VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

VISUOMENĖ

2023.03.14. Apie konferenciją „Komunistinė ideologija ir jos praktika vakar ir šiandien. Lietuvos sovietinės okupacijos istorinis, moralinis ir teisinis įvertinimas“

Raimundas Kaminskas

 

2023-03-13 Lietuvos Respublikos Seimo Kovo 11-osios Akto salėje vyko LR Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto organizuota  konferencija - „Komunistinė ideologija ir jos praktika vakar ir šiandien. Lietuvos sovietinės okupacijos istorinis, moralinis ir teisinis įvertinimas“. Konferencijoje sveikinimo žodžius tarė LR Seimo narys Audronius AŽUBALIS, LR Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas dr.  Laurynas KASČIŪNAS,  LR Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas dr. Žygimantas Pavilionis bei LLKS garbės pirmininkas Jonas BUROKAS.  

Pranešimus skaitė LR Seimo Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos narys, prof. Valdas RAKUTIS (Komunistinės ideologijos praktika šiandienos pasaulyje – iššūkis taikai ir demokratijai) Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinis direktorius dr. Arūnas BUBNYS (Lietuvos komunistų partija ir Lietuvos sovietizacija), VDU  istorikas dr. Simonas JAZAVITA (Nusikalstamos komunistų partijos veikėjų kolaboravimo su okupaciniu režimu vardai ir pavyzdžiai), Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos vyriausiasis tyrėjas  Vidmantas VALIUŠAITIS(Sovietinis genocidas: kas atsakingas už jo praktiką?), turinio kūrėja, istorikė  dr. Regina STATKUVIENĖ (Komunizmo minkštoji galia šių dienų pasaulyje) bei Mykolo Romerio universiteto garbės  prof. Alfonsas VAIŠVILA (Teisinis komunistų partijos kolaboravimo Lietuvoje įvertinimas. Iššūkis. Kas padaryta?).

 Sovietinės  okupacijos laikotarpyje Lietuvoje veikę antivalstybiniai veikėjai įvairialypiai kolaboravo su okupacine valdžia, palaikė visapusišką terorą prieš Lietuvos piliečius ir visus gyventojus.

1949 m. vasario 16 d. Lietuvos partizanų vadų pasirašytoje Deklaracijoje LKP pripažįstama kaip neteisėta ir nusikalstama grupuotė, kuri visapusiškai trukdo atkurti valstybingumą.Po Lietuvos valstybingumo praradimo ir utopinių komunistinės „visuomenės“ ir „žmogaus“ kūrybos patirčių bei vis dar neišnykstančių komunistinių dėmių, kalbėti tiesą apie komunistinės ideologijos sekėjus ir statytojus šiandienos Lietuvoje ir pasaulyje yra būtina.

 Komunistų partija Lietuvoje visada veikė prieš Lietuvos valstybę ir lietuvių tautą. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę,1919 metais dėl antivalstybinės veiklos LKP buvo uždrausta, todėl veikė nelegaliai ir „legalizavosi“, kai Lietuvą okupavo ir aneksavo SSRS. Nuo tada LKP tapo pagrindiniu okupacinės valdžios įrankiu, siekiant įtvirtinti ir išlaikyti okupacinį režimą. LKP padarė milžinišką žalą Lietuvos politinei, kultūrinei ir socioekonominei raidai. Istorija moko, jog klaidinga pasaulėžiūra ir šiandien kuria pasaulines problemas: pavyzdžiui, komunistinių Lotynų Amerikos režimų valdymas, kuris veda prie žlugusių valstybių (angl. failedstate), komunistinės Kinijos spaudimas ir grasinimai demokratiniam Taivanui, galiausiai Putino komunistinės imperialistinės ideologijos metastazės, utopinės rusiškojo pasaulio vizijos atveda prie brutalios plataus mąsto karinės agresijos Ukrainoje.

Pastebėtina, kad 2017 m. birželio 27 d.  LR Seimas priėmė rezoliuciją, dėl Lietuvos komunistų partijos nusikalstamos veiklos įvertinimo ir pakvietė LR  Vyriausybę parengti įstatymo projektą, kuriuo Lietuvos komunistų partija būtų pripažinta nusikalstama organizacija. Šiuo metu  LR Seimo narių Audroniaus Ažubalio ir Lauryno Kasčiūno parengtame įstatymo projekte siūloma LKP pripažinti nusikalstama organizacija, 1940–1941 metais ir 1944–1990 metais SSRS okupuotoje Lietuvos Respublikoje įtvirtinusią diktatūrą, veikusią kaip paklusni ir iniciatyvi SSRS komunistų partijos valios reiškėja ir įgyvendintoja. Europos Žmogaus Teisių Teismas ne kartą konstatavo lemiamą komunistų partijos vaidmenį okupuojant ir aneksuojant Lietuvą bei kitas Baltijos valstybes.

Šios konferencijos  tikslas buvo  parodyti istorinį, moralinį-filosofinį, teisinį-legalistinį požiūrius ir argumentus, atskleidžiant Komunistų partijos Lietuvoje bei jos antivalstybinių veikėjų, kolaborantų vietą Lietuvos valstybingumo raidoje.

Atgal