VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Vyr. redaktoriaus straipsniai

2013 03 29. Širdyse dangūs viešpataus

Vyriausiasis redaktorius Algirdas Pilvelis

Šventos Velykos, didis Prisikėlimas, - brangios visų mūsų vertybės.

„Mes turime išeiti ... į priemiesčius, kur yra kenčiančių, kraujo liejimo, aklųjų, laukiančių praregėjimo, ir kalinių, kuriuos užvaldė blogio mokytojai“, - sakė 76 metų argentinietis per šv. Mišias Šv. Petro bazilikoje.

„Ne sielos paieškose ar nuolatinėje savistaboje mes susiduriame su Viešpačiu“, - kalbėjo Šventasis Tėvas, prieš dvi savaites tapęs pirmuoju iš Lotynų Amerikos kilusiu Popiežiumi ir jau išgarsėjęs kaip gailestingas, aktyvus skurstančiųjų ir visuomenės užribyje atsidūrusių žmonių gynėjas.

Pradėdamas savo pontifikatą Pranciškus ragino pastaraisiais metais skandalų sukrėstą Romos Katalikų Bažnyčią būti atviresnę ir socialiai aktyvesnę.

Ketvirtadienį kalbėdamas apie šventintą aliejų, naudojamą teikiant sakramentus, Popiežius sakė, kad jis yra skirtas visuomenės „pakraščiams“ - „neturtingiesiems ir kaliniams, tiems, kurie yra prislėgti sielvarto ir vieniši“.

Buvęs Buenos Airių arkivyskupas Jorge Mario Bergoglio Argentinoje garsėjo kaip veiklus žemiausių socialinių sluoksnių gynėjas, taip pat išsiskyrė kukliu savo gyvenimo būdu ir dėmesiu skurdžiausiems tos šalies rajonams.

Popiežiaus Pranciškaus sprendimas aukoti Paskutinės vakarienės mišias kalėjime „Casal del Marmo“ Romos šiaurės vakaruose, o ne Laterano Šv. Jono bazilikoje, kurioje jos tradiciškai būdavo aukojamos, gali būti užuomina apie galimus šv. Velykų papročių pokyčius.

Kojų plovimas per Didžiojo ketvirtadienio šv. Mišias yra tradicija, grindžiama tikėjimu, kad Jėzus Kristus prieš Paskutinę vakarienę, nukryžiavimo išvakarėse, nuplovė kojas apaštalams. Tuo tarpu Popiežiaus sprendimas nuplauti kojas kaliniams atitinka jo Didžiosios savaitės žinią.

Vatikanas anksčiau pranešė, kad Popiežiaus aukojamose Paskutinės vakarienės mišiose dalyvaus 35 kaliniai vaikinai ir 11 kalinamų merginų nuo 14 iki 21 metų amžiaus. Dauguma to kalėjimo kalinių yra gimę užsienyje, musulmonai ar laisvamaniai.

12 kalinių, kuriems Popiežius nuplaus kojas, bus skirtingų pilietybių ir religinių įsitikinimų.

Trečiadienį, per pirmąją savo bendrąją audienciją, pontifikas paragino 1,2 mlrd. pasaulio katalikų artimiausiomis dienomis kreiptis į „paklydusias avis“.

„Didžioji savaitė reikalauja iš mūsų peržengti save ir pasirūpinti kitų poreikiais: tų, kurie ilgisi užjaučiančio išklausymo, tų, kuriems reikia paguodos ar pagalbos“, - sakė Pranciškus tūkstančiams tikinčiųjų, susirinkusių Vatikano Šv. Petro aikštėje.

Jėzaus Kristaus nukryžiavimą ir prisikėlimą pakartojančios Didžiosios savaitės iškilmės prasidėjo Verbų sekmadienį, kai minimas Jėzaus įžengimas į Jeruzalę prieš jo suėmimą ir nukryžiavimą.

Penktadienį Popiežius Pranciškus Šv. Petro bazilikoje priminė Jėzaus Kristaus Viešpaties kančios istoriją, o paskui vadovavo Kryžiaus kelio procesijai prie Koliziejaus, kur Romos imperijos laikais buvo nukankinta tūkstančiai krikščionių.

Šiemet Kryžiaus kelio apmąstymus parašė du jauni libaniečiai, vadovaujami maronitų patriarcho Besharos Rai, kuriam šią užduotį prieš atsistatydindamas skyrė Pranciškaus pirmtakas Benediktas XVI.

Benediktas XVI, kuris atrodė silpnos sveikatos, pernai apeigoms prie Koliziejaus vadovavo iš po baldakimo, o 76 metų Pranciškus šiemet gyvybingai dalyvavo iškilmių procesijoje.

Pontifikas dalyvaus vakarinėse Velykų nakties mišiose Šv. Petro bazilikoje.

Sekmadienį Popiežius, kuris yra pirmasis po beveik 1300 metų Katalikų Bažnyčios vadovas, kilęs ne iš Europos, priešais dešimtis tūkstančių maldininkų Šv.Petro aikštėje aukos Velykų mišias, o vėliau paskelbs palaiminimą “Urbi et orbi” („Miestui ir pasauliui“).

Iškilminga baugi tyla. Vėjas krūpteli iš siaubo. Mirtis užgriūva. Erdvių nuotoliai sutemsta. Tačiau šviečia viltis ir tikėjimas. Stebuklingoji žinia – mirtis krito. Dievo Sūnus prisikėlė, įžengė į Aukštybes. Kiekvieno širdis bus paliesta Šviesos. Džiaugsmų giesmės sklinda. Mūsų širdyse dangūs viešpataus. Bus atverti keliai. Mūsų tikėjimas neblėsta. Amžinos meilės kupinos mūsų širdys.

Sveikinu Jus, mielieji, atėjus šv. Velykoms, sulaukus didžio Prisikėlimo! Teatgimsta mūsų nepriklausomoje valstybėje Gėris!

Atgal