VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Visuomenė

10.26. Ar aukso gyslų į savo kišenes nenutekino Širvintų merai V. Šimonėlis ir K. Pakalnis?

Živilė Pinskuvienė

Taip jau yra, kad daugelį metų mūsų kraštas pasižymėjo politika „pinigų nėra“. Toks atsakymas būdavo pateikiamas kone į kiekvieną žmogaus prašymą, taip „nusodinta“ buvo daug iniciatyvų, sužlugdytas ne vienas projektas. 

Živilė Pinskuvienė

Širvintų rajono žmonėms jau pateikiau informaciją apie tai, kaip buvo tvarkomi rajono keliai, kaip atiduotas privatininkui buvo mūsų autobusų parkas. Tokių dalykų buvo be galo daug. Ir esu tikra, kad apie juos rajono žmonės turi žinoti.

Šiandien - dar tema apie tai, kaip buvusieji rajono vadovai „valdė“ Savivaldybės turtą ir dar viena nuoroda į tai, kur, galimai, Širvintose reikėtų ieškoti korupcijos apraiškų. 

2001-ieji metai. Širvintų „valstiečių“, su pačiu Vytu Šimonėliu priešakyje, įsijautimo monarchais aukso amžius. 

Sprendimas išnuomoti Širvintų mieste (Totorių g.) esančią užtvanką – valstybės turtą, valdomą Savivaldybės. Sudaroma nuomos sutartis su UAB „Elminda“, kuri kasmet turi sumokėti 28 000 Lt nuomos mokestį. Nuomos sutartis pasirašome nesuvokiamai ilgam laikotarpiui – 50 metų. Suprantama, kad vandens tėkmės jėgos pagalba gaunama elektra – tikra pinigų gaminimo mašina. Todėl šalia išdygsta jau privatus elektrinės pastatas. Ir... kaip netikėta! Įmonė bankrutuoja. O vykdant bankroto bylą, 2008 m. privati elektrinė parduodama UAB „GP Auto“ – turbūt ne vienam širvintiškiui jau girdėtai įmonei. 

Istorija paini. 2008 m. Rajonui vadovauja liberalcentristas, tikras verslininkas Kęstutis Pakalnis. 2008 m. pabaigoje vyksta įdomūs dalykai – tuometinis Administracijos direktoriaus pavaduotojas Jonas Purvaneckas (dabar su K. Pakalniu einantis kartu)  gruodžio 2 d. nutraukia nuomos sutartį su bankrutuojančia UAB „Elminda“. O jau kitą dieną pats tuometinis Administracijos direktorius Pranas Kamienas pasirašo nuomos sutartį jau su UAB „GP Auto“ – įmone, nupirkusia privačią elektrinę.  

Širvintų užtvanka tvarkoma jau kelintus metus

Ateina 2009 m. Meras liberalcentristas K. Pakalnis palaimina dar daugiau kontraversiškų, mano manymu, stipriai korupcija atsiduodančių sprendimų. 

Sutartis su UAB „GP Auto“ 2009 m. gegužės 11 d. nutraukiama. Parašą po nutraukimu padeda „valstietė“ Elena Davidavičienė. 

O jau tų pačių metų gruodžio 8 d., Savivaldybei vadovaujant merui K. Pakalniui, pasirašoma nauja sutartis. Su ta pačia įmone, dėl to paties objekto. BE JOKIO KONKURSO, BE JOKIŲ TEISINIŲ PROCEDŪRŲ UŽTVANKOS NUOMOS SUTARTIS SU UAB „GP AUTO“ PERRAŠOMA 42 METŲ LAIKOTARPIUI!!! Kai tuo tarpu įstatymai leidžia tokias sutartis pasirašyti tik su viešo konkurso būdu atrinktu nuomininku ir ne ilgiau nei 10 metų... 

Galima tik nuspėti, kad mūsų garsiajam verslininkui K. Pakalniui su „valstiečiais“ užnugaryje kažkokia galima nauda labai rūpėjo, kad priimtas toks nesuvokiamas, prieštaraujantis teisės aktams sprendimas. Juo labiau, kad UAB „GP Auto“, net nutraukus sutartį 2009 m. gegužės mėnesį, iki naujosios sutarties gruodžio mėn. sėkmingai naudojosi Širvintų tvenkinio užtvanka ir jos vandens teikiama jėga, kraudamasi turtus iš pagaminamos elektros.

Apie kažkokius galimus didelius (piniginius?) interesus nuspėti leidžia ir tolimesnė įvykių seka.

Nuo tų pačių 2009 metų UAB „GP Auto“ nebemokėjo nuomos mokesčio. Neremontavo ir apleido išnuomotą valstybės turtą, nors elektrinė visą tą laiką veikė ir pinigai verslininkams į kišenę krito tikrai nemaži. O tuometinis meras liberalcentristas K. Pakalnis, visai šaliai skęstant gilioje finansinėje krizėje, į tai visiškai nekreipė (ar nenorėjo kreipti) dėmesio!

Tik 2012 m., praėjus 3 metams, pagaliau buvo kreiptasi į teismą su 161 271,52 Lt ieškiniu. Teismas šią sumą sumažino, bet ieškinį patenkino ir UAB „GP Auto“ priteisė sumokėti 97 300,63 Lt.

Netrukus į sceną jau vėl įžengė Širvintų „valstiečiai“. Šį kartą solo pasirodymą surengė V. Šimonėlio statytinė Administracijos direktorė Elena Davidavičienė, atverdama Savivaldybės biudžeto skrynią ir dosniai atseikėjusi užtvankos remontui (KURĮ PAGAL NUOMOS SUTARTĮ PRIVALĖJO ATLIKTI NUOMININKAS) nei daug nei mažai – 160 724,56 Eur!!!

Aš, tuomet dar būdama Tarybos opozicijoje, šį, drąsiai galiu pavadinti, absurdišką sprendimą kėliau į viešumą. Ir iki šiol lieka keista, kodėl nei valstybės kontrolė, nei FNTT, nei STT ar kuri kita kontroliuojanti institucija nepasigilino, kodėl Savivaldybė savo lėšomis sumokėjo už tuos darbus, kuriuos privalėjo atlikti privatininkas.

Galite tik paskaičiuoti, kiek už šiuos pinigus būtų pastatyta vaikų žaidimų aikštelių, kiek renginių surengta, kiek medžių ar gėlių mieste pasodinta... Gal todėl V. Šimonėlis ir K. Pakalnis su savo pasekėjais taip bijojo, kad aš ateisiu vadovauti rajonui. Slėpti tikrai buvo ką! Kuo toliau, tuo labiau, aiškėja jų darbeliai, mano manymu, tikros finansinės machinacijos.

Pagaliau 2015-05-19 – ta data, kai mūsų komanda, būdama tvirtos pozicijos, pasiekė bent kokio teisingumo. Buvo priimta teismo nutartis, kuria patvirtintas UAB „GP Auto“ įsiskolinimas Savivaldybei už nemokėtą nuomos mokestį ir atliktą remontą. Ir tik 2017 m. gruodį pagaliau mums pavyko nutraukti merų „valstiečio“ V. Šimonėlio ir paskui liberalcentristo K. Pakalnio palaimintą 50 metų trukmės nuomos sutartį su pasitikėjimu nekeliančiais privatininkais. 

Šiandien galiu atsakingai Širvintų rajono žmones informuoti, kad baigiame išsrėbti buvusių mūsų rajono vadovų užvirtą košę. Paskelbėme viešą užtvankos nuomos konkursą, sutartyje numatėme visas įmanomas apsaugos sąlygas, įsipareigojimus nuomininkui ne tik prižiūrėti, bet ir kapitališkai suremontuoti užtvanką. 

Įpusėjęs šimtmečio ruduo Širvintose – kaip niekada darbingas. Gal todėl beveik kasdien girdime žmonių padėkos žodžius dėl pokyčių ir dar vykdomų darbų. Dažnai išgirstu klausimą – o iš kur pinigai, anksčiau jų nebūdavo...

 Į šį klausimą už kokius pinigus dabar Širvintose vykdomi darbai, vyksta gražūs renginiai, iš kur žaidimų aikštelės, gėlės ir t.t. galiu atsakingai pasakyti: iš tų pačių pinigų. Tik kitaip nei gerbiami ponai buvusių kadencijų vadovai, mes Savivaldybės lėšų nešvaistome privatininkų turtui remontuoti, mes nepasirašinėjame neaiškių sutarčių ir netampame privatininkų įkaitais...

O širvintiškiams galiu pažadėti, kad temą apie tai, ką randame nuvalę archyvų dulkes, dar pratęsiu.

Atgal