VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Vyr. redaktoriaus straipsniai

2013 05 31. Sveikinimas

Europos parlamentarui didžiai gerbiamam profesoriui Vytautui Landsbergiui,

valstybės laikraštis „Lietuvos Aidas“ sveikina Jus, buvusį Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio pirmininką, su 25-ųjų metinių Sąjūdžio sukaktuvėmis.

Jūsų gili įžvalga, įgimtas talentas, drąsa, ištvermė, kovojant prieš TSRS neteisėtą Lietuvos okupaciją, sugriovė sovietų valstybės pamatus.

Linkime sveikatos, sulaukti ir atšvęsti kartu su valstybės laikraščiu „Lietuvos Aidas“ Lietuvos valstybės paskelbimo šimtmetį 2018 m. vasario 16 d.

Su pagarba

vyriausiasis redaktorius Algirdas Pilvelis ir redakcijos darbuotojai

 

 

valstybės laikraštis „Lietuvos Aidas“ sveikina Jus, buvusį Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio pirmininką, su 25-ųjų metinių Sąjūdžio sukaktuvėmis.

Jūsų gili įžvalga, įgimtas talentas, drąsa, ištvermė, kovojant prieš TSRS neteisėtą Lietuvos okupaciją, sugriovė sovietų valstybės pamatus.

Linkime sveikatos, sulaukti ir atšvęsti kartu su valstybės laikraščiu „Lietuvos Aidas“ Lietuvos valstybės paskelbimo šimtmetį 2018 m. vasario 16 d.

 

Su pagarba

vyriausiasis redaktorius Algirdas Pilvelis ir redakcijos darbuotojai

 

Atgal