VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Visuomenė

2022.05.23.Dar vienas smūgis Tautai - privatizuojamas energetikos sektorius

Alina Laučienė

NS partijos Vilniaus skyriaus narė

Ir šis smūgis galutinai partrenks mūsų šalį taip, kad ji niekada nebeatsistos, nes elektra, dujomis naudojasi kiekviena įmonė, šeima ir kiekvienas žmogus; pabandyk be jų išlikti, nesusirgti, gyvendamas rūsčios žiemos gniaužtuose.

Gegužės 19 d. Vilniuje, Simono Daukanto aikštėje vyko vieša protesto akcija, kurią surengė Nacionalinis susivienijimas. Po išsamaus gerbiamo Almanto Stankūno pranešimo susidarė įspūdis, kad mūsų valdžia gyvena ne šiame pasaulyje, ne su savo Tauta, kad ji visiškai neturi jokio supratimo, kas YRA TAUTA ir kas yra rūpestis dėl jos gerovės ir jos išlikimo kaip tauta. Nuolatinis vergiškas lankstymasis, peraugantis į baudžiauninkišką nusižeminimą prieš EU, kurios tikslas nutautinti mažas tauteles, darosi daugiau nei koktus. Tai valdžia, kuri pasiėmė giltinės dalgį ir…šmaukšt! per Tautos valstybingumą: per jos kalbą, kultūrą, švietimą, tautos sveikatos apsaugą, istoriją. Šmaukšt! per žmonių geresnį gyvenimą, šmaukšt! per jų sveikatą, šmaukšt! per jų išlikimą ir jų žmogišką orumą, šmaukšt! per šeimą ir jos stiprinimą, tarytum jie patys ne iš šeimos atėję, bet iš dviejų partnerių…O kiek jau buvo tokių “šmaukšt”?! Ir kas dar laukia Tautos artimoje ateityje, kai kiekvieną dieną jai tenka susidurti su tuo valdžios beatodairišku, neapgalvotu “šmaukšt”! O gal apgalvotu? Visko gali būti...

Prisiminiau, kaip aiškinamas žodžių “tauta” ir “manta” atsiradimas. Kai po kautynių su įsiveržėliais į mūsų šalį, ratu susėdę lietuviai kariūnai dalindavosi įsibrovėlių paliktus žirgus, ginklus ir kitą mantą, prieš save dėdavo daiktus ir sakydavo: tau- ta (dalis), man- ta (dalis). Tad šiandien turime žodžius “tauta” ir “manta”. Tauta dalindavosi mantą.

 Žiūrint į tuos ydingus ir negarbingus valdžios sprendimus “liberalizuoti” elektros tiekimo rinką, klausantis jų įžūlių varvenimų, graudenimų ir vaikiškų pasiaiškinimų, kad esant “laisvai rinkai” valstybė to proceso negalinti (!) (reikia suprasti: dėl “tam tikrų” priežasčių nenorinti pasistengti) kontroliuoti, žiūrint į tas nuostabiai gudriai tarpininkams sudarytas sąlygas nevaržomai didinti elektros kainas už borto išmetant visus vartotojus be teisės sužinoti, kaip kils kainos, kokios bus stabilios garantijos, kas jų laukia artimoje ateityje- nieko kito nebelieka galvoti, kad ėmė ir ratu susėdo grobio ištroškę energetikos sektoriaus perpardavinėtojai  kartu su Seimo ir vyriausybės nariais, ir dalindamiesi vienas kitam sakė: tau- ta dalis, o man-ta dalis. Kitaip protu nesuvokiama, kad taip būtų galima atvirai nekęsti savo Tautos! 

 Šiandien kai kurie mūsų piliečiai pinigų turi daugiau nei šieno (jeigu sąžiningai uždirbta- puiku), bet įsigytas auksas ir sidabras  nesuteikia džiaugsmo dėl labai paprastos priežasties: mat daiktuose, blizgesy, patirtų emocijų verpetuose nėra vienos svarbiausios dalies-energijos. Variklis žmoguje pradeda suktis ir gaminti tikrą gyvenimo džiaugsmą bei sveikatą, kai žmogus tarnauja silpnesniam ir Tėvynei- taip jau yra. Kai jis galvoja apie jos švytinčią ateitį, jos kalbą, kai jam labai svarbu išmanyti Tautos senovės ir dvidešimto amžiaus karų ir pokario istoriją (tremtys, partizaninis judėjimas, kolchozų steigimas), nes čia įvyko Tautos genocidas (ką dabar Ukraina patiria dar didesniu mastu), kai jis galvoja apie savo šalies stiprias sienas ir šalies saugumą, jos ekonomiką, Tautos šeimą ir jos fizinę bei dvasinę sveikatą- juk ten gyvens jo vaikai ir vaikų vaikai, kurie viso to trokš kaip stabilumo garanto. Tik tada. Tai turėtų prisiminti visi godieji, visi gudrieji ir “pateptieji”: apiplėšęs savo šalį, apiplėši pats save ir ainių ateitį. Kol sukasi ši žemė, buvo, yra ir bus vienas, niekada nekintantis gyvenimo, principas: “Kaip tu darai, taip ir tau bus padaryta- tavo atlygis sugrįš ant tavo paties galvos” (Abdijo pranašystė, penkiolikta eilutė, Senasis Testamentas).

O dabar svarbiausia. Romos imperatoriaus Tiberijaus (42 m. pr.Kr.- 37 m. po Kr.)  vietininkas vienoje provincijoje pasiūlė padidinti mokesčius. Tiberijus jam nusiuntė tokį atsakymą: “Geras piemuo kerpa avių vilną, o blogas piemuo nukerpa vilną ir dar nudiria joms kailį”.Lietuvos valdžia Tautai jau anksčiau nudyrė kailį, ir dabar ji stovi visai nebejautri savo būsimiems nepakeliamiems vargams. Ką valdžia darys, kai nebebus diriamųjų? Kai avys liks ne tik be kailio, bet ir sulaužytais kaulais? Tautos pasyvumas ir jos neveika, kai ji taip siaubingai iš visų pusių stekenama, nežada nieko gero Tėvynės ateičiai ir jos išlikimui. Žmonės tapo pasyvūs, o valdžiai tik to ir tereikia; varlės laipsniškas kaitinimas puode suveikė. Mūsų priešai džiūgauja. Nejaugi žudikas M. Slavinas buvo šiokiu tokiu pranašu, sakydamas: “Lietuva bus, tik be lietuvių”? Atrodo, kad jau trisdešimt metų einama šiuo pražūtingu, sąmoningu Tautos naikinimo, keliu.

Akcijai pasirinkta vieta buvo prie Prezidentūros. Nors Prezidento nebuvo (nuleista Prezidento vėliava), tikėkimės, kad NS Kreipimąsi Jis perskaitys. Prezidentas liko vienintelė Tautos viltis, nes kito ramščio ji nebeturi. Norisi tikėti, kad laimės blaivus protas ir tam blogam piemeniui- poniai Šimonytei, visam Seimui ir Seimo pirmininkei Čmilytei (kuri taip džiaugiasi, kad Seimas puikiai tvarkosi), kaip tas protingas imperatorius Tiberijus, Prezidentas nusiųs panašų laišką, kad jie susiprotėtų ir atsitokėtų, ką daro. Juk turi būti įžūlumui, o gal ir nemokšiškumui nors šiokios tokios ribos. Kai infliacija pati didžiausia Europos Sąjungoje, kai tautiečių skurdas toks, jog nebėra  žemiau kur kristi, kai atskirtis tarp turtingųjų ir vargšų jau brėžiama stora ir raudona linija, kai po skandalo su Kinija tūkstančiai žmonių neteko darbo, kai švietimas ir medicina pačioje duobėje, sakyti, jog vyriausybė ir Seimas puikiai dirba, yra daugiau negu apgailėtina, įžūlu ir tikrai putiniška. Tai- baisus melas. Tauta nėra kvaila, ji yra protinga, tad, mieli ponai, nesidangstydami pernykščiais lapais, pasiraitykite rankoves ir gelbėkite Tautą nuo tų kelių slidžių tarpininkų, kurie nusiteikę nevaržomai didinti elektros kainas ir tokiu būdu  palikti Tautą be jokios vilties kada nors žmoniškiau gyventi. Šaliai tai būtų tikra katastrofa, ir jokio kelio atgal niekada nebebūtų. Seimūnai, gelbėkite Tautą, nes tai jūsų pareiga ir įsipareigojimas jai.

 Nesudarykite su tais apsukriais “berniukais” jokių, Tautą žudančių, sandorių, nes ant jūsų visų kris nenuplaunama dėmė, o Tautos neapykanta jums tik augs. Joks, bent kiek mąstantis žmogus, nenori būti Tautos nekenčiamas ir pajuokiamas, nebent neadekvatus. Pasiliekame viltyje- vienintelėje šiuo metu gėrybėje,  kad viską imsite ir peržiūrėsite Tautos labui, nes, pasitelkus Tėvynę gerbiančius ir išmintingus žinovus šiuo klausimu, galima atrasti kitų, šaliai tikrai naudingų, būdų.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atgal