VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

VISUOMENĖ

10 29. Dėl klaidinančios informacijos apie Pranciškonų vienuolyną pateikimo visuomenei

Pastaruoju metu per įvairias žiniasklaidos priemones, LNK „Vakaro žinias“ šiurkščiai ir neobjektyviai užsipuolant konventualus (pranciškonus) buvo teikiama klaidinanti informacija apie Mažesniųjų brolių konventualų (pranciškonų) ordino Vilniaus vienuolyno veiklą, neva „lenkų vienuoliai“ kelia pavojų, dėl jų vilniečiai patirsią kultūrinius nuostolius, raginama neleisti pranciškonams grįžti į savo namus (teisiškai priklausančius pastatus).

Konventualai (pranciškonai) pažymi, kad ordinas veikia nuo 1209 m. (Lietuvoje – nuo XIII a.). Nuo XIV a. įsikūręs Vilniuje, netoli tuometinio Trakų kelio, savo misiją vykdo ilgus amžius, nepaisydamas nei karų, nei gaisrų, per visas okupacijas. Patarnaudami maru sergantiems Vilniaus gyventojams, 1710 m. beveik visi Vilniaus pranciškonai užsikrėtė ir išmirė. Dar didesnės nelaimės juos užklupo carinės Rusijos valdžios metais, po 1863 m. sukilimo vienuolynas buvo apskritai uždarytas. Pranciškonai į Vilnių grįžo tarpukariu, bet savo vienuolyną atgavo tik 1938 m. Netrukus sovietų okupantai vienuolyną 1941 m. nacionalizavo, o bažnyčią 1949 m. uždarė. Bažnyčia pranciškonams (konventualams) buvo grąžinta 1998 m., bet vienuolynas iki šiol jiems neatiduotas. Pasinaudodami valdžių kaitos sumaištimi pastatus užvaldė asmenys, įsteigę uždarąją akcinę bendrovę „Pranciškonų rūmai“. Po beveik dešimt metų trukusio proceso šių metų pradžioje Lietuvos Aukščiausiasis Teismas priėmė galutinį ir neskundžiamą sprendimą, kad vienuolyno pastatai buvo privatizuoti neteisėtai ir turi būti perduodami valstybei. Remiantis Bažnyčios Restitucijos aktu, vienuolynas turėtų grįžti jo teisėtiems šeimininkams – iki sovietinės nacionalizacijos savininkais buvusiems pranciškonams konventualams.

Pranciškonai (konventualai) prisidėjo prie švietimo ir kultūros skleidimo, lietuvybės stiprinimo. XVI–XVII a. prie visų pranciškonų (konventualų) parapijų veikė pradžios mokyklos, XVII–XVIII a. antrojo laipsnio kolegijoje buvo vykdomos filosofijos ir teologijos studijos, kurių metu pranciškonų (konventualų) profesoriai savo žinias, įgytas Europos universitetuose, perteikdavo vilniečiams. Vilniaus pranciškonų vienuolyne buvo užrašytas pirmasis lietuviškų poterių tekstas. 1516 m. broliai parašė laišką Popiežiui, kad Lietuvos karalaitis Kazimieras būtų paskelbtas šventuoju. Vienuolyno ordino kunigai, pamokslavo lietuvių kalba.

Pranciškonų konventualų vienuolyno patalpose buvo įkurta pirmoji lietuviška mokykla. Vienuolyno patalpose gyveno daug žymių žmonių, tarp jų ir Jonas Basanavičius bei Juzefas Montvilas. Dabartiniu metu pranciškonų (konventualų) vienuolynai veikia Vilniuje, Klaipėdoje ir Medininkuose.

Nuo 1998 m. bažnyčios atgimimo iki dabar pranciškonai (konventualai) organizuoja labai daug parodų ir koncertų. 2003 m. Vilniuje pranciškonai (konventualai) įkūrė VšĮ Pranciškonų kultūros centrą. Brolių iniciatyva Vilniuje buvo išleistos 2 naujos mokslinės knygų serijos: I studija – „Studia Franciscana Lithuanica“; II studija – „Dvasinė kova“. Broliai bendradarbiauja su Vilniaus dailės akademija, bažnyčioje organizuojamos parodas. Taip pat bendradarbiaujama su Lietuvos nacionaline filharmonija, Piano.lt ir „Banchetto musicale“ projektais. Glaudus bendradarbiavimas vyksta su Lietuvių katalikų mokslo akademija, UNESCO klubu, asmenybės ugdymo institutu „Rafaelis“.

Paminėta konventualų (pranciškonų) istorija ir veikla parodo akivaizdų indelį į Lietuvos kultūrą ir švietimą.

Sąmoningai klaidinanti informacija sumenkina ne tik Mažesniųjų brolių konventualų (pranciškonų) ordiną, bet ir iškreipia Lietuvos istorijos faktus ir laimėjimus.

Pranciškonų vienuolyno patalpos – unikali erdvė su išsaugotomis architektūros detalėmis, būdingomis pereinamajam laikotarpiui iš baroko į ankstyvąjį klasicizmą, su vidiniu kiemu, kuriame gali tilpti iki 1000 klausytojų. Tai vienintelis tokio tipo kiemas Vilniuje.

Pranciškonai (konventualai) turi viziją ir pasirengę tęsti istoriškai susiklosčiusias tradicijas, išsaugodami vienuolyno ansamblį, ir vykdyti intensyvią pasaulietinę veiklą kultūros, švietimo ir evangelizacijos srityse.

 

Mažesniųjų brolių konventualų (pranciškonų) ordino atstovas Lietuvoje  br. Marek Adam Dettlaff

Atgal