VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Vyr. redaktoriaus straipsniai

2012 04 03. Įaudrinta krizė

Vyriausiasis redaktorius Algirdas Pilvelis

Kada jūs, politikai, susiprotėsite? Ženklai apsireiškia tik tiems, kurie verti būti galingi, kurie aukština Tėvynę ir gėrį kitiems, vadovaujasi amžinybės šviesa, pratęsia gyvybės ugnį, atsigręžia į žmonių širdis, kalba tik tiesą. Tai dovana gyvenimui tęsti prigimtinę išmintį. Stabtelkime, atsigręžkime ir susimąstykime, žvelgdami į įaudrintos krizės išvadas. Klausimų kyla ne vienas. Prieš 2012 metų Seimo rinkimus svarbiausi: Ar valdantieji ryšis apramdyti kai kurių partijų veiklą, sutramdyti jų vadeivas? Kai ką reikėtų ir  iš posto išklibinti.

Pažvelkite atidžiai. Kiek kartų jūsų ir mūsų viltys buvo apviltos, ar net sudaužytos tų „nelabūnų“? Tikėkime Viešpačiu, nepraleiskime progos žengti tą vieną vienintelį teisingą žingsnį. Lieskimės prie Dangaus. Jūsų šauksmas, kilstelėtas į tautos sielas, suras pritarėjų. Kodėl apsiniaukusios tautos akys? Nuo beviltiškos įaudrintos krizės. Vis labiau grimztame į skurdą.

Valdininkai, negi prieš rinkimus nebuvote paprasti žmonės, nejaugi pamiršote partizaninio karo didvyrius, elgiatės lyg būtumėte  svetimi savo tėvynėje. Tauta patikėjo viltingais jūsų žodžiais, o dabar kenčia. Jūs sėjate vien liūdesio ir nevilties ženklus. Išdavėte knygnešius, nešusius  lietuvišką spausdintą žodį per raitųjų žandarų akylai saugomą caro imperijos sieną. Jūs apaugote kerpėmis. Savo Tėvynėje jūs elgiatės lyg svetimame sode, atėję ko nors pasiglemžti.

Per ilgai ieškome savęs savyje. Neveiksnumas mums - pasmerkimas, bet pasmerkti mes ne vieni. Jūs, valdininkai, pasmerkėte tautą, lyg neturėtumėte jai tarnauti. Turite veikti, kitaip būsite žabali veikėjai. Supraskite, kokia klasta jus valdo. Jums patikėti tautos mandatai. Jeigu jūsų galingoji Dangaus šviesos globa nesaugo ir nebaudžia, ir neišveda palaimos keliu, jūs esate visai apkurtę ir apakę. Ko jums šioje mažoje, ilgus šimtmečius buvusioje pavergtoje žemėje reikia? Sustatėte žmones prie sienos tarsi sugaudytus vergus, lyg ketintumėte įvykdyti nuosprendį.

Sąžiningai įsižiūrėkite. Kai kurios partijos turėtų išnykti iš Lietuvos politikos žemėlapio. Išeikime į gatves, įsiklausykime į minios balsą. Patikėkime vieni kitais.

V.Gogolis yra pasakęs: „Dien bez čisla“. Perfrazavus lietuviškai, tai laikas be nieko. Jūs leidžiate dienas be tikslo, už ką ir dėl ko jūs stengiatės?

Labiausiai nerimauju, jei ir Vyriausybei ateitų vadovauti moteris. Prezidentė, manau, irgi ne itin tinka einamoms pareigoms. Ji nebeturi idėjų, vadovaujasi vien patarėjais ir reitingais. Sakoma, jog moterys uolios vykdytojos. Tai nėra blogai, bet atsakingos pareigos visai kas kita. Lietuvoje moters, tinkamos aukščiausiems valdžios postams, kol kas nematau.

Suprantama, jog kiekvienas žmogaus žingsnis turi būti žengtas atsakingai ir apgalvotai. Bet jeigu žmogui trūksta idėjų, o jis kalba: „aš turiu dvi puses – kairę ir dešinę“, o jei tos dvi pusės suklaidintos ir viena su antra kivirčijasi. Kas jas labiausiai blaško, pavergia, kokie kriterijai nugali pasaulio supratimą? Ar žmogus nemato aiškių faktų, šviesių tikslų? Iškovota Laisvė skamba, laisvė skauda, nes ji atviresnė, nuogesnė, ji – šviesa. Laisvė apskritai netenka vertės, jeigu ji nesaugoma tikrų asmenybių, nenaudojama gėriui ir tiesai, o prie jos prisišlieja savanaudžiai žmonės. Iš tikrųjų tie žmonės neturi drįsti valdyti tautos, jie negali būti vadovai. Ir tik į kalėjimą kasdien gali vis daugiau tempti.

Iš aukštosios valstybės valdžios turi sklisti išmintis, protingi gyvenimo principai, švari sąžinė – Dievo kūrinys! Ir tik su meile žvelkime vieni į kitų akis.

Ar partijų neva aukšti reitingai patvirtina tikruosius vertinimo kriterijus, kurių reikalauja rinkėjai? Ką tada galima pasakyti apie kai kurių partijų juodąją buhalteriją? Kodėl gali Lietuvoje gyvuoti tokios partijos?

Statistika gali būti tokia ar kitokia, bet  vadovaukimės išmintimi. Mums visų svarbiausia yra Lietuva, nuolat patirianti pavojų iš aplinkinių valstybių. Mes tarsi matomuose ir nematomuose gniaužtuose. Tai sunki laisvos Lietuvos būsena. Negalime leisti sau būti terorizuojami kurių nors partijų bei jų vadeivų, turime priešintis. Nuolaidžiauja prokurorai, teismai ir net pasimetę rinkėjai. Kodėl taip yra? Gal dėl to, kad veikia dabar visagalė nešvarių pinigų jėga? Kas juos jiems seikėja?  Gal tuo reikia atidžiai domėtis...

Įaudrinta krizė, didelė tautos bėda, negandos. 22 metai. Dvejais metais daugiau negu smetoninės valdžios. A.Smetona 1926 m. gruodžio 17 d. ryžosi  perversmui. Nejaugi Lietuvoje nėra tokių kaip prof. Vytautas Landsbergis? Jis tikrai turi dvasinių jėgų. Lietuvi, gerbk savo tautą.

Mokykimės iš lenkų vienybės. Kiekvienas Vilniuje ir Vilniaus krašte gyvenantis lenkas atiduoda savo balsą tik už savo partiją, Lenkų rinkimų akciją.

O ko laukiame mes? 2012 metų Seimo rinkimai galėtų būti pavyzdys ir lietuvių tautai.

Artimiausias ir svarbiausias lietuvių tautos uždavinys tebegalioja jau nuo pat Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo. Pagaliau turime išsirinkti tikrai atsakingą valdžią! Visi lietuviai, turintys rinkimų teisę, eikime šimtu nuošimčių prie balsavimo urnų ir balsuokime nepaperkamu savo sąžinės balsu!

Lietuvis, pardavęs balsą, prilygsta Tėvynės išdavikui. Tokia kiekvieno patrioto nuostata. Lietuvių tautai pavyzdys yra mūsų partizaninio karo kariai, kurių kiekvienas - didvyris. Anot V.Kudirkos, Lietuva didvyrių žemė!

Atgal