VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Vyr. redaktoriaus straipsniai

2012 01 20. Nepraraskime savęs ir Lietuvos laisvės

Algirdas Pilvelis
Valdžia be sąžinės graužimo yra pasiskyrusi sau didžiules biudžetines algas (ir net sunkmečio laikais nesigėdija jų įvairiais būdais pasididinti), o skurde skęstantys žmonės – didelė jų dalis darbingiausi, gabūs, jauno amžiaus - bėga iš Lietuvos stengdamiesi gelbėti savo šeimas nuo bado. Rinkimai Lietuvoje nesąžiningi jau net 17 metų. Kasmet skiriama vis mažiau lėšų žemės ūkio reformai vykdyti, kaimai visiškai sugriauti ir vis labiau tuštėja. Valdžia kovoja su savo šalies piliečiais ir siekia kuo daugiau naudos tik sau, tarsi būtų dvi Lietuvos, tačiau dviejų mirčių nėra. Valdininkija privalo surasti būdus, kaip išgyventi paprastam piliečiui, bet ji kala mums tik pančius.
Nors partijoms atsikūrimo laikotarpis labai neparankus, nes dauguma gyventojų nusivylę rinkimais valdžioje ilgai sėdint tiems patiems biurokratams. Komunistinis ideologas Česlovas Juršėnas, išrinktas į Seimą vos atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, jame tebesėdi iki šiol. Jis ketina dalyvauti ir 2012 metų rinkimuose tame pačiame buvusių komunistų sąrašo pirmame penketuke. Seime jis didžiuojasi Seimo pirmininkų galerijoje, nors nieko, be komunistinės praeities, neturi. Reikia apgalvoti kiekvieną žingsnį ypač dabar, kai krizė palietė kiekvieną šeimą. Sąžiningų dorų žmonių padedami mes turime iššluoti komunistus iš vadovaujamųjų atsakingų pareigų ir įtakų sferų.
Lietuvos reformų partija kviečia visą tautą eiti ginti Lietuvos nuo klestinčios korupcijos, kontrabandos, nuo viešai skelbiamų visuomeninių ir kultūrinių pseudovertybių. Turime išsaugoti nepriklausomą, savarankišką Lietuvos valstybę, lietuvių tautą nuo menkėjimo, silpnėjimo ir nykimo. Šiuolaikinių apmąstymų erdvėje lietuvybė neprieštarauja, o remiasi, mokosi iš tautos didvyrių dr. Jono Basanavičiaus, Antano Smetonos, brolių Vileišių.
Iš krizės iškopti galima laužant stuburą mafijai.
Prieš 125 metus Vinco Kudirkos sukurta „Tautiška giesmė“ ir šiandien šviečia skaisčiausia šviesa. Kiekvienas lietuvis, kiekvienas tikras pilietis jaučiame meilę Lietuvos valstybės sostinei Vilniui - amžinajai jos sostinei. Popiežius Jonas Paulius II, atvykęs Lietuvon, atsiklaupęs bučiavo mūsų žemę. Politikai kaitalioja kailį, bet šventas Lietuvai Kristaus tiesos skleidėjas Popiežius Jonas Paulius II išmintingais žodžiais padėjo tvirtą pagrindą atsikratyti ilgai nesantaikai, kivirčams tarp mūsų ir kaimynų lenkų. Mes tai privalome priimti ir puoselėti kaip gerąją žinią.
Lietuvos reformų partija - naujų idėjų skleidėja. Beveik 12 metų dirbdamas valstybės laikraščio „Lietuvos Aidas“ vyriausiuoju redaktoriumi, neturėjau galimybės dirbti ir politinio darbo, juolab kad dabar iš biudžeto skirtus milijonus pasidalija tik vadinamosios parlamentinės partijos. Prezidentė Dalia Grybauskaitė prieš 2011 metų šv.Kalėdas pareiškė, kad partijos, kurios pateiks naujus sąrašus iki 2012 m. kovo 1 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai, gaus lėšų atnaujinti struktūrai, partijų sekretoriatai gaus lėšų iš valstybės biudžeto. Demokratinėse šalyse visos politinės partijos yra lygiavertės, tačiau kai kur susidariusi tradicija, kad tėra dvi partijos, pavyzdžiui, JAV - respublikonai ir demokratai. Tačiau Lietuvoje kol kas to nėra, o ateityje galbūt gali susiklostyti aplinkybės, kai partijos susijungs ir dalyvaus rinkimuose bendru sąrašu.
Vakar Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas Zenonas Vaigauskas pasirodė pamiršęs, kada pradėjo eiti ypač svarbias Lietuvos valstybei pareigas. Tik „apgailestavo“, kad juo pasitiki Seimas, ir jis todėl savo tinklalapyje nuslepia šią datą. Juk rotacija pagal įstatymą turi būti po ketverių metų. Žiniasklaidoje jau ne kartą buvo pagarsinta, jog 2012 m. sukanka net 17 metų, kai šis save fiziku įvardijantis veikėjas teigia neturįs nieko bendro su žinomais aukštaisiais KGB karininkais broliais Ričardu ir Henriku Vaigauskais.
Vakar politinių partijų dalyviams VRK pirmininkas aiškino, kad nieko neatsirandą, o didelė iš biudžeto milijonines lėšas gaunanti partija, savaime suprantama, vėl laimės rinkimus. Jei politinė organizacija yra maža ir visai neturi lėšų, tai tegu ir nemėgina dalyvauti rinkimuose. Be to, net vienmandatėse rinkimų apygardose nebus galima dalyvauti, nes teikiant 2011 m. pajamų deklaraciją Valstybinei mokesčių inspekcijai, teikiančiojo VRK dokumentus atlyginimas turįs būti ne mažesnis kaip dešimt tūkstančių litų per mėnesį, mažiau 2011 m. uždirbęs asmuo nebus įregistruotas kandidatu į 2012 m. renkamo Seimo narius.
VRK pirmininkas pridūrė – o kam deklaruoti 2011 m. pajamas, jei nesi turtuolis. Visa laisvė palikta susirasti, kas galėtų padengti reikalaujamą lėšų sumą.
Mažoms neparlamentinėms partijoms nebus skiriama lėšų iš biudžeto 2012 metais, nes dabartinės Seimo partijos eliminuoja konkurentus – neparlamentines partijas.
Žmogų pamilsti tik kančioje. Priėmusieji tokius diskriminuojančius įstatymus atima ne tik geresnio valdymo viltį po 2012 m. Seimo rinkimų, bet ir aiškiai griauna ir dar vieną ketverių metų kadenciją griaus demokratinės valstybės pamatus.
Mano įsitikinimu, Seimo nariai turi būti tikrai dori, pasiaukojantys Lietuvai, šventi žmonės, o ne vien su pykčiu kitiems širdyje priiminėjantys Seime savanaudiškus įstatymus. Žmonės už tokius turėtų melstis. Tiek kančių sugėrusi lietuvių tauta bus varoma į rinkimus ir raginama rinkti tą patį blogį.
Mums tu viena, Lietuva. Neleiskime siautėti Seime žmonėms, mindantiems žmoniškumą, nepaisantiems demokratijos!

Atgal