VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Vyr. redaktoriaus straipsniai

2013 03 15. Žvelgiantis į ateitį Algirdas Butkevičius

Algirdas Pilvelis

Pavasaris blyksi. Lietuva laukia euro. Rožės širdyje, ir laikas atneša viltį. Vis artėja Lietuvos  Prezidento rinkimai. Kova prasidėjo. Lietuvos Prezidentė Dalia Grybauskaitė dalykiška ir visada  labai atvirai, be užuolankų  pasako, kas svarbiausia tėvynei. Ir visada tvirtai. Ja tiki lietuviai, rusai, lenkai ir  kiti kitakalbiai Lietuvos piliečiai. Joks nuopuolis negresia, ir šviesa Prezidentės širdyje įsitvirtina. Rusų patarlė: „Jei  tau penkiasdešimt metų ir nieko neskauda, vadinasi, tu angelas.“ Algirdas Butkevičius deklaruoja tradicinę šeimą. Tokios pat nuostatos laikosi ir prof. Vytautas Landsbergis.  Jo žodis labai svarbus  prieš pat Lietuvos Prezidento rinkimus. Jo žvaigždė niekada neužges. Ji bylos, kad buvęs Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo Prezidiumo Pirmininkas geriausiai išmano, kuris iš kandidatų į Lietuvos Prezidentus geriausiai atstovautų mūsų valstybės interesams.

Balti dūmai paskelbė, kad  13 d. 20 val. 5 min. Lietuvos laiku iš kamino pakilo balti dūmai – išrinktas argentinietis Jorge Mario Bergoglio tapo Popiežiumi Pranciškumi I.

Algirdas Butkevičius tvirtas katalikas. Mala laiko malūnas. Net aukštieji pareigūnai istorijoje išnyksta, jeigu neatlieka žmonėms gerų darbų. Tokių, kurie lydi dabartinį Popiežių. Šv. Velykas švęsime nekantriai laukdami Pranciškaus I Urbi et orbi.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę pirmuoju Prezidentu išrinktas Algirdas Brazauskas. Ministro Pirmininko patarėju dabar tapo buvęs Prezidento A.Brazausko viešųjų ryšių vadovas išmanusis Vilius Kavaliauskas. Sakyčiau, žavus ryšys tarp šių kairiųjų politikų.

Man teko garbė du kartus kalbinti Algirdą Butkevičių, kai nupirkau valstybės laikraštį „Lietuvos Aidas“, kurio atsisakė ir kurį pasmerkė išnykimui Tėvynės sąjungos – Lietuvos konservatorių partijos 1998 metais lapkričio mėn. įvykęs suvažiavimas. Oficialiai buvo paskelbta, kad  šie dešiniųjų politikai  nusprendė visiškai uždaryti valstybės laikraštį „Lietuvos Aidas“.  Ar iki šiol jie tebesilaiko šios laikraščio uždarymo nuostatos? Šiame laikraštyje vieninteliame buvo paskelbtas 1918 metų Vasario 16-osios Nepriklausomybės Aktas, kurį pasirašė 20 signatarų.

Lietuvos Taryba skelbia Lietuvos nepriklausomybę 1918 m. vasario 16 d. savo posėdyje, vienu balsu nutaria kreiptis į Rusijos, Vokietijos ir kitų valstybių vyriausybes, kad šios pripažintų Lietuvos nepriklausomybę.  Kiekvienam lietuviui brangus nepakartojamas signatarų ryžtas. Pirmasis Nepriklausomybės Aktą pasirašė dr. Jonas Basanavičius.

Būkime amžinai ištikimi savo mylimai Tėvynei ir valstybei, - neseniai rašiau. Man valstybės laikraštis „Lietuvos Aidas“ ypatingai svarbus  kaip ir kiekvienam Lietuvą mylinčiam tautiečiui ir piliečiui. Lietuvos Taryba ragino pripažinti nepriklausomą Lietuvos valstybę. Iškiliausių lietuvių parašai aukso raidėmis ir viltimi šviečia ir amžinai švies kiekvienam lietuviui, kur jis begyventų. Tačiau kyla daug klausimų, kodėl Tėvynės sąjungos vadinamasis elitas nusprendė atsisakyti Lietuvai brangaus valstybės laikraščio „Lietuvos Aidas“.

Šiandien socialdemokratas Algirdas Butkevičius  socialdemokratų leidžiamame laikraštyje „Socialdemokratas“ kreipėsi į Lietuvos piliečius – grąžiname valstybę žmonėms. Tuo Lietuvos žmonės neturėtų abejoti. Laikraščio „Socialdemokratas“  2013 m. vasario mėn. 12 numeryje yra išspausdinta Vasario 16-osios Nepriklausomybės Aktą pasirašiusių signatarų  nuotrauka, po ja – premjero A.Butkevičiaus oficialus kreipimasis į Lietuvą pareiškimu „Grąžiname valstybę žmonėms“.

Šiandien socialdemokratai žada užtikrinti Lietuvai ekonomikos atsigavimą ir ketina rūpintis jos žmonėmis, sustabdyti šiurpinančią emigraciją, ragina pažvelgti kitaip, bet tam reikia nepagailėti investicijų.

Tėvynės sąjunga - Lietuvos konservatoriai nesprendė svarbaus klausimo ir negrąžino Vasario 16-osios Akto signatarų – Antano Smetonos palikimo, taip pat finansininko Jono Vailokaičio dukroms, kurios gyvena JAV (šiuo metu vienai iš jų yra 90 metų, kitai šiek tiek mažiau). Donato Malinausko dvaras negrąžintas natūra, signataro  Biržiškos, Šerno ir kitų. Ką jau kalbėti apie iš daugelio lietuvių atimtą, „išbuožintą“ turtą 1940-aisiais ir pokario metais. Buvo kreiptasi į Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo Pirmininką  prof.Vytautą Landsbergį, bet reikalai nejudėjo. Pagaliau net svetimieji – italai grąžino Sovietų Sąjungos nusavintą Lietuvos ambasados pastatą Romoje (skirdami beveik lygiavertes patalpas Romos centre).

A.Butkevičius parašė : „Grąžiname valstybę žmonėms“. Ankstesniosios valdžios daug tūpčiojo, žadėjo, bet nieko nepadarė. Laikraštyje „Socialdemokratas“  2013 m. vasario mėn. Nr.12 išspausdintame A.Butkevičiaus pareiškime matyti, kad socialdemokratų premjero vadovaujama vyriausybė gręžiasi į žmogų. Tai teikia vilčių. Lietuvos 16-oji Vyriausybė ėmėsi vykdyti užsibrėžtų tikslų: „Pradedame dirbti įgyvendindami rinkėjams duotus įsipareigojimus. Minimalios mėnesio algos padidinimas padės naikinti socialinę atskirtį, kuri sparčiai augo pastaraisiais metais.“

Lietuvoje nėra jokių horizontalių socialinių struktūrų, viskas pagal hierarchiją. Todėl net specialistai, ne vien juodadarbiai nerasdavo nors menko darbelio.

Piliečiai, kurie nepriklauso privilegijuotam sluoksniui, gaudavo skurdžius skatikus nepriklausomai nuo išsilavinimo ir gebėjimų. Todėl niekas nesistengė rodyti kūrybinės iniciatyvos. Apsukriųjų (ne gerąja prasme) iniciatyva atsirasdavo tik tada, kai būdavo  galima ką nors nugvelbti (toks įprotis šaknijosi ir Andriaus Kubiliaus vyriausybės laikais). Ar ne todėl lietuviai susikraudavo lagaminus ir visam laikui su skausmu širdyje palikdavo mylimą tėvynę? Ir iki šiol emigruojančiųjų beveik nemažėja.

Prieš keletą dienų televizijoje diskusijos metu kalbėjo buvęs premjeras, gerokai papilnėjęs,  piktu veidu ir kiek vėliau nuoširdaus atviro veido  Algirdas Butkevičius. Jo žodžiai man atrodė įtikinantys. Man dingtelėjo, jog jis galėtų rungtis dėl Lietuvos Prezidento posto. Juolab kad jau koks pusmetis jis šiek tiek lenkia dabartinę Lietuvos Prezidentę. Taigi, duok Dieve, telydi  šį žmogų sėkmė. Pridurčiau, itin svarbu pasikliauti savo patirtimi ir dirbti  iš širdies Lietuvos valstybei ir jos žmonėms. Tepadeda Jums Dievas!

Atgal