VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Vyr. redaktoriaus straipsniai

2012 07 13. Daug gero nesulaukta

Vyriausiasis redaktorius Algirdas Pilvelis

Kritiškas darbas, o ne pagyros – pavyzdžiui per žiniasklaidą girdėjau prezidentės trijų metų sukakties kalbą – žmonėms reikia duoti kažkokią prošvaistę. Jeigu būtų pasakyta kokią nors arba šiokią tokią prošvaistę, tai būtų kiek realiau, arčiau realybės. Toliau sakoma – „Auga ekonomika – tai jos rezultatais turi dalytis visi.“ Iš to galima suprasti, kad tik kai kam yra naudinga ekonomikos augimas, bet kol kas iki šiol nesidalijama ir vyriausybė priešinasi minimalaus atlyginimo padidinimui.

Prieš trejus metus, kai dabartinė Prezidentė šventė pergalę, nuėjau nusilenkti jai, juolab kad ir pats buvau pretendentas į Lietuvos prezidentus. Tačiau aš atsiėmiau dokumentus ir viešai per visas Lietuvos televizijas pareiškiau, kad iš devynių pretendentų geriausias Lietuvai prezidentas būtų prof. Vytautas Landsbergis. 2009 metais švenčiant Kovo 11-ąją, iš aukštos tribūnos prof. V. Landsbergis agitavo balsuoti už Dalią Grybauskaitę, sakydamas, kad „tepadeda jai Dievas“. Tada supratau, jis nekandidatuos į Lietuvos prezidentus.

Apibendrindama savo trejų metų prezidentavimo darbą D. Grybauskaitė turėjo kritiškiau vertinti savo užsienio politiką ir kitus darbus. To ir laukė Lietuvos piliečiai. Tačiau daugelis inauguracijos metu išsakytų pažadų nebuvo visai įgyvendinti. Dažnos kalbos apie kovą su korupcija, deja, tebelieka ankstesniais pažadais. Iš dalies tai patvirtina jos reitingai.

Žmonės iš prezidentės norėtų, kad ji konkrečiau rūpintųsi paprastų žmonių gerove. Bendros frazės maža to vertos. Pavyzdžiui, minint jos trejų metų darbą liepos 12 d., ji sakė: „Žmonėms reikia duoti kažkokią prošvaistę.“ Tautai reikia ne kokių nors prošvaisčių, bet realių veiksmų, kurie būtų ryškūs. Turėjo būti pakeisti buvę sovietiniai teisėtvarkos ir teisėsaugos šulai, kurie stabdo tikrąją demokratiją, pvz. Vyriausiasis rinkimų komisijos pirmininkas Z. Vaigauskas, vienintelis visoje ES 18 metų tebesėdi prie centrinio rinkimų kompiuterio.

Kiekvienais metais aukštą kvalifikaciją įgyja daugelis jaunų teisininkų, mokantys anglų, vokiečių, prancūzų ir kt. kalbas. Jiems nepasiūloma atitinkamo darbo. Todėl teismus Lietuvos žmonės vertina kaip uždarą klaną, nesulaukdami jokių prošvaisčių. Apimtas nevilties aukštos kvalifikacijos jaunimas visam laikui palieka Lietuvą. bet apie tai Prezidentė nutylėjo savo pranešime.

Atgal