias aukos Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. 

Prie Švč. M. Marijos, Lietuvos globėjos, paveikslo arkivyskupas padės popiežiaus Pranciškaus dovanotą votą: italų auksakalių kaldintą aukso rožę.

„Prieš kelias savaites pilnomis dėkingumo širdimis išlydėjome Šventąjį tėvą Pranciškų, aplankiusį Lietuvą ir kitas dvi Baltijos šalis. Popiežiaus aukotos Šv. mišios, įvairių renginių metu ištarti jo žodžiai, drąsinanti šypsena ne tik paliko gilų įspūdį kiekvieno tikinčiojo bei geros valios žmogaus širdyje, bet ir įrašė naują, unikalią eilutę į Lietuvos istoriją”, - rašo vyskupai.

Padėkoti Šventajam tėvui bus galima ir Romoje. 

Lapkričio 28-29 dienomis popiežiškoji Šv. Kazimiero lietuvių kolegija švęs įsikūrimo 70-metį. Tomis dienomis Lietuvos ganytojai drauge su kolegijos rektoriumi, dabar ten studijuojančiais ir anksčiau studijavusiais kunigais susiburs, kad padėkotų Šventajam tėvui už jo vizitą Lietuvoje. 

Lapkričio 28 dieną numatyta audiencija su popiežiumi Pranciškumi, o lapkričio 29 dieną Lietuvos vyskupai aukos iškilmingas Šv. mišias Didžiojoje Švč. Marijos bazilikoje.

Audiencijoje su popiežiumi ir Šv. mišiose Didžiojoje Švč. Marijos bazilikoje kviečiami dalyvauti ir piligrimai iš Lietuvos. Į Šv. mišias registruotis nereikia.

Norintieji dalyvauti audiencijoje su popiežiumi kviečiami užpildyti specialų registracijos formuliarą, skelbiamą Lietuvos vyskupų konferencijos svetainėje.

Atgal