VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Visuomenė

11.27. Mokykla: istorija, kuri atgyja mūsų vaikams ir anūkams

Dainius Ručinskas
LŽS narys
Lietuvoje yra nedaug mokyklų, turinčių tokią istoriją, kaip Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija. Mokykla įkurta 1851 m.perkėlus dalį gimnazijos iš Svisločiaus (Baltarusija), pastatyta iš nugriautos Pašiaušės kolegijos plytų. 
Caro laikų gimnazija iki Pirmojo pasaulinio karo vadinosi Šiaulių vyrų gimnazija (rus.Шавелъская мужская гимназия). Pirmojo pasaulinio karo metais Šiauliuose pradėjo veikti lietuviška gimnazija, kuri 1919 m. pavadinta Šiaulių valdžios gimnazija. 1928 m. gimnazijai suteiktas Šiaulių valdžios berniukų gimnazija vardas. Nuo 1946 m. mokykla tapo Juliaus Janonio vidurine mokykla, o nuo 1996 m. atkūrus gimnazijos statusą - Šiaulių Juliau Janonio gimnazija.
Kaip sako sako Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos direktorius Rimas Budraitis, mokykla keitėsi, išgyveno įvairius laikus. Lietuvos istorijos įvykiai - karai ir okupacijos- labai stipriai veikė mokyklą. Visos valdžios gerai suprato, kad mokykloje auga valstybės ateitis, todėl visais laikais ji buvo veikiama ideologiškai.
Caro laikais buvo vykdoma rusinimo politika- uždrausta lietuvių kalba ne tik mokykloje, bet ir kasdieniniame gyvenime, net bažnyčioje. Ir vis dėlto Šiaulių gimnazijoje brendo tautinio atgimimo idėja. Joje išaugo tokios asmenybės kaip broliai Mykolas, Vaclovas ir Viktoras Biržiškos, broliai Petras, Antanas ir Jonas Vileišiai, Povilas Višinskis, Stasys Šalkauskis ir kt.
Gimnazija labai nukentėjo per du XX a. pasaulinius karus, tačiau tarpukario laikotarpiu, atkūrus valstybę, buvo dedami tvirti lietuviškos gimnazijos pamatai, užtikrinantys jaunos Lietuvos valstybės ateitį.
Daug gimnaziją baigusių mokinių tapo žinomais Lietuvos žmonėmis. Joje mokėsi ir keturi Vasario 16-osios akto signatarai (Mykolas Biržiška, Steponas Kairys, Alfonsas Petrulis, Jonas Vileišis) ir daug kitų žymių žmonių.
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga Šiaulių J.Janonio gimnazija išleido senųjų fotografijų albumą - XIX a. II p. - XX a. I p. kasdieninio gimnazijos gyvenimo akimirkos: mokiniai, mokytojai, pamokos, šventės, išvykos, laisvalaikis. Dauguma publikuojamų fotografijų saugomos Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos istorijos Jono Krivicko muziejuje. Dalis jų publikuojama pirmą kartą.
Šio solidaus ir turiningo albumo idėjos autoriai - kultūrologas Jonas Nekrašius, muziejininkė Birutė Lukošiūtė.
Albumas išleistas gimnazijos bičiulio ir rėmėjo Australijos lietuvio Kazimiero Butkaus lėšomis.

Atgal