VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Vyr. redaktoriaus straipsniai

2012 12 22. Sveikinimas

Valstybės laikraščio „Lietuvos Aidas“ redakcija sveikina ištikimus skaitytojus -

Pusiaunakčio tyla,

Tik šerkšnas krenta.

Kažkur žvaigždynų Mirgantis lietus.

Išeikim į Kalėdų naktį,

išeikim į Naujus metus.

Tegul jie bus

Ir saulėti, ir šviesūs,

Šakelėj eglės vasaros dainuos.

Tegul atneš

Ko metų metais ieškom

Ir laimė mus lydės

Visuos keliuos.

 

 Valstybės laikraščio „Lietuvos Aidas“ skaitytojai išrinko geriausius:

Metų politikė – Prezidentė  Dalia Grybauskaitė

2012 metų  Lietuvos žmogus Vytautas Landsbergis 

Socialdemokratų partijos pirmininkas Algirdas Butkevičius – už padarytą  pažangą politikoje  

Kazys Rakauskas – nominuotas kaip seniausias Lietuvos advokatas

Gintaras Kryževičius - Teismų tarybos pirmininkas - už ryžtą pertvarkant teismus

dr.Juozas Misevičius - ištikimiausias “LA” skaitytojas

Viktoras Jencius-Butautas  – už straipsnius apie 1918 m. signatarus

Petras Balionis -  už atsiminimus…

Leonidas Donskis – už globalizmo propagavimą

Egidijus Mažinas – geriausias metų mėgėjiško teatro režisierius 

Birutė Silevičienė - Metų atradimas 

Alfonsas Kairys – už publikacijas apie tautines mažumas

Vaclovas Volkus – aktyviausias kaimo  korespondentas

 

 

 

 

Ir saulėti, ir šviesūs,

Šakelėj eglės vasaros dainuos.

Tegul atneš

Ko metų metais ieškom

Ir laimė mus lydės

Visuos keliuos.

Atgal