VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Vyr. redaktoriaus straipsniai

2013 03 26. Keletas žodžių turtingajam žmogui

Algirdas Pilvelis

Audros, kurios kyla dėl pasaulinės finansų krizės, įpareigoja mus bendrauti artimiau. Saulius Karosas nesiliauja kūręs finansų ir  pamažu eina į priekį. Tanklaivių statyba nuolat reikalauja didelių investicijų. Prieš penketą metų UAB „Medicinos banke“ mačiau eksponuojamą vieno tanklaivio projektą, kurį sukūrė S.Karosas, gyvendamas su šeima Šveicarijoje. Neseniai jis pasiliko vienas su sūnumi. Buvusi žmona, Kauno gražuolė, iš pirmos santuokos turėjusi suaugusią dukrą, studijavusią mediciną, dabar išbėgo gyventi su prancūzu pedagogu ir jau spėjo jam pagimdyti dukrą. Pamenu, viena mano kaimo mergina, irgi „nešpetna“, kaip sakydavo sodiečiai, bet tuščiagalvė, pametė savo iškilų vyrą. Kaimynų klausinėjama ta gražuolė atviravo: „Na, ką jūs... Su vienu vyru gyventi man greitai atsibosta!“

Daug problemų būna kiekvienam žmogui, bet kai talentingas verslininkas dirba, kuria didelius projektus, kartais visą parą nesitraukdamas nuo darbo, o čia artimiausia moteris  tave išduoda ir  pažemina visą giminę. Kuo pasitikėti, jeigu žmonių santykiuose, regis, iš anksto jau užprogramuota klasta. Savo kilniais tikslais, žmoniškumu  siekta harmonijos su pasauliu, įveikti vienatvės būseną, sukurti gerovę sau ir savo gimtinei. Tačiau nebus vienatvės. S.Karosas augina ir auklėja sūnų vienas. Be motinos vaikui ir tėvui, žinoma, pilnatvės nėra... Nesunku suprasti ir atjausti tokią kiekvienam žmogui nelengvą tikrovę. Tuos, kuriems krikščionybė yra jų gyvenimo pamatas, vaikai jungia ir tvirtina šeimą – didžiąją vertybę.

Lietuvoje daug skurdo, žiaurumo ir beprasmybės. Mūsų kaimai ir miesteliai beveik ištuštėję. Kiek pasitraukusių iš gyvenimo palūžusių žmonių. Kodėl? Viename  Dzūkijos kaime prieš keletą dienų dvi jaunos artimos giminaitės, nevilties apimtos, nusprūdo žemyn į Nebūtį. Lietuvoje spauda neretai tiesiog mėgaujasi smurtu ir siekia iš to pasipelnyti. Tokia smurto sklaida žaloja ypač bręstantį jauną žmogų. Nejaugi redaktoriai negeba populiarinti dabarties visuomenės gyvenimo teigiamybių? Nejaugi jie dvasios „ubagai“?.. Pažįstu keletą  neblogų žurnalistų, kurie išreiškė protestą tų laikraščių savininkams ir patraukė savarankišku keliu. Jie morališkai pakilo.

Akis bado į vertybių rangą šiuo metu iškelti skambančiųjų kapšiai, vadinamosios auksinės sąskaitos, slepiamos užsienio bankuose.

Lietuvos sodžiuose senos moterys, išleisdamos savo dukras savarankiškam gyvenimui, linguodamos graudžiai dainuodavo liaudies dainas: „Motule širdele, tai tau, tai tau, auginai dukrelę ne sau, ne sau.“ Tačiau buvo laikoma nuotakos ir jaunikio prievole būti iki paskutinio atodūsio vienas kitam ištikimiems, kurti darnią neišardomą šeimą. Skyrybos niekam neteikia laimės, tik trikdo visų ateitį.

Drįsčiau patarti turtingiausiam žmogui. Pinigai, vartojami vien savo gerovei, neatneša tikros laimės, o kartais ir pražudo, kaip matome iš paskutinio įvykio Anglijoje, Londone.  

Gerbiamas ir mielas Lietuvai žmogau, Jūs iškilote iš žymaus muziko kompozitoriaus Juozo Karoso šeimos, rengėtės tapti pianistu, susiklosčius aplinkybėms savo talento dėka išgarsėjote ir kitoje srityje – finansų. Savo triūsiu pasiekėte pasaulinių aukštumų.

Valstybės laikraštis „Lietuvos Aidas“, artėjant didžiai Prisikėlimo šventei – šv. Velykoms, linki Jums sveikatos, tikrų humaniškų gyvenimo vertybių. Telydi Jus Tikėjimas, Meilė, Viltis!

Atgal