VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Visuomenė

12.01. ASOCIACIJŲ SĄJUNGA „ŽUVININKŲ RŪMAI“ „ŽUVININKŲ RŪMAI“ THE ALLIANCE OF ASSOCIATIONS

L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius, tel. 8674 38465, e. p. leonaslabora@gmail.com

                                                                         

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei

LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui

LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Pirmininkui Ramūnui Karbauskiui

LR Seimo opozicijos lyderiui Gabrieliui Landsbergiui

LR Žemės ūkio ministrui Giedriui Surpliui

LR Aplinkos ministrui Kęstučiui  Navickui       

LR Seimo Kaimo reikalų komiteto Pirmininkui Andriejui Stančikui

LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto Pirmininkui  Kęstučiui Mažeikai

LR Seimo Ekonomikos komiteto Pirmininkui Rimantui Sinkevičiui

LR Seimo Etikos ir procedūrų komisijos pirmininkui Ritai Tamašunienei

LR generaliniam prokurorui Evaldui Pašiliui

LR Seimo nariams

Žvejams

Žiniasklaidai

 

                                                                 Dėl Aplinkos ministerijos 2018-11-28 d. atsakymo

                                                                                                              Vilnius,  2018-11-30

 

                      (LR Žuvininkystės įstatymo projektas XIIIP-1205)

 

2018-11-05 d. Jums rašėme laišką „DėlAplinkos ministerijos 2018-10-04 d. atsakymo”,

kuriame aiškinome, kad pagal 2018-10-04 Vyriausybės kanceliarijos rašto „Dėl rašto persiuntimo“ Aplinkos ministerija buvo įpareigota atsakyti į  2018-09-17 d. asociacijų sąjungai „Žuvininkų rūmai“

raštą (Jūs šį raštą su priedais turite). PAŽYMIME, kad  tada Aplinkos ministerija dalinai atsakė tik į pirmąjį klausimą - 1. Apie limitų skyrimą gaudyti žuvis ežeruose ir tvenkiniuose, išskyrus Kuršių marias, išskyrus seliavų, stintų, stintelių ir ungurių gaudymą

                      Kadangi Aplinkos ministerija neatsakė į likusius 3 klausimus pakartotinai 2018-11-05  kreipėmės į visas aukščiau paminėtas organizacijas, kad būtų įpareigotos Lietuvos atsakingos institucijos atsakyti į likusius 3 klausimus:

                      PRAŠOME JŪSŲ išreikalauti iš Lietuvos atsakingų institucijų   pateikti informaciją UŽ PASTARUOSIUS 10 METŲ:   

2. Apie kvotų skyrimą gaudyti žuvis ežeruose ir tvenkiniuose, išskyrus Kuršių marias, išskyrus seliavų, stintų, stintelių ir ungurių gaudymą

3. Apie kiekvienos organizacijos gavusios kvotą sugautas  žuvis ir kvotos įvykdymo procentą (informaciją pateikti lentelėje įvardijant žuvų pavadinimus) ežeruose ir tvenkiniuose, išskyrus Kuršių marias, išskyrus seliavų, stintų, stintelių ir ungurių gaudymą  

4.  Informaciją apie brakonieriavimą ir nelegalią žvejybą tame tarpe verslininkų ežeruose ir tvenkiniuose

                      2018-11-28 Aplinkos ministerijaLR Vyriausybės kanceliarijai ir asociacijų sąjungai „Žuvininkų rūmai“ laišku „Dėl verslinės žvejybos vidaus vandens telkiniuose“ Nr. (12-5)-D8-5596 rašo: „Atsakydami į 2018-11-05 raštą, informuojame, kad per 2013 – 2018 metus vidaus vandens telkiniuose (išskyrus Kuršių marias) išaiškinti 33 verslinę žvejybą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai. Pakartotinai primename, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymo 13 ir 14 straipsniais, neteikiame duomenų apie kiekvieno žvejybos kvotą gavusio ūkio subjekto verslinės žvejybos įrankiais sugautą žuvų kiekį“.

 

 

PAŽYMIME, kad Aplinkos ministerija visiškai neatsako į antrą klausimą (2. Apie kvotų skyrimą gaudyti žuvis ežeruose ir tvenkiniuose, išskyrus Kuršių marias, išskyrus seliavų, stintų, stintelių ir ungurių gaudymą). Taip pat neatsako į trečią klausimą 3. Apie kiekvienos organizacijos gavusios kvotą sugautas  žuvis ir kvotos įvykdymo procentą (informaciją pateikti lentelėje įvardijant žuvų pavadinimus) ežeruose ir tvenkiniuose, išskyrus Kuršių marias, išskyrus seliavų, stintų, stintelių ir ungurių gaudymą). Atsakydama į šį klausimą ministerija rašo: „Pakartotinai primename ... sugautą žuvų kiekį“. DAR KARTĄ PAŽYMIME, kad Aplinkos ministerija neatsakė apie gavusių organizacijų kvotas atsiskaitymo. VISIEMS AIŠKU, kad kiekviena organizacija pasibaigus metams atsiskaito apie kvotų panaudojimą. Visi šie duomenys patenka į žuvų sugavimo ataskaitą Lietuvoje. ŽINOMA, kad šią pilną informaciją turi Lietuvos institucijos. PRIMENAME, kad 2018-11-05 d. rašydami Jums laišką rašėme: „KONSTATUOJAME, kad 2017-09-04 d. Aplinkos viceministras M. Norbutas  LR Vyriausybės kanceliarijai raštu Nr. (12-5)-D8-600 pateikė informaciją nurodydamas, „ ... kad nustatytas kitų žuvų (ne seliavų) sugavimo limitas ežeruose būdavo panaudojamas tik apie 20 procentų“. Kaip matosi pats viceministras laišku Vyriausybės kanceliarijai paaiškino apie  20 proc. limitų panaudojimą. TAIGI INFORMACIJA YRA – REIKĖJO PATEIKTI SKAIČIUS.

Aplinkos ministerija į trečią klausimą: „4.  Informaciją apie brakonieriavimą ir nelegalią žvejybą tame tarpe verslininkų ežeruose ir tvenkiniuose“ atsako dalinai tik už 2013 - 2018 metus.

Dar KARTĄ kreipiamės į Jus, gerbiamieji Lietuvos vadovai, PRAŠYDAMI JUS IŠREIKALAUTI IŠ LIETUVOS INSTITUCIJŲ ATSAKYMUS PAGAL AUKŠČIAU PATEIKTUS KLAUSIMUS UŽ PASTARUOSIUS 10 METŲ:   

2. Apie kvotų skyrimą gaudyti žuvis ežeruose ir tvenkiniuose, išskyrus Kuršių marias, išskyrus seliavų, stintų, stintelių ir ungurių gaudymą

3. Apie kiekvienos organizacijos gavusios kvotą sugautas  žuvis ir kvotos įvykdymo procentą (informaciją pateikti lentelėje įvardijant žuvų pavadinimus) ežeruose ir tvenkiniuose, išskyrus Kuršių marias, išskyrus seliavų, stintų, stintelių ir ungurių gaudymą  

4.  Informaciją apie brakonieriavimą ir nelegalią žvejybą tame tarpe verslininkų ežeruose ir tvenkiniuose.

Kartu pažymime, kad išsami informacija apie brakonieriavimą ir nelegalią žvejybą reikalinga, kad būtų įvardytos brakonierių pavardės, padarytos žalos vietovė, pobūdis, apimtis, paskirtos nuobaudos ir apie išieškotus pinigus už padarytą žalą ir Įstatymo pažeidimus, nes visuomenei labai svarbu KOKIUOSE VANDENS TELKINIUOSE ŽUVAUJA VERSLININKAI, kadangi Aplinkos ministras K. Navickas ir Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas K. Mažeika su M. Majausku savo artimaisiais ir parankiniais naudodamiesi iškraipytais ir melagingais faktais bei visokiausiais prasimanymais MELUOJA  VISAI LIETUVAI, kad žvejai verslininkai nualino vandens telkinius, brakonieriauja ir trukdo žvejams mėgėjams. VISIEMS ŽINOMA, kad žvejai mėgėjai gali žuvauti visuose vandens telkiniuose.

Svarstant LR Žuvininkystės įstatymo pataisas VISUOMENĖ ir Seimo nariai privalo gauti oficialią, faktišką vyriausybės patvirtintą informaciją apie verslinę žvejybą ežeruose ir tvenkiniuose pagal aukščiau pateiktus klausimus.

MANOME, kad atsakymą turėtu rengti kartu Aplinkos  ir Žemės ūko ministerijos.

 

 

Asociacijų sąjungos “Žuvininkų rūmai” prezidentas                           Leonas Kerosierius

 

 

Atgal