VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Visuomenė

2022.09.22. Danutės Mažeikienės akyse spindėjo džiaugsmo ašaros...

 

Reda Kiselytė,

Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos Rokiškio skyriaus pirmininkė

 

   Dar tik rudens spalvomis pradėjo dabintis Vilnius, bet saulė dalino savo bučinius, o į Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešąją biblioteką rinkosi poezijos gerbėjai. Biblioteka įsikūrusi buvusiuose Juozapo ir Sofijos Tiškevičių rūmuose, menančiuose gilią istoriją. Dar vieną istoriją sugėrė šių rūmų skliautai... Prasmingą ir gilią istoriją. Čia skambėjo kompozitoriaus Algimanto Raudonikio dainos „Vakaras“ ir ,,Švelnumas“ pagal poeto Eduardo Selelionio žodžius. Jas atliko aktorė, dainininkė Eglė Strumskytė- Mažeikienė, akomponavo pianistė Žaneta Noreikienė. Kai dainininkė uždainavo ,,Skinsiu raudoną rožę...“, žiūrovų žvilgsniai sustingo... Tai nepakartojamos akimirkos.

Bibliotekos Didžiojoje salėje vyko Danutės Tumonytės – Mažeikienės kūrybos pristatymas ,,Aš tik boružėlė Tavo saujoj...“ Renginį pradėjo skaitovė, renginių vedėja Liudgarda Čepienė ir aktorius Algimantas Butvilas.

   D. Mažeikienė – Rokiškio rajono literatų klubo ,,Vaivorykštė“ narė, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narė, Lietuvos kūrybinės raiškos asociacijos ,,Menų sodas“, bei Kūrybinės raiškos asociacijos „Kauno branduma“, anykštėnų Labdaros ir paramos fondo ,,Baltasis balandis“ narė ir kitų kultūrinių organizacijų aktyvi narė, aktyvi renginių dalyvė Rokiškyje ir aplinkiniuose Aukštaitijos rajonuose.

Jos kūryba spausdinama Rokiškio rajono, Aukštaitijos rajonų, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos (LKRS) literatų rinkiniuose, antologijose, almanachuose, minėtųjų kūrybinių organizacijų leidiniuose. Jos kūrybą palankiai vertina profesionalai. Pagal jos tekstus kuriamos dainos, atliekamos renginiuose, jos skamba televizijos ekranuose, socialiniuose tinkluose.

Dainuoja Eglė Strumskytė- Mažeikienė, akomponuoja Žaneta Noreikienė

Renginio vedėja Reda Kiselytė, skaitovė, renginių vedėja Liudgarda Čepienė, aktorius Algimantas Butvilas ir literatė Danutė Mažeikienė

 

Aktorius Algimantas Butvilas, knygų autorė Danutė Mažeikienė ir skaitovė Liudgarda Čepienė

Kunigas Arnoldas Smalstys ir literatė Danutė Mažeikienė

 Liudgarda Čepienė, Danutė Mažeikienė, Birutė Gaučienė, Jolanta Griškevičienė, Algimantas Butvilas ir Reda Kiselytė

Nuotr. aut. Raivydas Mažeikis 

Kas besuskaičiuos, kiek padėkos raštų, diplomų įteikta gerbiamai Danutei. 2017 m. už aktyvią kultūrinę ir literatūrinę veiklą jai suteiktas Lietuvos kaimo kultūros Šviesuolės vardas.

Kultūrininkas, rašytojas, kraštotyrininkas Aleksandras Šidlauskas parašė įžanginį žodį pirmajai D. Tumonytės – Mažeikienės knygai „Ilgesio žalvarnė“, 2005 m. kultūrininkas džiaugiasi vyresnio amžiaus eiliuotoja pasiekusia tokį meistriškumo lygį. O kokios vaizdingos jos metaforos: ,,džiaugsmas pasiklydo“, ,,plyšta voratinklių šilkas“, ,,sulūžo vaivorykštės tiltas“, ,,klevų liepsna“...

Gerbiamas A. Šidlauskas įžanginiame žodyje rašo:,, Tai  švari poezijos drobė, gyvas žodžių ir minčių audinys, jausmo ir proto jungtis. Visa įžvalgu ir tikra, visa poetiškai veržiasi iš aukštaitės širdies gelmių. Ir vėl atgyja lyrinės rokiškėnų spalvos, ir vėl nuaidi banguota melodija su ežerais ir ežerynais, su kalvomis ir pirtelėmis, su sielos šaukesiais ir giliaprasme žodžio aura“.                                                                  

   Džiaugiamės, kad kūrėja  tęsia literatūrines Antano Miškinio, Pauliaus Širvio, Jono Strielkūno tradicijas.

D. Mažeikienė surinko kraštotyros medžiagą apie gimtąjį Jurkupių kaimą. Medžiaga publikuojama ,,Versmės“ leidyklos serijos „Lietuvos valsčiai“ monografijoje ,,Panemunėlis“. Knygos išleisti du solidūs tomai. Danutės medžiaga publikuojama pirmame tome.

   Antroji D. Mažeikienės poezijos knyga „Mane prakalbino lietus“, išleista 2014 m. Įžanginį žodį knygai parašė Valdereza Viktorija Puišytė. Ji rašė: ,,Autorei neteko pasiekti aukštųjų mokslų. Ji mokėsi sunkiausioje – gyvenimo mokykloje. Ir šios įstabios eilės jau antroje amžiaus pusėje išsikristalizavo iš begalinės meilės knygai, artimųjų širdžių poetų posmų ir iš sunkios gyvenimo patirties. O kad visa tai geba autorė – tikrai reikia turėti Dievo duotą talentą. Jokiais lituanistikos mokslais to nepasieksi, nors eiliuoti ir išmoktum“.

   Leidinyje nemažai patriotinių tekstų, kurie persmelkti meile gimtajam kraštui. Tekstai dedikuoti Laisvei, Lietuvai, Aukštaitijai, lietuviškam žodžiui, vaikystės liepai, kunigui, poetui Maironiui, Rokiškiui, pedagogui, poetui Danui Kairiui, kunigui švietėjui Jonui Katelei.

Poezijos knygoje ypatingą reikšmę užima eilėraštis ,,Paklauskime savęs“. Jį teksto autorė mėgsta skaityti literatų renginiuose, šventėse. Ir kai tik Danutė perskaito dvi eilutes, klausytojai toliau lyg ir nebegirdi. Užtenka šių žodžių:

 

Neklausk, ką tau tėvynė turi duoti,

Savęs paklausk – o tu ką jai davei?

 

   Trečioji poezijos knyga ,,Jei galėčiau tau kelią nuausti“ išleista 2018 m. Leidinyje gilūs, prasmingi, širdimi  rašyti tekstai, juose daug meilės, šilumos, aukštaitiško jausmo, gėrio ir vilties...

   Šiais metais išleista netradicinė knyga. Tai ,,Vienaraidžiai“. Įžanginiame knygos žodyje gerbiama Joana Grigaitienė rašo: ,,Vienaraidžiuose“ kūriniuose – sodiečio žmogaus dramos, kasdienybė, tiesiog jaučiami jų išgyvenimai, nuotaikos, kalbos intonacijos. Tarsi realių pokalbių nuotrupos – retoriniai kreipiniai, klausimai, elipsiniai sakiniai, todėl labai gyvi, ekspresyvūs eilėraščiai“.

D. Mažeikienė rašo:

 

Laimė – laikytis.

Laimė – laimėti.

Laimė – lankyti.

Laimė – laisvėti.

Lavintis – laimė.

Laukti. Lieknieti.

Lepintis.

Linksmintis.

Lobti.

Liūdėti.

 

Tai trumpa D. Mažeikienės leidinių apžvalga, o renginyje poeziją skaitė pati autorė, pagal jos tekstus dainas atliko Birutė Gaučienė ir Jolanta Griškevičienė. Po renginio D. Mažeikienę sveikino patys brangiausi žmonės – šeimos nariai, giminės, draugai... Ir svarbiausia tie, iš kurių literatė tokio dėmesio nesitikėjo. Tai kunigas Arnoldas Smalstys, legendinė sveikatos laidų vedėja Irena Pivoriūnienė, biomedicinos mokslų daktarė, profesorė Jūratė Jankauskienė ir kiti nuostabios šventės dalyviai. Knygų autorės akyse žibėjo džiaugsmo ašaros. Kas gali būti maloniau už tokį jausmą. Širdyje džiaugiausi ir aš pati. Man teko vesti šį renginį. Džiaugiuosi neišdildomais potyriais. Džiaugiuosi ir tuo, kad gerbiamą Danutę, rengiant jos kūrybos knygų pristatymus, palaiko graži šeima, jos vaikai ir vaikaičiai. Tai gyvenimo vertybė. Atrodo, kad leidinių autorei nebaisios jokios rudens ir gyvenimo darganos. Ji labai laiminga...

Užvėrėme Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos duris, bet dar ir dabar ausyse tebeskamba skaitovės, renginių vedėjos L. Čepienės ir aktoriaus A. Butvilo balsai. Graži šeštadienio istorija. Mus visus šildė poetinio žodžio šiluma. Tiškevičių rūmų skliautai sugėrė poezijos grožio garsus, o mūsų širdyse nusėdo gili tų žodžių prasmė.

 

Atgal