VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Vyr. redaktoriaus straipsniai

2013 02 05. Ar mylime savo Tėvynę?

Algirdas Pilvelis

Toks antras klausimas režisieriui, negerų dalykų ir Kruonio hidroelektrinės griovimo iniciatoriui Zigmui Vaišvilai valstybės laikraščio „Lietuvos Aidas“ straipsnyje „Režisierius ieško... Priešų paieškos ar neviltis...“ klaustam, kodėl pliekiama Prezidentė. Klausimas  svarbus, juk ji atsakingai parinko geriausius Seimo narius, kad Lietuvos pirmininkavimas ES Taryboje būtų sėkmingas ir įsimintas. Lietuvos Ministras Pirmininkas turi būti ryški šviesi asmenybė, o ministrai  veiks remdami vieni kitus, ir, žinoma,  socialdemokratų frakcija pasirengusi tokiai atsakingai misijai. Viltingos  natos.  Kiekvienas žmogus turi vilties, jog Lietuva išlips  iš demografinės duobės. Su nauju  moters statusu tautoje nemažės gimstamumas. Migracija ir mirtingumas šalyje susilygins.

Premjeras Algirdas Butkevičius - vienijanti valstybinių darbų gija. Tik jam labiau derėtų skelbtis naujaip  dirbančiu Lietuvai, jautriau atsižvelgiančiu į jos žmones, nesiteisinant ankstesnei valdžiusiai daugumai. Dešiniaisiais pasivadinusi A.Kubiliaus valdžia pamažu prarado pasitikėjimą. Žmonės nelinkę taikstytis su jo vykdytomis neva būtiniausiomis gyvenimo reformomis. Paprastas aritmetinis mažiausiai gaunančiųjų pajamų nukirpimas nebuvo geriausias „ekonominis“ sprendimas.

Į redakciją užėjo skaitytojas, nešinas naujai išleista Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų  knygele. Ten rašoma apie Andriaus Kubiliaus sprendimus: „Kartu pasiekėme daug, nesustokime, mieli bičiuliai, gyvename laikais, kurie pilni iššūkių ir svarbių pasirinkimų. Vienas tokių itin svarbių ir daug ką lemsiančių sprendimų laukia mūsų visų, tai artėjantys Seimo rinkimai“.  Keista agitacija, jei tik vakar tokia antireklama pasiekė „Lietuvos Aido“ pašto dėžutę – „Sunkūs laikai jau praeityje ir mūsų laukia žymiai šviesesnė ir geresnė ateitis. Lietuvos ekonomika sparčiai atsigauna, daugelis pradėtų reformų duoda puikių vaisių... Nesustokime kurti Lietuvos sėkmės.“ Knygelės 19 puslapyje A.Kubilius nufotografuotas sėdintis ant dviračio, kartu pedalus minantis su žmona Rasa. „Aš tikiu tuo, ką Andrius daro, todėl jį ir palaikau. Ar darbe, ar namuose Andrius toks pat. Jeigu yra tikslas – jis jo visados sieks visomis išgalėmis“, - apibūdina ji savo vyrą.  Kyla klausimas, kodėl net didelė dalis rinkėjų katalikų nusisuko nuo A.Kubiliaus partijos ir  balsavo už socialdemokratus. To lyg ir neturėjo būti. Net ir ištikimi balsuotojai jautė, kad šis politikas pernelyg „neklystančiam klanui“ negeba vadovauti. Prof. Vytautas Landsbergis prieš pat rinkimus įspėjo A.Kubilių, kad jo, kaip partijos vadovo,  problema partiją stumia žemyn. Taip pat nepagirtinas buvo ir jo patarėjų būrys.

Prezidentė per trumpą laiką gebėjo suburti gana išmanią savo komandą nekviečiant buvusių prezidentų patarėjų. Ji dirba kol kas patikimai ir Prezidentė turi ateitį politiniame šalies gyvenime. Tikėtina, jeigu D.Grybauskaitė apsispręstų kelti savo kandidatūrą antrai Lietuvos Prezidento kadencijai, aš, matyt, savo balsą per rinkimus įmesčiau už ją. Konkuruoti būsimuose Lietuvos  Prezidento rinkimuose galėtų nebent buvusi Seimo Pirmininkė Irena Degutienė.  Tik reikėtų, kad TS-LKD partijos frakcija Seime taptų lankstesnė svarstant Lietuvos valstybės ir lietuvių tautos gyvavimo ir išlikimo problemas.

Lietuva pirmą kartą per šalies istoriją pirmininkaus Europos Sąjungos Tarybai, perėmusi pirmininkavimą iš Airijos. Europos Parlamento kadencija baigsis 2014 metų vasarą. Kalbos apie Europos Sąjungos ateitį labai svarbios. Ji bus sunki, paženklinta pasaulinės finansų krizės žymėmis. Lietuvos atstovų darbas Briuselyje ir Strasbūre įgauna naujos reikšmės artėjant Lietuvos pirmininkavimui ES Tarybai. Be Europos Parlamento pritarimo ES biudžeto nebus. ES Tarybos Pirmininko siūlymas 9 milijardais eurų 2014 – 2020 metais sumažinti finansavimą Erasmus programai bus skausmingas visiems universitetams, lygiai kaip ir siūlymas 25 milijardais eurų sumažinti ES žemės ūkio finansavimą. Tai atsilieps ES ūkininkams, nors Baltijos valstybių ūkininkams lyg ir žadama padidinti tiesiogines išmokas, bet jas vis tiek paliekant mažiausias visoje ES ir per ateinančius septynerius metus.

ES Parlamentas – vienintelė ES institucija, kurioje dirba ES valstybių narių piliečių išrinkti atstovai. Be Europos Sąjungos Parlamento daugumos pritarimo susitarimas dėl daugiamečio biudžeto neįmanomas. 2012 metų ES biudžetas –  147,2 milijardo eurų. Siūlomas 7 metų biudžetas 973 milijardai eurų. ES parama Lietuvai iki šių metų pradžios buvo 36 milijardai litų. ES negali atsisakyti savo pamatinio principo – solidarumo, paramos toms valstybėms, kurioms būtinai reikia padėti siekiant tolygaus ir tvaraus ne tik jų, bet ir visos ES ekonomikos augimo. Didžiosios Britanijos premjero Deivido Kamerono reikalavimas ženkliai mažinti ES biudžetą susilaukė diskusijų.

2013 metų ES biudžetas kaip pamatinį dalyką kelia ES augimą, ekonomikos plėtotę, darbo vietų kūrimą, reikalaujama taupyti. ES bendrijos apsauga išlieka mūsų tikslu. ES Parlamentas yra pasirengęs atsižvelgti į jaunesnių ES narių būtinus poreikius.

Premjeras Algirdas Butkevičius, viešėdamas Briuselyje,  susilaukė didelio dėmesio. Juk Lietuva 2013 metais pirmininkaus ES Tarybai. Reikia iš arčiau susipažinti su tais, nuo kurių ir priklauso tavo valstybės likimas. Būtina atsakingiau numatyti Lietuvos valstybės santykius su Europos Sąjunga, gyvybinius mūsų šalies interesus.  Ankstesnės Lietuvos vyriausybės čia yra palikusios nemalonių mūsų šaliai spragų, nuodugniai neapsvarsčiusios įvairių problemų sprendimų, dabar neigiamai atsiliepiančių Lietuvos valstybei. Prezidentės parinktos komandos laukia ir didžiulė atsakomybė. Europos Sąjunga viliasi, jog Lietuva neapvils. 2013 metų sausio 30 dienos straipsnyje „Režisierius ieško... Priešų paieškos ar neviltis...“ valstybės laikraštis „Lietuvos Aidas“ kritikavo Z.Vaišvilą ne be pagrindo. Žiūrint ir vertinant  Prezidentės darbą Lietuvai, Z.Vaišvila lyg ir nepastebi, ką teigiamo ji yra atlikusi. Jis siekia kartu su kitais mažinti Prezidentės populiarumą. Bet kam to reikia, - klausia valstybės laikraščio skaitytojai.

Atgal