VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Vyr. redaktoriaus straipsniai

2013 05 07. Lietuvybės dviveidystė?

Algirdas Pilvelis

Valstybės laikraščio „Lietuvos Aidas“ redakcijoje lankėsi akademikas Antanas Kudzys, kuris 1934-1935 metais išnešiodavo laikraštį „Lietuvos Aidas“ Seirijų miestelyje.  Iš jo išgirdome, kad kompozitorius Juozas Karosas 1939 m. sukūrė odę Antanui Smetonai, o 1945 m. tą pačią odę pervardijo – „Odė Stalinui“. Be to, jis artimai šeimomis bendravo su Justo Paleckio šeima. 1954 m. už „Odę Stalinui“ jam buvo suteiktas nusipelniusio LTSR kultūros veikėjo vardas. Akademikas Antanas Kudzys stebisi ir piktinasi minėto kompozitoriaus anūko, verslininko Sauliaus Karoso, veiksmais prieš Algirdą Pilvelį, kuris jau 13 metų savo pastangomis ir lėšomis leidžia valstybės laikraštį „Lietuvos Aidas“, vieną patriotiškiausių ir rimčiausių Lietuvos leidinių. S.Karosas siekia nutraukti šio laikraščio leidimą.

Atgal