VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

AKTUALIJOS

01.21. Naudos gavėjų duomenys bus prieinami neatlygintinai

 

Seime pritarta Teisingumo ministerijos parengtam Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pakeitimo projektui, kuriuo siūloma nuo rugpjūčio 1 d., kai bus užbaigti Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) Naudos gavėjų posistemio kūrimo darbai, duomenis apie juridinių asmenų naudos gavėjus laikinai teikti neatlygintinai. 

 

Tam, kad finansų įstaigos galėtų užtikrinti tinkamą pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją, iki rugpjūčio 1 d. visų formų juridiniai asmenys turi pateikti duomenis į JADIS Naudos gavėjų posistemę. Todėl jau nuo šių metų pradžios juridinių asmenų vadovai atskirais etapais yra kviečiami teikti duomenis apie jų naudos gavėjus.   

 

Užtikrinant neatlygintiną duomenų apie naudos gavėjus teikimą, kiekvienas tinkamai save identifikavęs ir prisijungęs prie JADIS sistemos asmuo, galės atlikti paiešką ir sužinoti ieškomo juridinio asmens naudos gavėjo vardą, pavardę, gimimo metus ir mėnesį, turimas nuosavybės ar kontrolės teises bei kitus duomenis. Atskiros asmenų grupės galės neatlygintinai gauti skirtingos apimties duomenis, apie kuriuos galima sužinoti nauja redakcija išdėstytuose JADIS nuostatuose.   

 

Išrašai apie JADIS naudos gavėjus bus teikiami neatlygintinai iki 2023 m. sausio 1 d. JADIS tvarkytojo valstybės įmonės Registrų centro lėšomis. Laikiną sprendimą dėl neatlygintino duomenų apie naudos gavėjus teikimą nulėmė tai, jog 2023 m. sausio 1 d. planuojama sistemiškai peržiūrėti valstybės registrų ir informacinių sistemų duomenų teikimui galiojančią kainodarą ir principus, įskaitant ir neatlygintiną duomenų teikimą. 

 

Planuojama, jog ir po 2023 m. sausio 1 d. tam tikroms vartotojų kategorijoms duomenys apie juridinių asmenų naudos gavėjus taip pat bus teikiami neatlygintinai. 

 

Atgal