VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Vyr. redaktoriaus straipsniai

2012 05 29. Premjeras kovoja. Laimės korupcija?

Algirdas Pilvelis

2012-ųjų metų spalio 14 dieną įvyks lemiami rinkimai į Lietuvos Respublikos Seimą. Nuobodžiauti dabar, telikus iki tokių svarbių, lemiamų  rinkimų visai nedaug laiko, ir filosofuoti, laukti būtų neatleistina. Kuo ilgiau analizuosi reitingus, kuriuos skelbia Vilmorus ar kas tik nori, tuo mažiau belieka šansų ir partijai. Kodėl?  Ar iš tikro galima  tikėti būsimais norimais rezultatais, ar ir jau sudarytomis tvirtomis koalicijomis? Būsimasis premjeras - Viktoras Uspaskichas, Seimo Pirmininkas - Algirdas Butkevičius, krašto apsaugos ministras - Rolandas Paksas. Trijulės šypsnys nieko tikro neatskleidžia, bet jis nepraranda ir savo prasmės.

„Kaip aš norėjau neišmokti  rašyti lietuviškai“, - pasakytų Europos parlamentaras Voldemaras Tomaševskis.  Vieni sėja, kiti derlių pjauna.  Prieš kvailystes net dievai kartais būna bejėgiai. Gražios nuodėmės, puikūs dalykai - tik turtingųjų privilegijos. 25 proc. piliečių ateis į  Seimo rinkimus ir Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas paskelbs Lietuvai - Seimo rinkimai įvyko.

Tačiau laikas yra nematomas ir potvynių esame patyrę.  Eefektyviausias vanduo Lietuvoje - tai motinų, auginančių vaikus, ašaros.

Po Seimo rinkimų  pralaimėjusieji įsigys dar daugiau priešų. Karas reikštų pabėgimą nuo taikos problemų. Sukurti geresnę  ateitį per ketverius metus po anų rinkimų  bandė premjeras Andrius Kubilius. Ir  pasakyčiau, sėkmingai. Sunaikinti  padarytą gerą darbą  valstybėje  niekam nepavyks. Trijulė pasuks Lietuvą atgal.  Jų tiesa - tai tos pačios visų vyriausybių iki A.Kubiliaus tiesos. Ta tiesa – grobstymas, kontrabandos  plaukimas per Lietuvos sieną su muitininkų, policijos, FNTT ir kitokia palyda. Vedliai  ketina grįžti į  aukštas kėdes. Vienas iš jų belaukiąs teismo už mokesčių valstybei nemokėjimą. Yra du būdai  mokesčiams tvarkyti. Kodėl iš būsimojo premjero, Darbo partijos vadovo, buhalterijos  vienai buhalterei paskirta valstybės apsauga? Ji duos parodymus teisme, ir V. Uspaskichas gali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn. Bet ant būsimojo teismo posėdžio slenksčio jau  minama artėjančios  senaties data. O brangiai apmokami advokatai geba manipuliuoti terminais. Franklis taikliai  įvertino mokesčių  nemokėjimą sakydamas: „Šiame pasaulyje nieko tikro, tik mirtis ir mokesčiai.“

Vyriausybės galva A.Kubilius tikriausiai mąsto, jog  nėra svertų, kad visi piliečiai, ypač „veikėjai“, būtų teisingi, yra tik mažiau suktų, bet ir TS-LKD partijoje ketinama suimti buvusį Panevėžio merą konservatorių Vitą Matuzą. Įsivaizdavimas esąs svarbesnis negu žinojimas, o  jeigu įsivaizdavimas jam yra svarbesnis negu  Generalinės prokuratūros žinojimas, tai šiam  konservatoriui gali tekti parymoti belangėje net aštuonerius metus. Jo žmona lyg ir išsisuko. Kalbant apie V.Matuzo „nuopelnus“ partijai prieš pat rinkimus, vienas konservatorius man teigė: „Tu, Algirdai, esi pesimistas, kaip  koks  opozicionierius, matai tik miglas.“ Filosofiškai galima galvoti apie tuos dalykus kitaip. Yra daug daugiau už V.Matuzą „prisidirbusių“ , ir jie ramiai sėdi  Seime. V.Matuzo namas Panevėžyje kainuoja mažiau nei  sodo namelis netoli Turniškių. „Prisimink, kai buvai jaunas, norėjai pakeisti pasaulį, galbūt fotografijos pasaulį, o kai pasenai, nori matyti tik juodus konservatorių darbus.“ A.Kubilius nebūgštauja, kad yra kritikuojamas kartais net bendražygių. Tačiau dirba nepaprastai daug ir  įdeda širdies daug daugiau negu iš paviršiaus matoma kiekvienam. Jo nevaldo baimė. Tiesa, jis neturi tokios patirties kaip prof. Vytautas Landsbergis, bet dirba nedaug klysdamas. Jis – talentingas. Tokio sąžiningo Lietuvos premjero iki jo nebuvo. Tačiau ką reiktų nedelsiant padaryti konservatoriams:

Pavargau matydamas taip įsišaknijusią ir kerojančią korupciją. Su ja kovoja premjeras. Naudodamasis proga sveikinu premjerą poną Andrių Kubilių. Jam, žinoma,  dar sunkiau. Linkiu nepasiduoti, kovoti, laimėti ir likti premjeru dar ketveriems metams. A.Kubilius pirmasis iš visų atkurtos nepriklausomybės premjerų pasiekė Lietuvoje daugiau skaidrumo ir ženklesnio sąžiningumo.

Tauta balsuos ir už TS-LKD sąrašą, ir vienmandatėse apygardose 2012 m. spalio 14 d. Tačiau reikia tik vieno skubaus Seimo ir vyriausybės sprendimo: dar turite galimybę priimti įstatymą dėl būsimų Seimo rinkimų, kad kiekvienas 18 metų sulaukęs pilietis privalėtų eiti prie balsadėžių ir balsuoti pagal savo sąžinę, o kuris neatliktų šios piliečio pareigos, tam reikėtų skirti 200 Lt baudą. Tada būtų pasiekta tikresnių rinkimų rezultatų, kurie geriau atspindėtų visų Lietuvos rinkėjų valią, o ne vien tų dvidešimt penkių procentų, kurių tereikia, kad rinkimai būtų laikomi įvykusiais. Taip šiandien, 2012 m. gegužės 28 d., pasakė Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas Zenonas Vaigauskas, kuris jau net 18 metų (!) tvirtai sėdi toje pačioje kėdėje ir organizuoja, vadovauja, skaičiuoja, skelbia Lietuvai ir visam pasauliui išrinktų į Lietuvos Seimą pavardes.

Atgal