VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

AKTUALIJOS

01.25. Ką būtina žinoti prieš keičiant įmonės pavadinimą?

Prieš keisdami įmonės pavadinimą, turite patikrinti įstatus, kad nustatytumėte, kurią iš šių procedūrų jums leidžiama naudoti. Jeigu neturite patirties keisdami įmonės pavadinimą https://www.eureka.lt/imones-pavadinimo-keitimas sklandžiai sutvarkys visus būtinus aspektus. Jei jūsų įmonė priėmė visus pavyzdinius įstatus, turėsite priimti specialų narių sprendimą pakeisti savo įmonės pavadinimą. Jei jūsų įmonė turi specialius įstatus, gali būti alternatyvių nuostatų, leidžiančių pakeisti įmonės pavadinimą kitomis priemonėmis.

Įmonės pavadinimo keitimas specialia narių nutartimi

Dažniausias būdas pakeisti įmonės pavadinimą yra priimti specialų narių nutarimu, kuris yra tiesiog formalus sprendimas, dėl kurio turi pritarti bent 75% narių balsų. Specialų nutarimą galima priimti visuotiniame susirinkime arba raštu.

Visuotiniame susirinkime priimti specialų nutarimą

Visuotinio susirinkimo rengimas siūlyti specialų nutarimą yra labiau būdingas didesnėms organizacijoms ir (arba) įmonėms, turinčioms daug narių. Jei norite surengti visuotinį susirinkimą ir pasiūlyti specialų sprendimą pakeisti įmonės pavadinimą, turite atlikti šiuos veiksmus:

Visuotinį susirinkimą turi sušaukti direktorių valdyba arba narių, atstovaujančių mažiausiai 5% bendrovės įstatinio kapitalo ar balsavimo teisių, prašymu.

Visiems nariams ir direktoriams turi būti išsiųstas pranešimas apie visuotinį susirinkimą ne vėliau kaip prieš 14 dienų.

Pranešimas apie visuotinį susirinkimą gali būti pateiktas spausdintine forma, el. Paštu arba paskelbtas bendrovės interneto svetainėje.

Pranešime turi būti nurodyta išsami susirinkimo informacija, įskaitant datą, laiką, vietą, bendrą susirinkimo pobūdį, tiksli specialiojo sprendimo formuluotė, ketinimas pasiūlyti jį kaip specialų nutarimą ir kiekvieno nario teisė paskirti įgaliotinis.

Nariai balsuos dėl specialios rezoliucijos pakeldami rankas ar apklausos būdu.

Specialus nutarimas bus priimtas, kai bent 75% balsų pritars įmonės pavadinimo pakeitimui.

Nutarimo priėmimas turi būti tiksliai užfiksuotas susirinkimo protokole, kuris turėtų būti saugomas įmonės registruotoje buveinėje mažiausiai 10 metų.

Visi nariai turėtų gauti rašytinį pranešimą apie rezoliuciją.

Tai būtina procedūra įmonėms, kurios priima pavyzdinius straipsnius. Jei jūsų įmonė priima pakeistus modelio straipsnius arba specialius gaminius, nuostatos ir tvarka gali šiek tiek skirtis.

Įmonės pavadinimo keitimas straipsniuose numatytomis priemonėmis

Kai kurios įmonės nusprendžia pakeisti straipsnius arba kurti specialius gaminius, kad geriau atitiktų verslo poreikius. Todėl į straipsnius galima įtraukti specialias nuostatas, leidžiančias pakeisti įmonės pavadinimą kitomis priemonėmis, išskyrus specialią narių rezoliuciją, pvz., direktorių rezoliuciją.

Specialus direktorių nutarimas paprastai priimtas valdybos posėdyje arba raštu. Norėdami priimti sprendimą valdybos posėdyje, 75% balsų dauguma turi pritarti bendrovės pavadinimo pakeitimui, nebent straipsnių nuostatoms reikalinga didesnė dauguma arba vienbalsiai. Norint priimti rašytinę direktorių rezoliuciją, paprastai reikia vienbalsiai, tačiau pakeistuose ar užsakomuosiuose straipsniuose gali būti nurodyta kitaip.

 

Atgal