VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

VISUOMENĖ

2022.08.02. Susitikimas su poete, gydytoja dietologe dr. Laisvūne Petkevičiene

Janina Valančiūtė

Lietuvos medicinos biblioteka

Lietuvos medicinos bibliotekoje surengta poetės, gydytojos dietologės dr. Laisvūnės Petkevičienės kūrybos popietė „Į gyvenimą mano ateiki“.

Renginį pradėjusi bibliotekos patarėja informacijos sklaidos klausimais Regina Vaišvilienė sakė, kad su gerbiama daktare esame seni bičiuliai. L. Petkevičienė – bibliotekos skaitytoja nuo 1958 m., o ypač dažnai pradėjo lankytis, kai reikėjo rengti disertaciją. Vėliau bibliotekoje ji pristatė savo mokslines ir poezijos knygas. Biblioteka yra parengusi L. Petkevičienės bibliografijos rodyklę. Tiek jaukių ir įsimintinų susitikimų, kuriuos visada lydi poetės eilės.

L. Petkevičienė gydytojos darbą pradėjo Šiauliuose  Greitosios pagalbos stotyje, vėliau - miesto gimdymo namuose. 1975 m. persikėlė į Vilnių. Dirbo geležinkelio apygardos ligoninės gydytoja, Vilniaus miesto valgyklų tresto, prekybinių organizacijų valdybos gydytoja, dietologe.  Šešiolika metų buvo SAM vyriausiąja specialiste konsultante dietologijos klausimais. Iki 2005 m. dirbo VU Santariškių klinikų Hematologijos, gastroenterologijos  ir dietologijos centro, Dietinio gydymo poskyrio vyriausiąja specialiste gydytoja dietologe. 1999 – 2013 m. -  Santariškių klinikų centro filialo gydytoja dietologe, dėstė dietetiką ir dietologiją studentams bei kvalifikacijos tobulinimo kursų klausytojams.

Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos klasikinės gitaros  mokiniai

Literatūros tyrinėtojas ir kritikas V. Gužauskis

 Dr. L. Petkevičienė su dukra Junita ir aktore G. Urbonaite

Prof. dr. R. Stukas

Dr. L. Petkevičienės iniciatyva 1989 m. įkurta profesinė Lietuvos dietologų draugija, kurios prezidente ji buvo penkiolika metų. L. Petkevičienė apdovanota Nusipelniusio Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojo diplomu ir garbės ženklu. Jos darbai įvertinti daugybe diplomų, pagyrimo raštų.  Ji yra paskelbusi daug straipsnių, išleidusi knygų dietologijos ir dietetikos klausimais.

Dr. L. Petkevičienė daug dėmesio skiria visuomenės švietimui. Ji įkūrė tinkamo maitinimosi klubą ,,Mėgaukis maistu“ ir koordinavo jo veiklą. Gydytoja dietologė moko tinkamo maitinimosi nuostatų. Ji teigia, kad tinkamas maitinimasis yra sveikatos garantas. Kasdien reikia tam tikro kiekio ir tam tikros sudėties maisto. Nė vienas maisto produktas neturi visų reikalingų maistinių medžiagų. Dėl to maistas turėtų būti įvairus, individualus ir mėgiamas. Pasak dr. L. Petkevičienės, nėra blogų produktų, yra tik blogas valgytojas. Labai svarbu laikytis maitinimosi rėžimo, kuris turi didelės įtakos taisyklingam virškinimo sistemos ritmui. Gera savijauta labai priklauso nuo suvalgyto maisto kiekio ir vartojimo dažnio. Tinkamas maitinimasis – individualus, atsižvelgiant į asmens poreikius.

Gydytoja dietologė dr. L. Petkevičienė randa laiko ir kūrybai. Eilėraščius ji rašo nuo dešimties metų, spausdina juos nuo 1967 m. Yra išleidusi knygas „Laumžirgių šokis“ (1993), „Paskutinis tango“ (2005), „Paklydę metai“ (2013), ,,Į pasaulį mano ateiki“ (2020 m.), knygelę vaikams „Žvirblis Kika tvarkdarys“ (1998). Dvi knygelės iliustruotos poetės piešiniais. Kaip gyvenime, taip yra kūryboje L. Petkevičienė – nuoširdi, drąsi, atvira, tiesi:

Aš gulėjau pamestas krante grynuolis.

Man lengviau, nes aš nemelavau!

Saulės, vėjų ir bangų myluojama,

Spardoma kiekvieno aš buvau!

 

Man lengviau, nes aš nemelavau!

Jos poezija publikuota medikų poezijos rinkiniuose „Skrenda paukštė baltaplunksnė“ (1991), „Iš nakties tamsių akių“ (2008), „Sugrįžusi šviesa“ (2013), „Plekšnės“ klubo leidinyje „Į vakaro tylą“ (2002), ,,Tos birželio purpurinės rasos“ (2016), ,,Eiliuotas vilties kelias“ (2016), taip pat periodinėje spaudoje. L.Petkevičienės eilėraščiams kompozitorius Algimantas Raudonikis sukūrė muziką. Pagal jos eiles „Paskutinis tango“, „Paklydę metai“, „Rudeninės spalvos“ sukurtos dainos atliekamos populiarių atlikėjų  yra visų pamėgtos ir dažnai skamba koncertuose, televizijos bei radijo eteryje. Poetė labai išraiškingai deklamuoja savo eilėraščius. Šį kartą susirinkusieji vėl galėjo paklausyti autorės balso. L. Petkevičienės kūrybą skaitė ir aktorė Gražina Urbonaitė. Pasak aktorės, L. Petkevičienės poezija labai sunki, nes ją reikia skaityti savo gyvenimu, ji į save neįsileidžia.

Literatūros tyrinėtojas ir kritikas, leidyklos ,,Homo liber“ vadovas Vilius Gužauskis prisiminė, kad leidykla su L. Petkevičiene bendradarbiauja daugiau kaip dvidešimt metų ir išleido aštuoniolika  daktarės knygų. Pasak V. Gužauskio, daktarė leidyklai turėjo didelės įtakos savo veržlumu, optimizmu. Autorės eilėraščiai nuoširdūs, emocionalūs, o ,,Musė karūnuota“ turėtų būti įtraukta į lietuvių literatūros antologiją. Leidyklos vadovas palinkėjo daktarei daug sveikatos ir emocingų eilėraščių.

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto Visuomenės sveikatos katedros vedėjas prof. dr. Rimantas Stukas papasakojo apie pirmąjį susitikimą su daktare 1989 m., kai buvo kuriama Lietuvos dietologų draugija. Tada jie pradėjo žengti kartu. Kartu rengė ir dietetikos normas, pirmąsias normas, kurios reglamentavo mitybą asmens priežiūros įstaigose sergantiems ligoniams. Pasak profesorius, daktarė L. Petkevičienė – neišsenkančios energijos versmė.

Prisiminimais pasidalino Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto dekanė Birutė Gostevičienė. Dvylika metų dr. L. Petkevičienė dirbo pedagoginį darbą kolegijoje. Dėl atkaklaus  jos darbo Lietuvos dietologija tapo visaverte profilaktinės ir gydomosios medicinos dalimi. Dr. L. Petkevičienės iniciatyva ir pastangomis Lietuvos dietologijoje įdiegti europiniai dietologijos principai, sukurta nauja maisto kokybės ir saugos užtikrinimo sistema.

Iš garsios bajorų Šliūpų giminės kilusios dr. L. Petkevičienės atėjo pasveikinti Gydytojų odontologų draugijos tarybos narys, Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos senatorius Aidas Baškys. 

Anot R. Vaišvilienės, tai jungtinių pajėgų vakaras, kurį surengė Lietuvos valstybės naujasis archyvas ir Lietuvos medicinos biblioteka. Archyvo direktorė Danutė Kontrimavičienė pristatė archyve saugomų dr. L. Petkevičienės dokumentų bei leidinių iš bibliotekos fondo parodą. Ji atkreipė dėmesį, kad dr. L. Petkevičienė – pirmoji gydytoja, savo asmeninį archyvą perdavusi Lietuvos valstybės naujajam archyvui ir paskatino visus norinčius išsaugoti vertingą palikimą - perduoti jį archyvui.

Susirinkusiems į jaukią  popietę koncertavo Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos klasikinės gitaros  mokiniai. Jų vadovė Olga Lingienė. Pabaigoje nuskambėjo paskutinis jaukaus renginio akordas – poetės dr. L. Petkevičienės deklamuojamas eilėraštis ,,Musė karūnuota“.

 

Maloniai kviečiame pažiūrėti Lietuvos medicinos bibliotekoje iki rugpjūčio 19 d. veikiančią gydytojai dietologei, poetei  dr. Laisvūnei Petkevičienei skirtą parodą, kurioje eksponuojami Lietuvos valstybės naujajame archyve saugomi dr. L. Petkevičienės dokumentai bei leidiniai iš Lietuvos medicinos bibliotekos fondo.

 

Atgal