VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Vyr. redaktoriaus straipsniai

2012 07 20. Proga, o ne užribis...

Vyriausiasis redaktorius Algirdas Pilvelis

Viltis, neviltis, pražūtis, korupcija. Prezidentė kartą prabilusi: „neregėto masto korupcija“, tuojau pat nutilo. O gal buvo užčiaupta? Drįstu priminti pasaulio pamilto Popiežiaus Jono Pauliaus II žodžius: „Tuo metu, kai mane pasiekė žinios apie naujus sunkumus, norėčiau dar kartą pareikšti Jūsų Eminencijai savo solidarumą su brangiąja lietuvių tauta. Reiškiu karštą troškimą, kad praeities patirtis taptų  išeities iš dabartinės įtemptos padėties kantraus ieškojimo laikotarpiu. Patikėdamas Gailestingajai Motinai šį karštą troškimą, kuris plaukia iš mano sukrėstos širdies gelmių, prašau kilniai lietuvių tautai ir jos dvasininkams Dievo palaiminimo.“ Kam to reikia? Ogi milijardams žmonių neužmirštamas Popiežius šventas išliks amžinai. Iki paskutinio atodūsio jo širdis skleidė šilumą kiekvienam žmogui, o ypač mūsų tautai. „Reiškiu karštą troškimą“, pridurčiau: įsiklausykite, Prezidente, Jūs galite daugiau, būkite drąsesnė. Tik kartą Jums Dievas suteikė gyvybę - dviejų gyvenimų niekam neskirta, Jūs šiuo metu esate prie valstybės vairo visais aspektais. O galios irgi Jūsų rankose, taigi, tęsdamas  publikacijoje „Procesija“ pateiktą LR Prezidentei klausimą dėl aukštųjų pareigūnų rotacijos, tęsiu ir papildau vieną aktualiausią  klausimą: Lietuvos Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas, kuriam jau per 70 metų, ramiai sėdi VRK pirmininko kėdėje 20 metų - jis 1992 metais pakeitė su KGB bendradarbiavusį Vaclovą Litviną (jis susirado ramią gerai apmokamą vietą Lietuvos valstybiniame banke, kur iki šiol tebedirba skyriaus vedėju). 20 metų. Jūs negyvenate anapus Lietuvos ir Jūsų žodžiai, suskambę tautai, turi patvirtinti ir Jūsų pašaukimą tarnauti tautai.

Nenorėčiau, kad Jūs išeitumėte iš Prezidentūros nepasakiusi visos tiesos, kuri, kaip ir buvusiųjų iki  Jūsų toje kėdėje, ieškos vilties vėl  skelbti nepasakytą. Gaila man Prezidento Valdo Adamkaus. Dvi kadencijos, išbarstytos tuštybėms po amžinybės tylą, klajoja kaip neįsiminti sapnai apie Lietuvos valstybę. Valgis, gėrimas, sargyba, viskas iš „gilios“ mūsų kišenės. Aš nemokau Jūsų, LR Prezidente. Gęstant šiai valandai, dienai, mano gyvenimui, nei su šypsena, nei su liūdesiu netyliai, negarsiai, nebūdamas triušis ar vilkas, tariu: Jūsų meilės Lietuvai vardan Jums patariu ir prašau - būkite budri. Daugybė širdžių, kurios Jumis pilietiškai pasitikėjo ir balsavo už Jus, Prezidente, laukia drąsių Jūsų sprendimų, ypač kai turite dvejus metus veikti. Jūs, tarsi didžiulė jėga, perženkite savo prigimtinę baimę, - turite kilnų tikslą. Jūsų žodžiai turėtų suteikti  daugiau realios vilties. Tauta kartu  su Jumis aušroje ir kartu su Jūsų žodžiais tikisi nors akimirką kitą ieškoti Dangaus, kur kas didesnio pasitikėjimo vieni kitais. Žmogus žmogui šypsosis, kai pajus kiekviename Jūsų žingsnyje tiesą, teisingumą, nepaperkamumą, o ne išsisukinėjimą, nutylėjimą. Juk Lietuvoje išsikerojo tokia apgaulė! Jūs tik mažytę kruopelę gerų darbų Lietuvai padarėte. Aukštų pareigūnų rotacijos klausimas labai svarbus. Jaunimas ieško Jumyse tvirtybės, o kalbant apie VRK pirmininką Z.Vaigauską, beje, viešoje erdvėje, VRK internetiniame puslapyje, nėra informacijos apie jo amžių ir kada jis LR Seimo sprendimu atsisėdo į vieno svarbiausių  Lietuvoje pareigūnų kėdę prie centrinio kompiuterio (rodos, 1993 m. kovo 25 d.). Jį pasiūlė kaip LDDP atstovą į VRK narius dar 1992 metų pradžioje. Kai jis tyli, kartu ir slepia savo apgavystes, kaip galima tokiu žmogumi pasikliauti? Gruzijos prezidentas Michailas Saakašvilis jau pirmaisiais prezidentavimo mėnesiais gebėjo pašalinti visus dar Eduardo Ševardnadzės paskirtus sovietiškus pareigūnus išvalyti teisėsaugos sistemą. Gruzija ėmė atgimti. Taigi yra iš ko mokytis.

Proga, o ne užribis - Gruzija išnaudojo savo galimybes, o Lietuva?

Referendumas dėl AE kartu su Seimo rinkimais patariamuoju statusu - tai neturintis privalomosios galios referendumas ir tėra vien politinis Seimo partijų žaidimas, kuriam bus išleista net 4 milijonai biudžetinių lėšų. Patariamasis referendumas yra valstybės lėšų švaistymas niekingiems partijų žaidimams, masalas rinkėjams vilioti, kad jie ateitų į rinkimus, nes partijų programos - demagogiški pažadai. Visi rinkėjai jau įsitikinę ir negarbinguose Seimo partijų rinkimuose neketina dalyvauti. Tokia pažiūra į rinkėją, kai vien visokiais masalais jis viliojamas, tėra  Seimo partijų nepagarba rinkėjui. Tai vertinčiau kaip nesubrendėlių, o ne Seimo partijų elgesį.

Įsigalėjęs, sukurtas, paskleistas ir įtvirtintas Seimo partijų klimatas turi būti išsklaidytas iš visų valstybės bei savivaldybių institucijų, valdžios ir įmonių santykių ir apskritai iš gyvenimo, kaip audra nušluoja slogią tvankumą. Dabar, kur beužsuktum, visur  susidursi su tarnautojų vangumu, tinginyste ir žodžio nesilaikymu, žmonių reikalų nepaisymu, net tyčiojimusi. Kur tai matyta, kad valdžia masalais piliečius viliotų ateiti į Seimo rinkimus?

Ar atėjęs į rinkimus žmogus galės pasakyti, kad dalyvauja Seimo rinkimuose arba tik referendume, - ir neimti atitinkamai vieno ar kito balsavimo biuletenio? Tauta per kiekvienus Seimo partijų rinkimus gauna vis naujų iššūkių. Tačiau visada gerą porciją mulkinimo. Jau anksčiau išryškėjo, jog Lietuvoje susiformavo klanai, kurie per partijas, partijų narius yra įsibrovę į visas valstybės institucijas. Partijos jau ne pirmą kartą  apgaudinėja - programos tik rinkimams, o po rinkimų jos atvirai neįgyvendinamos, nevykdomos ir visai nustumiamos šalin.

Ar pakeliui  Lietuvos piliečiams su Seimo partijomis ir jų kandidatais? Tikėtasi lūžio! Dar ne vėlu: Jūs turite teisę padėti suklaidintiems žmonėms. Kiekvienas Lietuvos pilietis ateitų į rinkimus ir spręstų Lietuvos likimą kitaip, nes kaip tik per maža dalis žmonių ateina prie balsadėžių balsuoti. Tad kokie čia rinkimai,  jei ¾ turi teisę būti pasyvūs, iš viso boikotuoti rinkimus?  Piliečių skatikai žarstomi, barstomi, švaistomi, sėjami jau daugiau kaip 22 metus nemąstant apie tautos likimą. Mūsų išlikimo galimybė Jūsų rankose.

evo palaiminimo.“ Kam to reikia? Ogi milijardams žmonių neužmirštamas Popiežius šventas išliks amžinai. Iki paskutinio atodūsio jo širdis skleidė šilumą kiekvienam žmogui, o ypač mūsų tautai. „Reiškiu karštą troškimą“, pridurčiau: įsiklausykite, Prezidente, Jūs galite daugiau, būkite drąsesnė. Tik kartą Jums Dievas suteikė gyvybę – dviejų gyvenimų niekam neskirta, Jūs esate prie valstybės vairo visais apspektais. O galios irgi Jūsų rankose, taigi, tęsdamas „Procesijoje“ pateiktą LR Prezidentei klausimą dėl aukštųjų pareigūnų rotacijos, tęsiu ir papildau vieną aktualiausią klausimą: Lietuvos Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas, kuriam jau per 70 metų, ramiai sėdi VRK pirmininko kėdėje 20 metų – jis 1992 metais pakeitė su KGB bendradarbiavusį Vaclovą Litviną, iki 1993 m. kovo 25 d. buvusį komisijos pirmininku. Jūs negyvenate anapus Lietuvos ir Jūsų žodžiai suskambę tautos akyse turi skelbti ir Jūsų pašaukimą tarnauti tautai.
Nenorėčiau, kad Jūs išeitumėte iš Prezidentūros nepasakiusi visos tiesos, kuri, kaip ir buvusiųjų iki Jūsų toje kėdėje, ieškos vilties vėl skelbti nepasakytą. Gaila man Prezidento Valdo Adamkaus. Dvi kadencijos, išbarstytos tuštybėms po amžinybės tylą, klajoja kaip neįsimintini sapnai apie Lietuvos valstybę. Valgis, gėrimas, sargyba, viskas iš „gilios“ mūsų kišenės. Aš nemokau Jūsų, LR Prezidente. Gęstant šiai valandai, dienai, mano gyvenimui, nei su šypsena, nei su liūdesiu netyliai, negarsiai, nebūdamas triušis ar vilkas, tariu: Jūsų meilės Lietuvai vardan Jums prisiekiu ir prašau, būkite budri, Jūsų nesuskaičiuojamos sielos, kurios Jumis pasitikėjo, Jūs, tarsi didžiulė jėga, perženkite savo baimę, - turite kilnų tikslą. Jūsų žodžiai turėtų suteikti kitą viltį. Tauta kartu su Jumis aušroje ir su Jūsų žodžiais tikisi nors akimirką kitą ieškoti Dangaus, kur kas didesnio pasitikėjimo vieni kitais. Žmogus žmogui šypsosis, kai pajus kiekviename žingsnyje Jūsų tiesą, teisingumą, nepaperkamumą, o ne išsisukinėjimą, nutylėjimą. Juk Lietuvoje išsikerojo tokia apgaulė! Jūs tik mažytę kruopelę gerų darbų Lietuvai padarėte. Aukštų pareigūnų rotacijos klausimas labai svarbus. Jaunimas ieško Jumyse tvirtybės, o kalbant apie VRK pirmininką Z.Vaigauską, beje, viešoje erdvėje VRK internetiniame puslapyje nėra informacijos apie Z.Vaigausko amžių ir kada jis LR Seimo sprendimu atsisėdo vieno svarbiausių Lietuvoje pareigūnų kėdėje prie centrinio kompiuterio (rodos, 1993 m. kovo 25 d.). Jį pasiūlė kaip LDDP atstovą į VRK narius dar 1992 metų pradžioje. Kai jis tyli, kartu ir slepia savo apgavystes, kaip galima tokiu žmogumi pasikliauti? Gruzijos prezidentas Michailas Saakašvilis jau pirmaisiais prezidentavimo mėnesiais gebėjo pašalinti visus dar Eduardas Ševardnadzės paskirtus sovietiškus pareigūnus išvalyti teisėsaugos sistemą. Gruzija ėmė atgimti. taigi yra iš ko mokytis.

Atgal