VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Vyr. redaktoriaus straipsniai

2013 04 26. Tėvynė tebekenčia

Algirdas Pilvelis

Nežinau, koks iš tikrųjų buvo žmogus Juozas Karosas. Jis – komunistas, o aš komunistus iki šiol laikau Tėvynės išdavikais.  Per daug nukentėta ir kentėta vaikystėje. Kaimynai mane, penkiametį, trimetį brolį ir pusantrų metukų seserį išnešė iš degančių gimtųjų namų.

O kas čia dedasi dabar? Protu nesuvokiami, nenusakomi dalykai. Nesibaigiančios savižudybės, atiminėjamas turtas riebiai matančio ir mąstančio Sauliaus Karoso rankomis. Leiskite priminti skaitytojams – Saulius Karosas yra kompozitoriaus Juozo Karoso, kuriam vienam pirmųjų iš visos Lietuvos, tik ką mirus Stalinui,  1954 m. suteiktas nusipelniusio meno veikėjo, o 1960 m. – liaudies artisto garbės vardas, 1972 m. apdovanoto Lietuvos valstybine premija, vaikaitis. Kompozitoriaus vardu pavadinta Klaipėdos 1-oji vaikų muzikos mokykla. Išaugino sūnų Algirdą ir dvi dukteris: Rimą ir Jūratę – abi pianistės ir pedagogės.

Glaudus ryšys.  Pasidomėti Sauliaus Karoso biografija tiesiog esu verčiamas. Rašiau valstybės laikraštyje „Lietuvos Aidas“ – „Atsitverti pykčio siena nuo Tėvynės išdavikų“. Koks iškilus žmogus buvęs Juozas Karosas... Dabar jau kiti turėtų būti laikai laisvoje nepriklausomoje Lietuvoje. „Ir šviesa ir tiesa“ – svajota.  Tačiau atiminėjamas sąžiningai įsigytas turtas. Žeminamas vyresnis žmogus. Taip elgtis drįsta S.Karosas ir visiškai nepaiso valstybės laikraštyje „Lietuvos Aidas“ skelbtų straipsnių. Jam nerūpi tikro patriotizmo dvasia, nuoširdus Tėvynės meilę išsakantis, gimtąją šalį ginantis žodis. S.Karosas stengiasi sunaikinti valstybės laikraštį „Lietuvos Aidas“, kurį įsteigė dr. Jonas Basanavičius. Jis areštavo man priklausančias AB ELTA akcijas, kurių rinkos vertė dabar yra  ne vienas milijonas litų.

Esama kitokio atvejo – žinoma žurnalistė, visuomenininkė Lilijana Astra, buvusio LKP nario, Lietuvos TSR Aukščiausiosios tarybos pirmininko Alberto Barausko duktė, drąsiai pasuko kaip tikra patriotė priešingu keliu ir kovoja, kad išliktų valstybės laikraštis „Lietuvos Aidas“. Ji ketina susipažinti su S.Karosu ir pateikti jam ne vieną klausimą. Daugybė „Lietuvos Aido“ skaitytojų Lietuvoje  ir užsienyje piktinasi UAB „Medicinos banko“ savininko S.Karoso šiurkščiais neteisingais veiksmais. Jis prieštaringai vertinamas ir Šveicarijos lietuvių bendruomenės, nes ne kartą ragintas tapti jos nariu, sakoma, atsikertąs, jog jam neverta dėtis prie tokios menkos bendrijos.

Atkurtos nepriklausomos Lietuvos valstybės žmonės myli savo Tėvynę, dirba jos gerovei, ugdo kultūrą. Žinomas poetas Vytautas Rubavičius „Lietuvos Aide“ rašė, kad Lietuvos valstybingumo atkūrimo šimtmečiui pažymėti Vilniuje turėtų iškilti paminklas pirmajam Lietuvos Prezidentui Antanui Smetonai. Taigi privalome kurti, padėti, kurie turi galimybių, išlaikyti tai, kas sukurta ir gyvuoja, o ne be atodairos griauti ir naikinti vien savo naudai pačiais negarbingiausiais būdais. Dėl to Lietuva skaudžiai kenčia.

Atgal