VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Vyr. redaktoriaus straipsniai

2013 02 12. Skaudžiausia styga raudona

Algirdas Pilvelis

Jau net 40 metų buvo eita per dykumas. Raudona, kruvina styga – toks ir dabarties ženklas brėžiasi. Mano Tėvynė Lietuva neturi virsti grėsminga dykuma – sunkiai kurtas lietuvių turtas atsidūrė naujos valdžios rankose. Naujas greito maisto japonų restoranas Vilniuje; antrame reklaminio savaitraščio  „Balsas.lt“ puslapyje Gedimino Vagnoriaus portretas. Krikščionių partijos lyderis teigia: „Nuotaikos partijoje geros.“ Artimiausi planai – dalyvauti Europos Parlamento ir Lietuvos Seimo rinkimuose. Šios vizijos esančios ne optimistinės, o realistinės. Šiuo metu partijų veikla iš tikrųjų uždrausta, nes tos partijos, kurios negavo iš valstybės finansavimo, negali gauti jokios paramos. „Net aš, kaip partijos pirmininkas, negalėčiau paaukoti savo partijai. Neabejoju, kad anksčiau ar vėliau tas draudimas bus panaikintas, priešingu atveju Lietuva žengtų nedemokratijos keliu.“

Dar gražiau save pristato Gintaras Songaila (Tautininkų partija), teigdamas, kad ateityje jų partija būsianti valdančioji. Kristina Brazauskienė, įsitikinusi sėkme, ruošiasi savivaldos rinkimams – o rinkimai į Seimą jai buvę per ankstyvi. Politinė kova tampa vis smarkesnė. Ilgainiui ji bus dar įnirtingesnė. Praėję rinkimai buvo įprastiniai. Visada taip būdavo. O ar taip turėtų būti?

Iš portretų, išspausdintų minėtame savaitraštyje, labiausiai pasitikintis savimi atrodo G.Vagnorius. Toliau pristatomos Algirdo Butkevičiaus suformuotos vyriausybės ministrai pamažu pradėjo leistis į plačiuosius vandenis – vizitus į užsienį. Tačiau ar visus sprendimus turi priimti vien politinės partijos? Lietuva per 10–15 metų turinti pastatyti naują Ignalinos atominę elektrinę. Sprendimas dėl to ir dėl kitų priimsimų opių problemų turi priklausyti Lietuvos žmonėms, jas nuodugniai išgvildenus mokslininkams, specialistams, plačiai visuotinai apsvarsčius, atsižvelgus į naudą valstybei, žmonėms ir padarinius ateityje.

Šį šeštadienį Lietuvos valstybė minės Lietuvos Nepriklausomybės dieną – Vasario 16-ąją. Vasario 16-oji suskambės kiekvieno lietuvio, kiekvieno Lietuvos piliečio širdyje devyniasdešimt penktąjį kartą.

Valstybės laikraštis „Lietuvos Aidas“ , paskelbęs gerąją žinią apie 1918 metų Vasario 16-ąją pirmajame tuomečio šio laikraščio puslapyje, sveikina visus savo Tėvynę mylinčius lietuvius, visus Lietuvos valstybę gerbiančius piliečius! 1918-ieji metai Lietuvai buvo tragiški, lemtingi. Apie 3 tūkstančius vilniečių tais metais  mirė iš bado. Bet Lietuvos valstybė su amžinąja sostine Vilniumi 1918 m. Vasario 16-ąją pakilo naujam nelengvam dramatiškam gyvenimui, buvo atsigavusi  ir vėl patekusi svetimųjų priespaudon, pagaliau dar kartą atkūrė Nepriklausomybę, tapo Europos Sąjungos, NATO nare, saugesnė, tvirtesnė.

2002 m. lapkričio 22 – 23 d. Vilniuje viešėjęs tuometinis Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentas Džordžas Bušas Rotušės aikštėn suplūdusiems žmonėms ištarė itin reikšmingus žodžius: „Jūsų priešai bus ir Jungtinių Amerikos Valstijų priešai.“

2013 metų Vasario 16-oji yra nepakartojama be galo prasminga lietuvių tautos šventė. Valstybės laikraštis „Lietuvos Aidas“ sveikina visus lietuvius, nepaisant kurioje pasaulio šalyje jie dabar begyventų, ir visus Lietuvos piliečius! Nuoširdžiausi sveikinimai naujajai Lietuvos valdžiai, svarbu remtis Tauta ir pasitikėti savimi atliekant darbus valstybei. Būkime amžinai ištikimi savo mylimai tėvynei ir valstybei!

Atgal